poniedziałek, 31 grudnia 2012

W nadchodzącym już galopem Nowym 2013 roku życzę Wszystkim Wszystkiego tego co najlepsze, co tylko można chcieć, wymarzyć czy zaplanować

poniedziałek, 24 grudnia 2012

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i pomyślności. Wiele radości i ciepła domowego ogniska...

wtorek, 18 grudnia 2012

Rewolucja w dopłatach bezpośrednich?

Jak co roku każdy Rolnik (i nie rolnik) składa w dniach od 15 marca do 15 maja wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich. Nic jeszcze pewnego ale... najprawdopodobniej rok 2013 będzie ostatnim rokiem składania tych wniosków (przynajmniej w takiej postaci) Od 2014 roku dopłaty będą stałe dla wszystkich rolników a kwota dopłat zależna będzie głównie od...? w właśnie! od tego najprawdopodobniej co zadeklarujemy we wniosku składanym w 2013 roku, wedle mnie stanowić właśnie on będzie referencję, na której bazie będą przyznawane dopłaty. Wielu Rolników zapewne, może sami nie uświadczając kontroli obszarowej ARiMR spotkali się z o wiele większą liczbą takich kontroli wśród znajomych czy sąsiadów. Czyli co tu zrobić aby dopłaty mieć takie jakie powinny być? nie obcięte i nie sfrajerowane (brzydko nazwę możliwość uzyskania płatności a ich nie branie) Głównie to przyrównywać wniosek do PEG wyznaczonych przez ARiMR, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, po drugie darować sobie na ten rok uprawę ziemniaków, zbyteczne łąki (składane jedynie do JPO) innymi słowy zadbać aby jak najwięcej upraw spełniało warunki przyznania dopłat uzupełniających ( zboża, rzepak, mieszanka traw z motylkowymi itd. Referencja nie musi wyglądać jak ją opisałem ( bo tego z wiadomych przyczyn nikt nie określi) zazwyczaj dowiadujemy się o wszystkim po fakcie, tak jak było z okresem referencyjnym w przypadku płatności zwierzęcych, jak pamiętamy podawaliśmy łąki i stałe pastwiska do końca nie wiedząc czemu mają te deklaracje służyć. Najlepiej wypełniać te przyszłoroczne wnioski u nas a nie powierzać prywatnym rekom lub kategorycznie niewskazane (jak w każdym roku) wypełniać je osobiście. No wdarła się reklama, ale warto zainwestować z 50zł. alby później w dalszych latach nie pluć sobie w brodę.

środa, 12 grudnia 2012

z kolejnej konferencji, tym razem dla producentów trzody chlewnej


Na pierwszym zdjęciu pani Barbara Skowronek, kierownik Działu Systemów Produkcji Rolnej w Warmińsko-mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, organizator i wykładowca na rozlicznych szkoleniach organizowanych w całym naszym województwie.
 

poniedziałek, 3 grudnia 2012

Modernizacja gospodarstw rolnych

Jak nieoficjalne informacje od oficjalnych ludzi donoszą w przyszłym roku, styczeń-luty ma w naszym województwie być nabór wniosków w ramach działania pomocowego "Modernizacja gospodarstw rolnych" Nie chcę siać plotek czy fałszywych nadziei ale informacja ta jest według mnie wiarygodna!
Przypominam, że w ramach tego działania na zasadzie refundacji ARiMR pokrywa 50% lub 60% wartości netto inwestycji (zakup ciągnika lub maszyn rolniczych, budowa nowych budynków inwentarskich i gospodarskich itd.) Co do przyszłej możliwości dofinansowania mam raczej wysoce postępujące "czarnowidztwo" więc o ile będzie to trzeba będzie (według obecnych wypowiedzi naszych włodarzy) poczekać i to najkrócej do 2015 roku.

No i niestety informacja która wydawała się wielce wiarygodna jak to w naszym kraju bywało, jest i będzie obecnie raczej uzyskuje status "wysoce wątpliwej" nie ściągam tej informacji z bloga, gdyż w momencie jej pisania byłem o tym przekonany 

poniedziałek, 26 listopada 2012

Wspólna Polityka Rolna - PROW 2014-2020

Jak wszyscy zapewne wiemy nasi włodarze właśnie "walczą"  o nowy budżet unijny. Minister Kalemba zarzeka się że walczyć będzie nawet do veta o zrównanie dopłat bezpośrednich do średnich unijnych tj. 260 EUR go hektara , obecnie mamy 230Eur/ha. (Holandia i Włochy - 400EUR, Niemcy i Francja 300EUR) W przygotowanym projekcje przez Komisję Europejską realny spadek płatności o ok 12%. Od tego roku weszła dla wszystkich rolników w Unii Europejskiej modulacja dopłat, oznacza to że jeżeli rolnik otrzymywał dopłaty w wysokości 5000EUR  (ok. 25ha podawanych do dopłat bezpośrednich) będzie miał obniżone o 10% z puli dopłat uzupełniających. Kwota dopłat zależna jest od okresu referencyjnego, który w naszym kraju odbywał się w latach 1995-1999, no wtedy były niższe plony roślin uprawnych niż obecnie otrzymywane. Przy dopłatach bezpośrednich "Młody Rolnik" który objął właśnie gospodarstwo i nie przekracza 40 roku życia oraz jego nowe gospodarstwo rolne posiada przynajmniej 25 ha powierzchni użytkowej otrzyma dopłaty bezpośrednie wyższe o 25%.
Z promowanych programów będzie w nowym PROW 2014-20  "Młody Rolnik", dofinansowanie inwestycji OZE - czyli odnawialnych źródeł energii (wiatraki-elektrownie przydomowe, kolektory słoneczne w związku z zobowiązaniami Polski wobec UE odnośnie zmniejszenia emisji gazów do środowiska) "Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Kredyty preferencyjne pozostają nadal z tym że kredyt "KZ" czyli na zakup ziemi dotyczyć może jedynie zakupu gruntów z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych.  W programach dla mieszkańców obszarów wiejskich w gestii urzędów gmin również nastąpić ma spadek środków finansowych, jedynie yższe może być wsparcie w postaci paczek żywnościowych dla rodzin najuboższych.
Projekt ten przygotowany przez Komisję Europejską jest właśnie dyskutowany, walczony i co tam jeszcze ??? Jak faktycznie będzie podział dowiemy się pewnie wkrótce. Mnie osobiście przeraża wypowiedź pani wiceminister rolnictwa że 40% nowego budżetu 2014-20 ma być przekazane na zobowiązania z obecnie kończącego się okresu budżetowego 2014-20.

wtorek, 23 października 2012

Jak wieść niesie nowomiejscy policjanci "potłukli" w krótkim czasie trzy piękne, prawie nowe i drogie radiowozy... Zapewne nie ze swojej winy... w końcu i przejezdni kierowcy powinni mieć świadomość że radiowozy na krajowej "15-stce" poruszają się z zawrotna szybkością 30km/h nie tak jak po ulicach pozostałych gdzie prędkość jest ostrożna i spokojna sięgająca 10- 20km/h. Niedługo akcja "Znicz" i albo odkurzy się Polonezy albo nad bezpieczeństwem czuwać będą pieszo lub na rowerach...

zdjęcie : www.nowemiasto.wm.pl strona internetowa Gazety Nowomiejskiej

Obfity w szkoleniach miniony tydzień zakończyło dwudniowe szkolenie na temat odnawialnych źródeł energii. Szkolenie wspólne dla rolników i osób zainteresowanych z powiatu iławskiego i nowomiejskiego odbyło się w dniach 18 i 19 października pierwszy dzień w przepięknym hotelu w Bałoszycach niedaleko Susza, zaś w drugim zwiedzaliśmy biogazownię "BIOGAL w Boleszynie. Na szkoleniu głównie rozmawiano o przydomowych elektrowniach wiatrowych oraz przemysłowych, energii geotermalnej, oraz o kolektorach słonecznych, zastosowanie, uwarunkowania prawne, ekonomiczne oraz możliwości uzyskania dofinansowania takich inwestycji.W dniu 17 października w związku z datą 1 stycznia 2013r. kiedy to  wprowadzony zostanie ostatni wymóg dla gospodarstw rolnych jakim jest dobrostan zwierząt odbyło się również zapowiadane szkolenie dla rolników w sali Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie. Jak widać spotkanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników. Szkolenie to poprowadziła nasza specjalistka w temacie p. Barbara Skowronek z Warmińsko-mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. p. Skowronek w przejrzysty sposób przedstawiła wszystkie zagadnienia w tym temacie a mianowicie minimalnymi wymaganiami dla wszystkich rolników chcących prowadzić produkcje zwierzęcą, utrzymujący zwierzęta w swoich gospodarstwach rolnych. Datę 1 stycznia 2013r. specjalnie wspominam, gdyż od tej pory każdy rolnik może się spodziewać kontroli ARiMR z Olsztyna w zakresie spełniania minimalnych wymogów Cross-Compiance i od tej daty wszelkie niedociągnięcia, braki czy zaniedbania w gospodarstwie rolnym będą sankcjonowane procentowo obniżanymi dopłatami bezpośrednimi w zależności od rodzaju i ilości wykrytych błędów. Przypominam, że na każdym rolniku spoczywa obowiązek wiedzy i spełniania tych norm unijnych.

środa, 17 października 2012

Melioracje...

Zgodnie w wcześniejszą zapowiedzią we wtorek tj. 16 października odbyło się szkolenie : "Właściwe techniki melioracji" jest to zapowiedź następnych szkoleń w tym temacie. Szkolenie poprowadzili pan Kazimierz Kowalski, kierownik Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Działdowie oraz p. Barbara Skowronek Kierownik sekcji produkcji rolnej z Warmińsko-mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Na szkoleniu między innymi przedstawiono "Prawo wodne" stan melioracji w powiecie nowomiejskim, uwarunkowania prawne melioracji oraz inne tematy.

wtorek, 9 października 2012

Szkolenie "Dobrostan zwierząt"

W dniu 17 października 2012r. o godz. 10.00 w restauracji "TIFFANY" w Nowym Mieście odbędzie się szkolenie w zakresie minimalnych wymogów wzajemnej zgodności: Dobrostan zwierząt'  liczba miejsc ograniczona proszę o uprzedni kontakt telefoniczny: 665-690-373 
Przypominam, od 1 stycznia 2013r. wymagalne będzie spełnienie dobrostanu zwierząt w każdym gospodarstwie rolnym, więc warto zapoznać się z tymi wymaganiami.
Dodatkowo w miesiącu listopadzie planuje przeprowadzenie dwóch szkoleń w sali Urzędu Gminy w Mszanowie. tematami będą : "PROW 2014-2020" oraz "Integrowana produkcja rolna" na te szkolenia również zapraszam, na szczęście już bez żadnych limitów, bliższych informacji dostarczę po ustaleniu terminów tych szkoleń

Szkolenie: Właściwe utrzymanie melioracji wodnych

W dniu 16 października 2012r. o godz. 10.00 w sali Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się szkolenie na temat "Właściwe utrzymanie melioracji wodnych"  liczba miejsc ograniczona, proszę o kontakt 665-690-373

poniedziałek, 8 października 2012

Alternatywne źrodła energii

W dniach 18-19 października odbędzie się szkolenie na temat: "Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie" 
w programie m.in tematy: 
5. Rolnik jako dostawca surowca do produkcji energii odnawialnej - uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe.
6. rolnik jako producent energii odnawialnej - uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe
7. Inwestycje w energię odnawialną w gospodarstwie - innowacyjne rozwiązania technologiczne, możliwości uzyskania dofinansowania oraz inne tematy
Szkolenie dwudniowe z wyżywieniem oraz noclegiem w Bałoszycach, przejazdy autokarem m.in. do biogazowni w Boleszynie (w drugim dniu szkolenia. Szkolenie w trybie zamkniętym (zaproszenia) liczba miejsc ograniczona, wszystkich chętnych proszę o kontakt telefoniczny: 665-690-373

czwartek, 4 października 2012

W dniu wczorajszym odbyło się otwarcie wiertni w Nowym Dworze Bratiańskim... z racji mojej absencji polecam stronę Gazety Nowomiejskiej
http://mszanowo.wm.pl/125134,Goscie-odwiedzili-wiertnie-w-Nowym-Dworze-Bratianskim.html

Pokaz w Chroślu

Wczoraj, znaczy się w środę 3 października w Chroślu odbył się pokaz pracy maszyny do czyszczenia drenów. Pokaz zorganizowała firma RLB Handel Spółka z o.o. z Rzeczyna. Maszyna której praca polegała na wprowadzaniu węża w wodą pod wysokim ciśnieniem (200atm.) do drenów, wysokie ciśnienie i rozwiązanie techniczne układu dysz powodował że przewód właściwie sam penetrował dreny. Może czyścić dreny od 40 do 400 mm średnicy.Jeżeli niemożliwe jest udrożnienie maszyna również pozwala zlokalizować miejsce zapchnięcia czy uszkodzenia drenów. Maszyna sprawiła się efektywnie. Niestety, mimo dużej potrzeby na tego rodzaju konieczność czyszczenia instalacji melioracyjny zakup takiej maszyny indywidualnie przez rolnika jest nieopłacalny z uwagi na wysoką cenę tego urządzenia (ok. 18.000,00 Euro!) Istnieje możliwość wypożyczenia od firmy, wówczas kosztuje ta usługa 350,00zł. za motogodzinę. Przybyłym rolnikom na pokaz spodobała się maszyna, nie brak było głosów, wedle mnie uzasadnionych, iż takim właśnie sprzętem winna dysponować spółka wodna, albo ktoś może wpadnie na pomysł wykonywania takich właśnie usług?

wtorek, 2 października 2012

wieści z rynku produkcji wieprzowiny

"Unijni eksperci" przewidują w przyszłym roku ożywienie europejskiej produkcji świń na poziomie ok. 3mln sztuk. To skutek powolnej odbudowy stad podstawowych oraz większej ilości tuczników od jednej maciory. Następuje to w wyniku zakończenia dostosowywania chlewni do nowych przepisów dobrostanu, przede wszystkim o grupowym utrzymywaniu loch. Konieczność modernizacji chlewni wyeliminuje najmniej efektywne gospodarstwa rolne we wszystkich krajach członkowskich. W Niemczech z produkcji może wypaść część chlewni o obsadzie do 200 loch, co spowoduje ograniczenie uboju, te same zmniejszenia  mogą  zaistnieć również we Francji i Danii. Mimo tego już pod koniec bieżącego roku ma być wzrost liczby loch który nie nastąpił już od 2006 roku. Według Brytyjskiego Związku Producentów świń (BPEX) w najbliższym roku zostaną zwiększone stada podstawowe w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Irlandii oraz Austrii. Optymistyczne są tez prognozy opłacalności produkcji wieprzowiny. Zdaniem BPEX mimo wysokich cen pasz oraz marży brutto ma się zwiększyć popyt na mięso i wyroby regionalne, co poprawi dochodowość gospodarstw nastawionych na produkcję tuczników.
No a po "chłopsku" wytłumaczyć "ekspertów"? gdyż tak naprawdę "Dobro UE, dobrem Nas wszystkich!" ale jak się to ma do polskiego rolnika? Może zbyt ideologicznie uważam że mamy w Polsce potencjał produkcyjny który wszyscy wokoło nas starają się uśpić.. szereg lat niedofinansowania polskiego rolnictwa stworzył nam sytuację że z przyczyn głównie ekonomicznych nasze niemalże wszystkie gospodarstwa rolne jawią się przed zachodnimi gospodarstwami jako ekologiczne! Od wielu wielu lat w zachodnich latach we wszystkie uprawy rolne nawalono tonami nawozy sztuczne oraz środki chemiczne, w naszym kraju głównie z przyczyn ekonomicznych taka technologia uprawy czy tuczu była niemożliwa i niejednokrotnie kilkakrotnie niższa. Jaki z tego wysunąć wniosek, szczególnie przy nowych wymaganiach UE dotyczących głównie integrowanej produkcji rolnej? Nasze świnie są lepsze, wręcz ekologiczne żywienie, więc niech nasi Włodarze państwowi postarają się o nasze świnki a tym samym o naszych ich producentów!

Ochrona zbóż ozimych przed grzybami

Najczęściej spotykam się jesienią jedynie z opryskami chwastobójczymi ozimin. Przeważnie wszyscy rolnicy stosują walkę z grzybami porą wiosenną. Na wcześniej wysianych plantacjach często jesienią pojawia się już mączniak a czasem Septorioza i rdza. Dużą rolę odgrywa podatność odmiany na porażenie, nie zawsze w przypadku porażenia grzybowego konieczny jest oprysk fungicydami. Odmiana może sobie z nią poradzić. Jeżeli potrzeba to najczęściej stosuje się w fazie krzewienia przy temperaturze 12-15 stopni Celsjusza środkiem chemicznym zawierającym epoksykonazol lub propikonazol, jeżeli jest chłodniej używa się morfoliny (np, Corbel 750EC) Triazol bardzo dobrze usuwa choroby jesienią, można stosować w mieszaninie z morfoliną jeżeli temperatura jest już niska. Zabieg taki powoduje że rośliny wchodzą w okres zimowy w znacznie lepszej kondycji zdrowotnej, nie musząc regenerować uszkodzonych liści już od wiosny rośliny skupiają się na wydaniu plonu. Na wiosnę nie zawsze jest możliwość w porę zastosowania chemicznej ochrony roślin, np. nadmierne uwilgocenie gleby, zatem wiosenna ochrona przed chorobami może nam dać luksus należytego i optymalnego zaplanowania wiosennej walki z chorobami roślin.

Przywracanie potencjału produkcji rolnej...

W dniach od 15 października do 26 listopada 2012r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w ramach tego działania PROW 2007-13. Program przeznaczony jest dla tych rolników u których  w kolejnych dwóch latach wystąpiła szkoda w uprawach rolnych spowodowana suszą, gradobiciem, złymi sutkami przezimowania lub innymi, uwiarygodniona odpowiednim protokołem strat sporządzanym przez ODR w imieniu Wojewody. Przypominam że protokół musi zawierać udokumentowana stratę w wysokości przynajmniej 30% rocznej produkcji rolnej. Drugim nieodzownym protokołem jest uwiarygodnienie strat w środkach trwałych gospodarstwa rolnego w wyniku uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi, huraganu i innych wymienionych w stosownej ustawie. program ten pozwala na zainwestowanie w gospodarstwo, odbudowa budynków, budowa nowych budynków gospodarczych, zakup nowych maszyn rolniczych itd. Inwestycja nie misi być związana z występującymi stratami w gospodarstwie np. spłonęła rolnikowi stodoła ale w ramach programu inwestuje w zakup nowego ciągnika rolniczego albo prasę. Poziom pomocy w ramach tego programu pomocowego to na zasadzie refundacji 90% wartości netto inwestycji! Zapraszam poszkodowanych rolników do zasięgnięcia w naszym biurze szerszych informacji lub w jakimkolwiek biurze powiatowym ODR.

ghttp://youtu.be/0KCgDNjokMg

Corocznie organizujemy wycieczkę autokarem na Wystawę Rolniczą "AGRO-SHOW" w Bednarach. W tym roku przypadła ona 22 września. To druga co do wielkości wystawa sprzętu rolniczego w Europie, sa tam wszyscy niemalże producenci, dealerzy działający na terenie naszego kraju. Można zobaczyć całą masę sprzętu rolniczego, jak na przykład ciągnik Case (pierwsze zdjęcie) który obecnie jest najprawdopodobniej najpotężniejszym ciągnikiem rolniczym (ok.600KM) W ciągu jednego dnia aż ciężko to wszystko zobaczyć. Kto z nami był jest zadowolony, kto nie był niech żałuje a Wszystkich zapraszam na wyjazd w przyszłym roku.

piątek, 31 sierpnia 2012

Dożynki Gminno-Parafialne Radomno 2012

W sobotę 8 września 2012 roku w Radomnie odbędą się dożynki gminno-parafialne. Których tegorocznym gospodarzem będzie sołectwo Radomno a impreza odbędzie się na boisku KS Radomiak. Początek od godz. 15.00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym a następnie ok. 16.30 przemarsz korowodu dożynkowego na stadion, po którym nastąpi uroczyste otwarcie tego święta rolników. Blok artystyczno-rozrywkowy w godz. 17-45-1.00 uatrakcyjni m.in. występy dzieci i młodzieży z SP Radomno, pokazy i zabawy rycerskie, występ zespołu z Bretanii, koncert zespołu "The Moll" oraz zabawa taneczna z zespołem "Caro" organizatorami imprezy są wójt gminy Tomasz Waruszewski oraz proboszcz parafii w Radomnie ks. Zygmunt Leyk. w imieniu organizatorów pragnę wszystkich zaprosić do wspólnej zabawy!

środa, 8 sierpnia 2012

Wystawa Rolnicza w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, organizuje Wystawę Rolniczą, która odbędzie się w dniach 1-2 września 2012 r. na terenie Ośrodka, przy ulicy Jagiellońskiej 91 w Olsztynie.
Program wystawy przewiduje prezentację:
■ maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, w tym:
- produkcji roślinnej,
- produkcji zwierzęcej,
■ zwierząt hodowlanych,
■ nawozów i środków ochrony roślin,
■ niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii,
■ pasz i dodatków paszowych,
■ ogrodnictwa i szkółkarstwa,
■ rękodzielnictwa,
■ walorów turystyczno-krajoznawczych – w tym gospodarstw agroturystycznych,
■ instytucji i organizacji rolniczych działających na rzecz rolnictwa.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej imprezie.

poniedziałek, 30 lipca 2012

Pracuje się a jakże! w tym wypadku  " Święto Gęsi" w Biskupcu 22 lipca 2012r.

czwartek, 26 lipca 2012

Obwodnica nowomiejska

Przezwyciężając opory w końcu będzie budowana obwodnica to nic nowego wiem, wszyscy już chyba wiedzą o naszym wkrótce dwupasowym odcinku drogi samochodowej, korzyści? są jak najbardziej! znajdą zaangażowanie nasze okoliczne firmy transportowe, budowlane i inne, chociażby na ten czas nastąpi popyt na siłę roboczą ( mam nadzieję i nie chciałbym się mylić) no ma też minusy, nastąpią nakazowe wykupy ziem a z tego co wiem to są bardzo "nakazowe" czyli inaczej mówiąc "ceny wygórowane inaczej" także komu wykupią wcale nie ma czego zazdrościć! przypominam, że położenie odcinka 1 km prostego "dywaniku" asfaltowego drogi gminnej to koszt ok. 1,5 mln naszej rodzimej (póki co) waluty, głównie droga gminna a dochodów projektantów, wykonawców, podwykonawców etc. obwodnicy raczej nie jestem sobie w stanie wyobrazić, mimo mojego finansowego przygotowania... reasumując uważam że jakiekolwiek nakłady na wykupy gruntów pod obwodnicę są drobnymi w kieszeni inwestorów, nie zamierzam bynajmniej karcić plan budowy, zamierzam jedynie spróbować ograniczyć zazdrość i zawiść ludzką że ktoś może się "nachapać" jakiejś przewielkiej kasy przy powstaniu tejże inwestycji. Inwestycji która w mojej ocenie jest uzasadniona i nieodzowna

poniedziałek, 23 lipca 2012

Korzystanie z usług doradczych

Nieraz opisywałem zalety i korzyści płynące dla rolników korzystających z tego programu pomocowego data 1 stycznia 2013r. zbliża się nieuchronnie... więc warto podjąć kroki aby uchronić swój portfel od nieprzewidzianych wydatków związanych z "wycięciami" dopłat bezpośrednich za brak spełniania minimalnych wymogów dla każdego gospodarstwa rolnego, teraz praktycznie nieodpłatnie można mieć taką analizę i wypunktowane to za co podczas kontroli ARiMR można słono zapłacić ( punktacja za każde byle co do wglądu na stronie agencyjnej www.arimr.gov.pl) Gorąco zapraszam do skorzystania z tego programu i proszę o kontakt w tej sprawie, bliżej postaram się opowiedzieć na zebraniach sołeckich które czekają nas od końca sierpnia, w końcu czas żniw i to jedyna raczej rzecz która powinna rolnikom na ten właśnie czas spędzać sen z powiek...a życzę Wszystkim udanych zbiorów, wspaniałej pogody dalekiej od anomalii pogodowych (wyplułem właśnie trzy razy przez lewe ramię) i oby się kombajny nie psuły! ja wiem że kombajn to się psuje jedynie miesiąc w roku ale niech to nie będzie właśnie ten okres ;)

poniedziałek, 16 lipca 2012

Jedzie chłop samochodem. Zobaczył stojącą przy drodze tirówkę. Pomyślał, że chce gdzieś podjechać, więc się zatrzymał. Jadą w milczeniu. W końcu tirówka nie wytrzymuje i pyta:
-Uprawia pan seks
A chłop na to:
-Nie, w tym roku tylko ziemniaki i żyto. :)
1 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmianę dotychczasowej nazwy spółki z POL-MOT Warfama SA na Ursus SA. Tym samym legendarna marka rozpoznawalna nie tylko w Polsce ale i na świecie uzyskała drugie życie.
Decyzja związana ze zmianą nazwy spółki, oraz rozpoczęcia produkcji ciągników Ursus w lubelskim zakładzie była logicznym następstwem związanym z zakupem w czerwcu 2011 znaku towarowego Ursus oraz zakładów Ursus Sp. z o.o.
Obecnie spółka wszystkie swoje siły skupia na rozwoju marki Ursus, zarówno w Polsce jak i na byłych rynkach eksportowych. W tym celu na bazie oryginalnej dokumentacji licencyjnej w Lublinie produkowane są ciągniki Ursus 11024 o mocy 110 KM, wyposażone w silnik Perkins 1104D z zsynchronizowaną skrzynią biegów 12/4 i 3 stopniowym reduktorem.
W ostatnim czasie oferta została uzupełniona o ciągnik lekki 50 KM i ciężki 140 KM. Jej uzupełnienie stanowią Ursusy H w zakresie mocy od 70 do 100 KM, bazujące na sprawdzonych komponentach takich jak oryginalny silnik Perkins i układ napędowy HEMA z zsynchronizowaną skrzynią biegów 12/12 z rewersem mechanicznym. W międzyczasie spółka podpisała z turecką firmą Hattat Holding umowę dotyczącą współpracy w zakresie rozwoju i sprzedaży transmisji oraz tylnych osi do ciągników.
W ofercie produktowej, Ursus stawia przede wszystkim na jakość́ wykonania oraz nowoczesny design. Pod tym względem produkty nie ustępują̨ światowym liderom, a dzięki włączeniu do portfolio maszyn rolniczych, Ursus zyskuje zupełnie nowe możliwości.
Ideą spółki Ursus SA jest produkcja różnych typów maszyn i urządzeń́, cechujących się̨ europejską jakością̨ wykonania i polską ceną.
W prowadzonych działaniach Ursus SA nie zapomniała także o dotychczasowych posiadaczach ciągników tej marki. W celu zabezpieczenia oryginalnych części zamiennych do wszystkich ciągników Ursus zarówno nowych jak i tych starszych została zawarta umowa z firmą ROL-MAR, dotyczącą dystrybucji oryginalnych części zamiennych. Dzięki temu Ursus SA ma pełne możliwości kontroli procesów produkcji, która odbywa się na terenie kraju w renomowanych fabrykach.
Produkty URSUS S.A., odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom wszystkich pokoleń rolników, łącząc znakomitą tradycję, nowoczesność i wysoką jakość.
W ramach prowadzonych działań marketingowych spółka wypuściła na rynek napój energetyczny sygnowany logo Ursus tzn. „Ursus Energetic”, którego dystrybucja odbywa się głównie na terenach wiejskich i stanowi swoiste odświeżenie brandu oraz ma promować markę wśród młodzieży. Do młodzieży oraz wszystkich miłośników sportów motorowych skierowana jest również akcja sponsoringowa drużyny rajdowej Ursus Rally Team, gdzie na stronie www.ursusrally.pl można na bieżąco śledzić postępy rajdowe naszego teamu, w skład którego wchodzą kierowcy Tomasz Smorawiński i Paweł Suchorzebski.
Ursus SA to wyłącznie polski kapitał. Spółka posiada zakłady produkcyjne w Lublinie, Dobrym Mieście, Biedaszkach Małych k. Kętrzyna i Opalenicy. W lubelskim zakładzie poza ciągnikami montowane są̨ także samochody Grand Tiger typu pick-up wyposażone w podwójną kabinę̨, wysokoprężną jednostkę̨ o mocy 170 KM i napęd na obie osie.
http://www.rolnik24.pl/

VAT w rolnictwie

Rolnictwo zostało potraktowane w przepisach ustawy o VAT w sposób szczególny. Rolnicy mają co do zasady wybór, czy chcą się z tego podatku rozliczać na zasadach ogólnych, czy też nie. Gdy wybierają zwolnienie, przysługuje im tzw. zryczałtowany zwrot podatku.
Art. 15 ust. 2 ustawy o VAT mówi, że przez działalność gospodarczą na potrzeby tego podatku należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje także czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Tym samym działalność rolnicza to także działalność gospodarcza w myśl ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, co do zasady podatnicy nią zajmujący się powinni rozliczać podatek VAT.
W słowniczku, a dokładniej w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT ustawodawca zdefiniował jednak pojęcie rolnika ryczałtowego, pod którym należy rozumieć rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jak łatwo tutaj zauważyć, rolnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych nie mieszczą się w przytoczonym wyżej pojęciu, a co za tym idzie – nie mogą także korzystać z przywilejów przewidzianych dla tej grupy podatników (de facto są obowiązani do rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych).
Działalność rolnicza to z kolei (art. 2 pkt 15 ustawy o VAT) produkcja roślinna i zwierzęca, w tym produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, chów, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowla ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin “in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowla dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowla innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.
W art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT ustawodawca zwolnił z tego podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Rolnik posiadający status rolnika ryczałtowego nie musi się rozliczać z podatku VAT oraz dodatkowo jest zwolniony z ogółu obowiązków dotyczących VAT-owców. Wśród przywilejów przysługujących tej grupie podatników można wymienić:
brak obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż
brak obowiązku prowadzenia ewidencji dostaw oraz nabyć towarów i usług
brak obowiązku składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT
brak obowiązku rejestrowania się na potrzeby tego podatku
Z drugiej strony rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Obecnie stawka tego zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.
Rolnik może jednak zrezygnować ze statusu rolnika ryczałtowego i rozliczać się z podatku VAT na zasadach ogólnych. Wybierając status czynnego podatnika VAT rolnik taki powinien jednak pamiętać, że jest obowiązany do rejestracji na potrzeby tego podatku, wystawiania faktur na sprzedawane produkty i usługi, prowadzenia rejestrów, składania deklaracji oraz rozliczania tego podatku (z których to obowiązków zwolniony był rolnik ryczałtowy). W takiej sytuacji jest on bowiem traktowany na równi z innymi podatnikami VAT.
Warto w tym miejscu jednak dodać, że rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego i rozliczanie się z podatku VAT nie jest decyzją nieodwracalną. Jak bowiem stanowi art. 43 ust. 5 ustawy o VAT rolnik ryczałtowy, który zrezygnował ze zwolnienia z podatku od towarów i usług może po upływie 3 lat od daty rezygnacji z tego zwolnienia ponownie z niego skorzystać. W tym celu trzeba oczywiście pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w określonym terminie (tj. przed początkiem miesiąca lub kwartału, od którego rolnik ponownie zamierza skorzystać ze zwolnienia).
źródło: agronews.com.pl

probiotyki - zalety stosowania

Spośród bakterii wykorzystywanych jako probiotyki można wymienić między innymi: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, Bifidobacterium bifidum, Pediococcus acidlaciti, Streptococus faecium.

Bakterie te, poprzez produkcję kwasów organicznych (np. kwasu mlekowego), obniżają pH treści przewodu pokarmowego, powodując zahamowanie rozwoju bakterii chorobotwórczych, takich jak: Clostridium sp., Escherichia coli, Salmonella sp.

Stosowanie preparatów probiotycznych w żywieniu zwierząt ma więc na celu częściową eliminację niepożądanej mikroflory jelitowej, co w konsekwencji prowadzi do poprawy ogólnego stanu zdrowia zwierząt i lepszego wykorzystywania przez nie paszy. Probiotyki po prostu redukują bakterie patogenne w przewodzie pokarmowym ściśle pokrywając kosmki jelitowe, a utworzona w ten sposób warstwa uniemożliwia osiedlanie się bakterii chorobotwórczych.

Szczepy bakterii probiotycznych posiadają zdolność szybkiego namnażania i są konkurencyjne wobec szkodliwych bakterii typu E. coli i innych patogenów. Obniżają i utrzymują optymalną kwasowość oraz zwiększają aktywność enzymów przewodu pokarmowego. Te właściwości wpływają na wzrost efektywności produkcji przez poprawę zdrowia zwierząt, zwiększenie ich odporności na stres, skrócenie czasu odnowy organizmu po przebytej chorobie, powiększenie retencji azotu, przyrostów masy ciała oraz znacznie lepsze wykorzystanie składników pokarmowych.
Zawartość żywych komórek w probiotykach waha się od 105 do 109 CFU/g lub ml. Podawane są one zwierzętom w postaci kapsułek, pasty, proszku, płynu, granulatu, bezpośrednio lub pośrednio - z karmą.

Obecność bakterii probiotycznych sprzyja lepszemu wykorzystaniu paszy. Dzieje się tak dzięki wytwarzaniu przez nie własnych enzymów wspierających działanie trawienne enzymów gospodarza. Do produktów powstałych w wyniku metabolizmu bakterii należą też witaminy z grupy B - ważne z punktu widzenia przemian składników pokarmowych w organizmie zwierzęcia oraz jego zdrowia. Probiotykom przypisuje się również działanie zwiększające odporność zwierząt na choroby.

Są one grupą naturalnych dodatków paszowych - składnikiem paszy bezpiecznej, o najwyższej jakości. Nie są jednak klasyfikowane jako leki, nie podlegają więc regulacjom pozostałości w produktach oraz okresowi karencji. Należy zaznaczyć, że można je stosować jako dodatki żywieniowe dla różnych gatunków zwierząt, co świadczy o dużym potencjale tkwiącym w tych preparatach. Ponieważ zasadniczą częścią probiotyków są bakterie jelitowe, skład preparatów przeznaczonych dla różnych gatunków zwierząt powinien być odmienny.

Aktualnie określa się je jako „promotory życia" i uważa za czynniki stymulujące wzrost organizmu oraz prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Są też stosowane również jako stymulatory wzrostu wielu zwierząt: poprawiają wzrost i rozwój drobiu, świń oraz przeżuwaczy. Co ważne, jako naturalne stymulatory wzrostu nie powodują żadnych niepożądanych skutków ubocznych oraz odkładania się szkodliwych substancji w organizmach. Z punktu widzenia i konsumenta i producenta, ważne jest to, że stosowanie probiotyków - dzięki możliwości znacznego obniżenia - a w niektórych przypadkach całkowitej eliminacji stosowania antybiotyków - jest sposobem otrzymywania bezpiecznej żywności.

Reasumując, zastosowanie żywych hodowli mikroorganizmów lub ich produktów przynosi wymierne korzyści ekonomiczne poprawiając zdrowotność, zmniejszając upadki, zwiększając przyrosty zwierząt oraz poprawiając jakość paszy i jej wykorzystanie. Probiotyki w sposób naturalny i prawidłowy chronią kolejne ogniwa łańcucha pokarmowego, w którym człowiek jest konsumentem końcowym.
Źródło: Magdalena Traczyk, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Siedlce, www.modr.mazowsze.p

czwartek, 5 lipca 2012

Desykacja - przyśpieszenie i ułatwienie zbioru

Jeżeli w przypadku produkcji rzepaku sprawa desykacji jest jasna i oczywista to w przypadku produkcji zbóż nie jest już zabiegiem równie częstym. W tym roku z uwagi na trudne warunki przezimowania ozimin niektórzy rolnicy będa zmuszeni do przyśpieszenia dojrzewania zbóż szczególnie w sytuacji kiedy zboże jest przerzedzone a tym samym niewyrównane. W miejscach o optymalnej obsadzie kłosy są normalne lub nieco mniejsze i UWAGA! będą dojrzewać one szybciej! w rzadszych miejscach wyrośnięte kłosy będą dłużej oddawać wodę oraz rozkrzewić się mogą kłosy z nowym pędów i bardzo późno dojrzewać. 
Zauważa się również duże zachwaszczenie wtórne, niezwalczone chwasty porą jesienną a szczególnie dotyczy to perzu. Do tego zabiegu stosuje się według etykiety środki chemiczne zawierające glifosat a do najpopularniejszych z pewnością należą: Gallup, Roundup, Glyfos, oraz cała gama innych środków (ok. 44)
Stosować należy przy minimalnych wiatrach do 3m/s z uwagi na możliwość  uszkodzenia sąsiednich upraw rolnych. Stosowany w określonej dawce i w odpowiednim terminie nie wpływa ujemnie na jakość ziarna.
Glifosat to substancja która bardzo szybko rozkłada się w środowisku glebowym, jednak w roślinie zachowuje dość długo swoje właściwości, zastosowany- przemieszcza się do źdźbeł i tam po wyschnięciu pozostaje dlatego słomy nie powinno sie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej (np. przy truskawkach) stosowanie jako pasza lub ściółka dla zwierząt nie ma żadnych przeciwskazań.
Ziarno desykowane oficjalnie nie może posłużyć jako materiał siewny.

Minimalne wymiary stanowisk dla bydła według Cross-Compliane

Bydło w systemie uwięziowym:
Krowy i jałówki powyżej 7 miesiąca ciąży - szer. - 1,10m, dł. 1,60m
jałówki powyżej 6 mies. życia do 7 mies.ciąży - szer. 1,00m; dł. 1,50m
buhaje  - szer. 1,40m; dł. 2,40m
bydło opasowe o masie ciała do 300kg  szer. 0,80m; dł. 1,30m
bydło opasowe o masie ciała powyżej 300kg - szer. 0,95m; dł. 1,45m

Cielęta utrzymywane grupowo:
cielęta do 150kg wagi - 1,50m2
cielęta 150-220kg wagi - 1,70m2
cielęta pow.220kg wagi - 1,80m2

wtorek, 3 lipca 2012

Odstępstwo rolne - wykorzystanie materiału ze zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem jako materiału siewnego

Skończyła się (chyba) kolejna akcja przysyłania rolnikom zeznania o wysiewach wiosennych poprzez Agencję Nasienną Sp. z o.o. z Leszna. Część otrzymuje już od kilku lat, część po raz pierwszy niektórzy wciąż czekają a i być może niektórzy nie wiedzą nawet o co chodzi?
no to może od początku trochę rozjaśnię:
"Odstępstwo rolne" to nic innego jak zgoda hodowcy danej odmiany zboża, rzepaku, ziemniaków i innych gatunków bez pisemnej aprobaty na wysiew danych roślin. Skorzystanie z odstępstwa wiąże się z obowiązkiem uiszczenia 50% stawki opłaty licencyjnej dla hodowcy dla danej odmiany w danym roku.
Kogo dotyczy obowiązek do uiszczania opłaty za odstępstwo rolne?
posiadacze gruntów rolnych o powierzchni:
-10ha i więcej za sadzenie ziemniaków odmian chronionych w Polsce oraz Unii Europejskiej
- 25ha i więcej za sadzenie ziemniaków odmian chronionych w kraju i w UE i/lub siew nasion odmian chronionych TYLKO w Polsce
- 30ha i więcej za sadzenie ziemniaków odmian chronionych i/lub siew nasion odmian chronionych w      Polsce   i w Unii Europejskiej
Poniżej 10ha posiadanych użytków rolnych nie ma obowiązku opłaty! (jeżeli jednak Agencja Nasienna, przyśle takie zeznanie a nie posiadają pełnych danych o gospodarstwie radziłbym zaznaczyć opcję poniżej 10ha, i po wypisaniu swoich danych osobowych i podpisem odesłać na wskazany adres oczywiście jedynie w sytuacji jeżeli rzeczywiście posiadamy gospodarstwo rolne poniżej 10ha UR!)
Po co w ogóle są te opłaty?
Opłaty są przeznaczone dla hodowców danych odmian roślin, jako ich wynagrodzenie oraz pokrycie kosztów tworzenia nowych odmian roślin.
Ochrona prawna odmian roślin - oznacza, że tylko hodowca, posiadacz wyłącznego prawa do danej odmiany może ją rozmnażać do siewu, zaprawić do siewu, magazynować do siewu, oferować na sprzedaż do siewu, sprzedawać do siewu ( to bardzo ważne, rolnikowi nie wolno sprzedawać np. zboża np. sąsiadowi jako materiał siewny! chodzi o formę - sprzedaje zboże a nie materiał siewny!
Każdy rolnik który w powyższy sposób chce korzystać z odmiany chronionej wyłącznym prawem musi podpisać umowę licencyjną z hodowcą to jest wówczas obowiązek chroniony prawem.
Jeżeli rolnik nabywa kwalifikowany materiał siewny w jakimkolwiek punkcie sprzedaży płaci już w cenie zakupu opłatę licencyjną także w tym roku zakupu danej odmiany jest już automatycznie zwolniony z obowiązku.
Przypominam również że jest obowiązek wypełnienia przesłanego formularza od Agencji Nasiennej za samo nie odesłanie grozi dość dotkliwa kara finansowa.
Agencja Nasienna z Leszna przeprowadza również kontrole w terenie, mają możliwość sprawdzenia danej wysianej odmiany, czyli sami laboratoryjnie sprawdzą zastana na polu odmianę rośliny, jej areał i pochodzenie.
Podstawy prawne:
Ustawa z 26.06.2003r. o ochronie prawnej odmian roślin ( Dz.U.z 2003r. nr 137,poz.1300 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Rady )WE) nr 2100/94 z dnia 27.07.1994r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U.L.227 z dnia 01.09.1995r. str.1-30.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/95 z dnia 24.07.1995r. ustanawiającego przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust.3 rozporządzenia Rady )WE) nr 2100/94 (Dz.U.L.173 z 25.07.1995r. str. 14-21)

środa, 13 czerwca 2012

kontrole ARiMR

jak wieść niesie od 15 czerwca zaczynają się kontrole Agencji, dotyczy to "obszarówek" no i przede wszystkim uczestników programów rolnośrodowiskowych... nie straszę ale trzeba być przygotowanym na tą ewentualność iż zostanie się wylosowanym do kontroli... przyjadą i pojadą a jeżeli ktokolwiek składał wniosek np. przy pomocy moich kolegów to nie ma się czego obawiać, te kontrole są narzucone (częściowo) przez Unię Europejską, więc trzeba się takim wymogom przyporządkować (jakoś taka nasza rola, jako maleńkiemu trybikowi, wielkiej europejskiej machiny) także nie bądźmy zdziwieni że już niedługo albo ktoś zadzwoni że przyjeżdża jakaś kontrola albo nie spuszczajmy psów kiedy ktoś Wam chodzi po polu, kultura kulturą ale ARiMR przecież takich zapowiedzi nie potrzebuje a kontrolerzy zazwyczaj nie maja czasu powiedzieć co na tym polu robi...

poniedziałek, 28 maja 2012

Atestacja opryskiwaczy polowych

W dniu 11 czerwca 2012r. na terenie gminy możliwe jest przeprowadzenie okresowej kontroli technicznej opryskiwaczy polowych, czyli atestacji wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt, koszt atestacji to ok. 100zł. przypominam również że atestację opryskiwacza przeprowadza się co trzy lata

środa, 2 maja 2012

PROW 2007-2013

Kończy nam się powoli się siedmioletni okres budżetowy w Unii Europejskiej. A właściwie to nam się w dużym stopniu już zakończył. Brak już funduszy unijnych które do roku 2013 miały wspierać nasze rolnictwo i najprawdopodobniej nie będzie już naborów wniosków w żadnym z dotychczasowym rodzaju pomocy. Musimy cierpliwie poczekać na nowy okres budżetowy, czyli do 2014 roku, który otworzy nam PROW 2014-20, przyszłość tego programu jest dość mglista u trudno w konkretny sposób rozeznać czy i ile będzie pieniędzy na modernizację gospodarstw rolnych, młodego rolnika czy innych, no i czy wszystkie dotychczasowe wsparcia będą kontynuowane. Co do dopłat bezpośrednich już wiadomo o modulacji, czyli wszyscy rolnicy których jednoroczne dopłaty przekraczają 5000 EURO, będą mieli pomniejszone dopłaty bezpośrednie oraz mają być znacznie ograniczone obszary ONW (za słowami ministra rolnictwa i rozwoju wsi p. Marka Sawickiego) nie wiadomo czy te ograniczenia dotkną czy nie dotkną naszej gminy, czy nadal będzie ONW czy już nie, ale zapewne nie omieszkają nam tego oznajmić w stosownym czasie. ARiMR odnośnie programów pomocowych z resztek swoich środków finansowych realizuje wnioski które w tej chwili przepełniają im szafy, głównie młody rolnik oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej...

czwartek, 12 kwietnia 2012

Złe warunki przezimowania

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania pomocy Wysokość pomocy na ponowne obsianie to 100 zł na każdy hektar powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych plantacji nasiennych, wymagający ponownego obsiania. Obszar ten ustalany będzie przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie złożonego przez rolnika wniosku. Innymi słowy jeżeli ktoś przyorywał oziminy s powodu złego przezimowania to proszę to zgłosić mnie, właściwemu sołectwu sołtysowi lub w gminie. Aby wystąpić o to odszkodowanie każdy poszkodowany musi zwrócić się do kierownika biura powiatowego ARiMR z protokołem wystąpienia strat, które planuję w jak najbliższej przyszłości zacząć sporządzać. Przypominam również że wedle wytycznych do sporządzania protokołów gospodarstwo rolne w którym wystąpiły straty to takie w którym straty sięgają 30% i więcej wliczając w to produkcję zwierzęcą, w innym przypadku sporządzanie tego protokołu jest bezcelowe. Czyli jedyna właściwie pomoc biorąc pod uwagę poziom nasilenia strat wskutek złego przezimowania jest osiągalna jedynie dla rolników którzy zaorają swoje zimowe uprawy. pytania i zgłoszenia do mnie 665-690-373

wtorek, 3 kwietnia 2012

Spotkanie z ministrem rolnictwa


W dniu 2 kwietnia 2012r. w sali Filharmonii Warmińsko-mazurskiej w Olsztynie odbyło się spotkanie z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim. Konferencja ta zorganizowana dla rolników dotyczyła zmian we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku. Na początku Minister przedstawił nad czym w sejmie pracuje, co się zmieni w dotychczasowej polityce oraz parę innych dość ważnych informacji. Następnie przeszła część dyskusyjna... pytania zadawali przede wszystkim przedstawiciele różnych związków, kół i instytucji. Trzeba było przyznać że pytający dobrze przygotowywali się do swoich pytań, w większości były one rzeczowe i konkretne, w systemie wielu pytań kilku ludzi sami słuchacze zapominali już o części z nich co zdaje się skrzętnie wykorzystywał Marek Sawicki nie na wszystko rzetelnie odpowiadając a jak również czasami w ogóle na zadawane pytania. Pytania były różne czasem i dotkliwe no niestety minister nie udzielał pełnych wyjaśnień. Twierdził że bardzo często spotyka się jak nigdy żaden minister dotąd może to jest i prawdą ale zarzucono mu brak udziału w ogólnopolskim zjeździe przedstawicieli Izb Rolniczych oraz że nie wyszedł do demonstracji (pokojowej demonstracji) zorganizowanej przez Związek Pszczelarzy. Paru rolników poczuło się dotkniętych określeniem użytym przez ministra "Harcownik" co wywołało spory szum wśród słuchaczy. Ogólnie rzecz biorąc i delikatnie większe brawa otrzymał kwartet smyczkowy wystepujący przed tym spotkaniem

wtorek, 20 marca 2012

Płatności bezpośrednie w 2012 roku

Już po 16 marca, czyli ruszyła nowa kampania przyjmowania poprzez biura powiatowe ARiMR wniosków o przyznanie płatności obszarowych. Czy są zmiany? tak zmiany są corocznie a wszystko to ma na celu składanie coraz bardziej dobrze wypełnionych, wręcz perfekcyjnie dokładnie. Stąd nacisk aby zgłaszane powierzchnie użytków rolnych do dopłat były porównywalne z "powierzchnią ewidencyjną gruntów" (PEG) nadawanej każdej działce ewidencyjnej przez Agencję. Dodatkowo niektórzy rolnicy mają nowe naliczenia PEG, także wniosek może się różnić od składanego ubiegłorocznie ale widać to jedynie na karcie informacyjnej! Płatność do owoców miękkich stała się płatnością historyczną czyli przysługuje tym wszystkim rolnikom którzy wykazywali płatność OM w 2008 roku, czyli na wzór płatności zwierzęcej płatność jest a niekoniecznie owoce trzeba mieć nadal...za to Ci wszyscy którzy zakładali np. plantacje malin po 2008 roku nie dostaną już tych płatności... co najwyżej jeżeli w przyszłości będzie ustalony nowy rok referencyjny, kiedy to będzie? tego oczywiście nie wie nikt, pewnie prędzej będzie można zapłacić kartą płatniczą w "Biedronce" nawiązuję do roku referencyjnego do płatności zwierzęcej (PZ) gdzie utrzymywano ze nowy będzie po 5 latach czyli w 2010 roku. Wychodzi na to że można nie mieć ani jednej krowy i mieć cały czas płatność i mozna mieć ich 100 i 100 hektarów trwałych użytków zielonych i nie otrzymać ani złotówki, rozumiecie Państwo? no ja nie do końca...

wtorek, 13 marca 2012

Odnawialne źródła energii

Coraz częściej słyszy się o temacie alternatywnych źródeł energii a u nas głównie o powstawaniu całych farm wiatrowych. Powstają wokół nas, widzimy przejeżdżając wszyscy coraz to nowe wiatraki. Inwestorem są firmy zachodniej Europy, przeprowadzają tzw. próby wiatru aby określić czy dana lokalizacja takiej farmy bedzie uzasadniona pod względem ekonomicznym albo po prostu czy wiatr wieje w końcu wiatraki musi coś poruszać, prawda? Firmy te w zasadniczej mierze bazują na wydzierżawieniu pewnego gruntu pod wiatrak, obejmuje ona miejsce posadowienia sprzętu oraz drogę dojazdową do wiatraka. Zasadniczą i oczywistą kwestią dla tych firm jest oprócz przychylnych wiatrów także i zgoda na ich posadowienie. Tu się zaczynają dziać dziwne rzeczy, jedni panowie pragną wykupić część gruntów pod wiatrak, obiecując wszakże dość wysoką cenę za 30-50 arów i można się tym skusić, czemu nie? a niektóre firmy jak w przypadku okolic Brodnicy wykupują po prostu prawo pośredniczenia pomiędzy firmą inwestorską a rolnikiem czy innym właścicielem nieruchomości. Obiecują jak przyjdą wiatraki to otrzymają roczną dzierżawę w wysokości powiedzmy 1500,00zł. Dzieje sie to na mocy umowy cywilno-prawnej. Co się wtedy dzieje? sfrajerowaliśmy się i to co mogliśmy dostać sami daliśmy w prezencie jakiejś firemce która nic innego nie robi jak bazuje na ludzkiej naiwności lub próżności. Nie twierdzę że tak jest zawsze. Ale z poznanych przypadków w naszym powiecie pragnę jedynie uczulić przed pochopnym podpisywaniem jakichkolwiek podstawianych przed nos umów. Każdy ma prawo się zastanowić prawda? Więc każdy taki oferent powinien przekazać taka umowę do zapoznania się, sprawdzenia itp. Wiem, nie każdy jest prawnikiem, ja również nie jestem i nie znam się do końca na takich umowach. Jeżeli ktoś ma wątpliwości a powinien je mieć to myślę że istnieje taka możliwość skontaktowania się, zwrócenia o pomoc do radcy prawnego w gminie, chociażby wyjaśni do kogo się zwrócić czy w inny sposób. W każdym razie przestrzegam i proszę o pewna wstrzemięźliwość

kurs kombajnistów

Ośrodek Szkolenia Kierowców "WAR-MOTOR" organizuje kurs w zakresie:
- operator kombajnu zbożowego
- operator pras wysokiego zgniotu
Otwarcie kursu odbędzie się w dniu 30 marca 2012r. o godz. 17.00

w Ośrodku przy ulicy Grunwaldzkiej 52 w Nowym Mieście Lubawskim.
telefon kontaktowy: 56-4743163 oraz 504-033-782

środa, 7 marca 2012

Serdecznie Zapraszamy
na
IV Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”,
które odbędą się w dniach 21-22 kwietnia 2012 r. na terenie Ośrodka,
przy ulicy Jagiellońskiej 91 w Olsztynie.

W programie tegorocznej edycji przewiduje się prezentację:
- roślin i artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych,
- maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej,
- zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów,
- instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
- nawozów i środków ochrony roślin,
- rękodzielnictwa oraz żywności tradycyjnej i regionalnej,
- walorów turystyczno-krajoznawczych – w tym gospodarstw agroturystycznych,
- instytucji i organizacji rolniczych działających na rzecz rolnictwa,
- szkół rolniczych,
- Lokalnych Grup Działania.

Podczas Targów odbędą się występy artystyczne oraz liczne quizy i konkursy. Dla wystawców zorganizowany zostanie konkurs „Hit Targów” oraz „Najładniejsze stoisko” .
Impreza będzie miała szeroką reklamę w mediach lokalnych, które objeły patronat nad Targami.

Szczegółowe informacje o targach:
tel./fax 089 526 44 39, 089 535 76 84 wew. 42
tel. kom. 0 695 990 239

wtorek, 6 marca 2012

zaproszenie na szkolenie

W środę 21 marca 2012r. zapraszam wszystkich zainteresowanych na szkolenie: :Zasady przyznawania dopłat bezpośrednich w 2012 roku" o godzinie 10.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zafundowała na ten rok jak zwykle dość istotne zmiany z którymi warto się zapoznać, głównie chodzi o nową wycenę PEG (powierzchnia ewidencyjna gruntów) która uległa zmianom, a więc w związku w tym przestrzegam przed składaniem wniosków obszarowych bez znajomości tych zmian, które moga spowodować znaczne zmniejszenie płatności
Tak od siebie dodam do poniższego tematu w nawiązaniu do przeróżnych firm wędrujących po terenie naszej gminy oferujących pomyślne załatwienie sprawy wypłat służebności przez Energa S.A., osobiście spotkałem się z wygórowanymi wręcz kwotami którymi kuszą rolników do wpłacenia pieniędzy... przede wszystkim od kiedy to płaci się za kota w worku? idąc do jakiegokolwiek sklepu towar na stół a potem zapłata... i w jaki sposób ktokolwiek uwierzy ze za jeden słup można by dostać np. 15000,00zł.? Wedle prawa wyceny służebności może dokonać jedynie rzeczoznawca majątkowy na wizytówkach żadnego numeru licencji nie zauważam. Nie twierdzę może mają rzeczoznawcę majątkowego albo może wynajmą. Wypłata służebności zależy również od wpisów w księdze wieczystej, może tam już jest wpisana służebność? na przykład rolnik zakupuje ziemię, dostaje w spadku a tam już słupy były i są wpisane w księdze wieczystej? i co? ie ma służebności gdyż prawnie już jest zapisana. Więc jeżeli się kontaktuje jakiś przedstawiciel firmy i nie zwraca na to uwagi tylko na dzień dobry woła o kasę to proszę się nad tym głęboko zastanowić. Innym wybiegiem firmy pośredniczącej rzekomo w zdobyciu odszkodowania jest zbieranie pieniędzy z góry a jeżeli nic nie załatwią większą część oddadzą (może) bo część muszą zostawić jako podatek VAT, no ale chwileczkę podatek od wartości dodanej czyli VAT nalicza sie do wystawionej faktury czyli tym samym od wykonania zadania czy usługi. Następnym wybiegiem zasłaniając się ustawą o danych osobowych jest twierdzenie że pozytywnie została taka sprawa załatwiona w sąsiedniej wsi? Ciekawe o kogo? Ja w bardzo prosty sposób jestem w stanie ustalić czy takie odszkodowanie miało miejsce. ENERGA Operator S.A. bezwłocznie załatwia bieżące roszczenia, straty wykonane swoimi pracami, no wiem gdyż na terenie kilku powiatów ja wykonuję właśnie takie wyceny strat, właśnie na zlecenie firmy Energa, i pozwolę sobie mniemać że można być zadowolonym z tej działalności tej firmy.

Służebność przesyłu - czego właściciel nieruchomości może się domagać?

Służebność przesyłu została wprowadzona do kodeksu cywilnego w sierpniu 2008, w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia znajdują się, oraz ułatwienia dalszych inwestycji w sieci przesyłowe, gdyż służebność taka może być ustanowiona także w odniesieniu do urządzeń dopiero planowanych.
Służebność przesyłu określa zakres w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe - wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia o podobnym przeznaczeniu.
Źródłem służebności przesyłu powinna być umowa zawarta w formie aktu notarialnego między przedsiębiorcą przesyłowym i właścicielem gruntu, na którym są lub mają zostać zainstalowane urządzenia przesyłowe. Umowa ta powinna szczegółowo określać zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może wykonywać w stosunku do nieruchomości, a tym samym, jakie działania przedsiębiorcy w stosunku do nieruchomości jej właściciel powinien znosić. W szczególności w umowie powinny być ustalone wysokość i zasady płatności wynagrodzenia. Jeśli strony ustanawiają w umowie służebność przesyłu na nieruchomości, na której już zainstalowano urządzenia, w umowie warto również ustalić kwestię opłaty za korzystanie z gruntu przez przedsiębiorcę przesyłowego za okres przed wejściem w życie przepisów o służebności przesyłu, czyli do sierpnia 2008.
Gdy przedsiębiorca przesyłowy lub właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy, np. jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii jej warunków, można ustanowić służebność przesyłu w drodze orzeczenia sądowego. W takim przypadku sąd ustali również wysokość wynagrodzenia dla właściciela nieruchomości. Wobec braku jednoznacznych zasad i reguł wyznaczania opłaty z tytułu służebności przesyłu, postępowanie przed sądem może się przedłużać, co może stanowić ryzyko dla przedsiębiorcy przesyłowego.
O stwierdzenie przez sąd zasiedzenia służebności przesyłu przedsiębiorca przesyłowy może ubiegać się, jeżeli przez dłuższy czas korzystał z widocznych i trwałych urządzeń przesyłowych, które znajdują się na cudzej nieruchomości. Sąd może potwierdzić istnienie służebności przesyłu (tj. nabycie jej w drodze zasiedzenia), tylko jednak wtedy, gdy przedsiębiorca przesyłowy korzystał z takich urządzeń przez co najmniej 20 lat w taki sposób, jakby ta służebność mu przysługiwała. Okres ten wynosi co najmniej 30 lat, jeśli przedsiębiorca działał w złej wierze, czyli miał lub powinien mieć świadomość, że urządzenia przesyłowe znajdują się na nieruchomości, do której przedsiębiorca przesyłowy nie posiada tytułu prawnego.
Nabycia przez przedsiębiorcę przesyłowego nieruchomości jej właściciel może domagać się w przypadku gdy przez posadowienie urządzeń przesyłowych korzystanie z gruntu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. W takiej sytuacji właściciel może żądać, aby przedsiębiorca przesyłowy nabył od niego tę część nieruchomości, na której znajduje się urządzenie. Roszczenie takie powstaje tylko wtedy, gdy urządzenie przesyłowe ma wartość znacznie wyższą od wartości zajętej nieruchomości.
źródło: www.lex.pl

poniedziałek, 30 stycznia 2012

szkolenie: Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR

W dniu 22 lutego 2012r. zapraszam wszystkich zainteresowanych na szkolenie, którego tematem będą kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR oraz inne wolne tematy na życzenie np. wyjaśnić mogę opłaty licencyjne pobierane przez AGNAS Agencję Nasienną Sp. z o.o. w Lesznie, Zasady zgaszania i wyceny strat wywołanych przez zwierzynę łowną, w wybranym temacie minimalne wymogi wzajemnej zgodności i inne. Szkolenie to odbędzie się w sali Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie o godzinie 10.00. Serdecznie zapraszam!

Szkolenie chemizacyjne

W związku w obowiązkiem posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu chemizacyjnego dla wszystkich wykonujących opryski chemicznej ochrony roślin, przypominam zaświadczenie takie ważne jest przez jedynie pięć lat, proszę sprawdzić czy posiadacie aktualne czyli po 2007r. Jeżeli nie posiadacie Państwo aktualnego to proszę o zgłoszenie tego do mnie lub do naszego biura. Planowany kurs chemizacyjny dla mieszkańców gminy Nowe Miasto Lubawskie odbędzie się w dniach 27-29 lutego 2012r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie od godziny 9.00. Odpłatność za kurs wynosi wynosi 100,00 złotych. Jeszcze raz przypominam o wcześniejszym zgłoszeniu, wszystkie osoby które uczestniczyły w kursie przeprowadzanym przez nas w 2007r. otrzymają stosowne zaproszenia pisemnie. Karą za wykonywanie zabiegów chemicznej ochrony roślin od stycznia 2013r. bez ważnego zaświadczenia może być częściowa utrata płatności bezpośrednich. Pełniejsze informacje pod numerem 56-4742218 oraz 665-690-373

piątek, 27 stycznia 2012

Grupy producentów rolnych

Cel

Wzmocnienie struktury instytucjonalnej w sektorze pierwotnej produkcji rolnej w celu wsparcia funkcjonowania producentów rolnych poprzez zachęcanie ich do tworzenia grup producentów rolnych i współpracy. W szczególności, celem jest dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków grup producentów rolnych do wymogów rynkowych, wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży oraz dostarczenie do odbiorców hurtowych. Ponadto, działanie sprzyjać będzie utworzeniu wspólnych zasad dotyczących informacji o produktach.

Zakres

Zryczałtowana pomoc jest udzielana grupom producentów rolnych w pierwszych 5 latach ich funkcjonowania w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej oraz inwestycyjnej. Z pomocy grupa może skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności.

Beneficjent

Grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r., Nr 88, poz. 983 z późn. zm.), które zostały formalnie wpisane do rejestru prowadzonego przez marszałka właściwego dla siedziby grupy, w okresie objętym PROW 2007-2013.

Grupa producentów rolnych prowadząca działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną zostaje wpisana na jej wniosek do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby grupy pod warunkiem, że:

1) została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów;

2) działa na podstawie statutu lub umowy, zwanych aktem założycielskim;

3) składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej członkami grupy, z których żaden nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników;

4) co najmniej połowa udokumentowanych przychodów grupy pochodzi ze sprzedaży produktów grupy, ze względu na które grupa została powołana, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków;

5) określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży.

Zakres wsparcia

W ramach działania wspierane są sektory produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz dział specjalny produkcji rolnej. Szczegółowy wykaz produktów lub grup produktów objętych pomocą finansową na wspieranie grup producentów rolnych znajduje się w załączniku 9 do Programu.

W miarę rozszerzania wykazu produktów lub grup produktów, objętych pomocą finansową na wspieranie grup producentów rolnych, Polska będzie notyfikować Komisji Europejskiej kolejne sektory objęte wsparciem.

W ramach PROW 2007-2013 wspierane są tylko grupy producentów rolnych zarejestrowane zgodnie z ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Ustawa ta nie daje możliwości rejestracji grupom, które mogą być beneficjentami instrumentów finansowych mających na celu ułatwienie tworzenia i działalności administracyjnej grupom w ramach I filara WPR (np. dotyczące sektora warzyw i owoców).

Forma i wysokość pomocy

Pomoc realizowana jest w formie rocznych płatności w okresie pierwszych pięciu lat od dnia wpisu grupy do rejestru grup producentów rolnych, prowadzonego przez właściwego ze względu na siedzibę grupy, marszałka województwa.

Stanowi ona procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach:

1) 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych do sumy EUR 1.000.000, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, albo

2) 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych powyżej sumy EUR 1.000.000, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku.

Kwota pomocy przewidzianej dla grupy producentów rolnych nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty:

1) 100.000 EUR w pierwszym i drugim roku;

2) 80.000 EUR w trzecim roku;

3) 60.000 EUR w czwartym roku;

4) 50.000 EUR w piątym roku.

Wysokość pomocy nie przekracza pomocy zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski