poniedziałek, 30 lipca 2012

Pracuje się a jakże! w tym wypadku  " Święto Gęsi" w Biskupcu 22 lipca 2012r.

czwartek, 26 lipca 2012

Obwodnica nowomiejska

Przezwyciężając opory w końcu będzie budowana obwodnica to nic nowego wiem, wszyscy już chyba wiedzą o naszym wkrótce dwupasowym odcinku drogi samochodowej, korzyści? są jak najbardziej! znajdą zaangażowanie nasze okoliczne firmy transportowe, budowlane i inne, chociażby na ten czas nastąpi popyt na siłę roboczą ( mam nadzieję i nie chciałbym się mylić) no ma też minusy, nastąpią nakazowe wykupy ziem a z tego co wiem to są bardzo "nakazowe" czyli inaczej mówiąc "ceny wygórowane inaczej" także komu wykupią wcale nie ma czego zazdrościć! przypominam, że położenie odcinka 1 km prostego "dywaniku" asfaltowego drogi gminnej to koszt ok. 1,5 mln naszej rodzimej (póki co) waluty, głównie droga gminna a dochodów projektantów, wykonawców, podwykonawców etc. obwodnicy raczej nie jestem sobie w stanie wyobrazić, mimo mojego finansowego przygotowania... reasumując uważam że jakiekolwiek nakłady na wykupy gruntów pod obwodnicę są drobnymi w kieszeni inwestorów, nie zamierzam bynajmniej karcić plan budowy, zamierzam jedynie spróbować ograniczyć zazdrość i zawiść ludzką że ktoś może się "nachapać" jakiejś przewielkiej kasy przy powstaniu tejże inwestycji. Inwestycji która w mojej ocenie jest uzasadniona i nieodzowna

poniedziałek, 23 lipca 2012

Korzystanie z usług doradczych

Nieraz opisywałem zalety i korzyści płynące dla rolników korzystających z tego programu pomocowego data 1 stycznia 2013r. zbliża się nieuchronnie... więc warto podjąć kroki aby uchronić swój portfel od nieprzewidzianych wydatków związanych z "wycięciami" dopłat bezpośrednich za brak spełniania minimalnych wymogów dla każdego gospodarstwa rolnego, teraz praktycznie nieodpłatnie można mieć taką analizę i wypunktowane to za co podczas kontroli ARiMR można słono zapłacić ( punktacja za każde byle co do wglądu na stronie agencyjnej www.arimr.gov.pl) Gorąco zapraszam do skorzystania z tego programu i proszę o kontakt w tej sprawie, bliżej postaram się opowiedzieć na zebraniach sołeckich które czekają nas od końca sierpnia, w końcu czas żniw i to jedyna raczej rzecz która powinna rolnikom na ten właśnie czas spędzać sen z powiek...a życzę Wszystkim udanych zbiorów, wspaniałej pogody dalekiej od anomalii pogodowych (wyplułem właśnie trzy razy przez lewe ramię) i oby się kombajny nie psuły! ja wiem że kombajn to się psuje jedynie miesiąc w roku ale niech to nie będzie właśnie ten okres ;)

poniedziałek, 16 lipca 2012

Jedzie chłop samochodem. Zobaczył stojącą przy drodze tirówkę. Pomyślał, że chce gdzieś podjechać, więc się zatrzymał. Jadą w milczeniu. W końcu tirówka nie wytrzymuje i pyta:
-Uprawia pan seks
A chłop na to:
-Nie, w tym roku tylko ziemniaki i żyto. :)
1 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmianę dotychczasowej nazwy spółki z POL-MOT Warfama SA na Ursus SA. Tym samym legendarna marka rozpoznawalna nie tylko w Polsce ale i na świecie uzyskała drugie życie.
Decyzja związana ze zmianą nazwy spółki, oraz rozpoczęcia produkcji ciągników Ursus w lubelskim zakładzie była logicznym następstwem związanym z zakupem w czerwcu 2011 znaku towarowego Ursus oraz zakładów Ursus Sp. z o.o.
Obecnie spółka wszystkie swoje siły skupia na rozwoju marki Ursus, zarówno w Polsce jak i na byłych rynkach eksportowych. W tym celu na bazie oryginalnej dokumentacji licencyjnej w Lublinie produkowane są ciągniki Ursus 11024 o mocy 110 KM, wyposażone w silnik Perkins 1104D z zsynchronizowaną skrzynią biegów 12/4 i 3 stopniowym reduktorem.
W ostatnim czasie oferta została uzupełniona o ciągnik lekki 50 KM i ciężki 140 KM. Jej uzupełnienie stanowią Ursusy H w zakresie mocy od 70 do 100 KM, bazujące na sprawdzonych komponentach takich jak oryginalny silnik Perkins i układ napędowy HEMA z zsynchronizowaną skrzynią biegów 12/12 z rewersem mechanicznym. W międzyczasie spółka podpisała z turecką firmą Hattat Holding umowę dotyczącą współpracy w zakresie rozwoju i sprzedaży transmisji oraz tylnych osi do ciągników.
W ofercie produktowej, Ursus stawia przede wszystkim na jakość́ wykonania oraz nowoczesny design. Pod tym względem produkty nie ustępują̨ światowym liderom, a dzięki włączeniu do portfolio maszyn rolniczych, Ursus zyskuje zupełnie nowe możliwości.
Ideą spółki Ursus SA jest produkcja różnych typów maszyn i urządzeń́, cechujących się̨ europejską jakością̨ wykonania i polską ceną.
W prowadzonych działaniach Ursus SA nie zapomniała także o dotychczasowych posiadaczach ciągników tej marki. W celu zabezpieczenia oryginalnych części zamiennych do wszystkich ciągników Ursus zarówno nowych jak i tych starszych została zawarta umowa z firmą ROL-MAR, dotyczącą dystrybucji oryginalnych części zamiennych. Dzięki temu Ursus SA ma pełne możliwości kontroli procesów produkcji, która odbywa się na terenie kraju w renomowanych fabrykach.
Produkty URSUS S.A., odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom wszystkich pokoleń rolników, łącząc znakomitą tradycję, nowoczesność i wysoką jakość.
W ramach prowadzonych działań marketingowych spółka wypuściła na rynek napój energetyczny sygnowany logo Ursus tzn. „Ursus Energetic”, którego dystrybucja odbywa się głównie na terenach wiejskich i stanowi swoiste odświeżenie brandu oraz ma promować markę wśród młodzieży. Do młodzieży oraz wszystkich miłośników sportów motorowych skierowana jest również akcja sponsoringowa drużyny rajdowej Ursus Rally Team, gdzie na stronie www.ursusrally.pl można na bieżąco śledzić postępy rajdowe naszego teamu, w skład którego wchodzą kierowcy Tomasz Smorawiński i Paweł Suchorzebski.
Ursus SA to wyłącznie polski kapitał. Spółka posiada zakłady produkcyjne w Lublinie, Dobrym Mieście, Biedaszkach Małych k. Kętrzyna i Opalenicy. W lubelskim zakładzie poza ciągnikami montowane są̨ także samochody Grand Tiger typu pick-up wyposażone w podwójną kabinę̨, wysokoprężną jednostkę̨ o mocy 170 KM i napęd na obie osie.
http://www.rolnik24.pl/

VAT w rolnictwie

Rolnictwo zostało potraktowane w przepisach ustawy o VAT w sposób szczególny. Rolnicy mają co do zasady wybór, czy chcą się z tego podatku rozliczać na zasadach ogólnych, czy też nie. Gdy wybierają zwolnienie, przysługuje im tzw. zryczałtowany zwrot podatku.
Art. 15 ust. 2 ustawy o VAT mówi, że przez działalność gospodarczą na potrzeby tego podatku należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje także czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Tym samym działalność rolnicza to także działalność gospodarcza w myśl ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, co do zasady podatnicy nią zajmujący się powinni rozliczać podatek VAT.
W słowniczku, a dokładniej w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT ustawodawca zdefiniował jednak pojęcie rolnika ryczałtowego, pod którym należy rozumieć rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jak łatwo tutaj zauważyć, rolnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych nie mieszczą się w przytoczonym wyżej pojęciu, a co za tym idzie – nie mogą także korzystać z przywilejów przewidzianych dla tej grupy podatników (de facto są obowiązani do rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych).
Działalność rolnicza to z kolei (art. 2 pkt 15 ustawy o VAT) produkcja roślinna i zwierzęca, w tym produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, chów, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowla ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin “in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowla dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowla innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.
W art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT ustawodawca zwolnił z tego podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Rolnik posiadający status rolnika ryczałtowego nie musi się rozliczać z podatku VAT oraz dodatkowo jest zwolniony z ogółu obowiązków dotyczących VAT-owców. Wśród przywilejów przysługujących tej grupie podatników można wymienić:
brak obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż
brak obowiązku prowadzenia ewidencji dostaw oraz nabyć towarów i usług
brak obowiązku składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT
brak obowiązku rejestrowania się na potrzeby tego podatku
Z drugiej strony rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Obecnie stawka tego zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.
Rolnik może jednak zrezygnować ze statusu rolnika ryczałtowego i rozliczać się z podatku VAT na zasadach ogólnych. Wybierając status czynnego podatnika VAT rolnik taki powinien jednak pamiętać, że jest obowiązany do rejestracji na potrzeby tego podatku, wystawiania faktur na sprzedawane produkty i usługi, prowadzenia rejestrów, składania deklaracji oraz rozliczania tego podatku (z których to obowiązków zwolniony był rolnik ryczałtowy). W takiej sytuacji jest on bowiem traktowany na równi z innymi podatnikami VAT.
Warto w tym miejscu jednak dodać, że rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego i rozliczanie się z podatku VAT nie jest decyzją nieodwracalną. Jak bowiem stanowi art. 43 ust. 5 ustawy o VAT rolnik ryczałtowy, który zrezygnował ze zwolnienia z podatku od towarów i usług może po upływie 3 lat od daty rezygnacji z tego zwolnienia ponownie z niego skorzystać. W tym celu trzeba oczywiście pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w określonym terminie (tj. przed początkiem miesiąca lub kwartału, od którego rolnik ponownie zamierza skorzystać ze zwolnienia).
źródło: agronews.com.pl

probiotyki - zalety stosowania

Spośród bakterii wykorzystywanych jako probiotyki można wymienić między innymi: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, Bifidobacterium bifidum, Pediococcus acidlaciti, Streptococus faecium.

Bakterie te, poprzez produkcję kwasów organicznych (np. kwasu mlekowego), obniżają pH treści przewodu pokarmowego, powodując zahamowanie rozwoju bakterii chorobotwórczych, takich jak: Clostridium sp., Escherichia coli, Salmonella sp.

Stosowanie preparatów probiotycznych w żywieniu zwierząt ma więc na celu częściową eliminację niepożądanej mikroflory jelitowej, co w konsekwencji prowadzi do poprawy ogólnego stanu zdrowia zwierząt i lepszego wykorzystywania przez nie paszy. Probiotyki po prostu redukują bakterie patogenne w przewodzie pokarmowym ściśle pokrywając kosmki jelitowe, a utworzona w ten sposób warstwa uniemożliwia osiedlanie się bakterii chorobotwórczych.

Szczepy bakterii probiotycznych posiadają zdolność szybkiego namnażania i są konkurencyjne wobec szkodliwych bakterii typu E. coli i innych patogenów. Obniżają i utrzymują optymalną kwasowość oraz zwiększają aktywność enzymów przewodu pokarmowego. Te właściwości wpływają na wzrost efektywności produkcji przez poprawę zdrowia zwierząt, zwiększenie ich odporności na stres, skrócenie czasu odnowy organizmu po przebytej chorobie, powiększenie retencji azotu, przyrostów masy ciała oraz znacznie lepsze wykorzystanie składników pokarmowych.
Zawartość żywych komórek w probiotykach waha się od 105 do 109 CFU/g lub ml. Podawane są one zwierzętom w postaci kapsułek, pasty, proszku, płynu, granulatu, bezpośrednio lub pośrednio - z karmą.

Obecność bakterii probiotycznych sprzyja lepszemu wykorzystaniu paszy. Dzieje się tak dzięki wytwarzaniu przez nie własnych enzymów wspierających działanie trawienne enzymów gospodarza. Do produktów powstałych w wyniku metabolizmu bakterii należą też witaminy z grupy B - ważne z punktu widzenia przemian składników pokarmowych w organizmie zwierzęcia oraz jego zdrowia. Probiotykom przypisuje się również działanie zwiększające odporność zwierząt na choroby.

Są one grupą naturalnych dodatków paszowych - składnikiem paszy bezpiecznej, o najwyższej jakości. Nie są jednak klasyfikowane jako leki, nie podlegają więc regulacjom pozostałości w produktach oraz okresowi karencji. Należy zaznaczyć, że można je stosować jako dodatki żywieniowe dla różnych gatunków zwierząt, co świadczy o dużym potencjale tkwiącym w tych preparatach. Ponieważ zasadniczą częścią probiotyków są bakterie jelitowe, skład preparatów przeznaczonych dla różnych gatunków zwierząt powinien być odmienny.

Aktualnie określa się je jako „promotory życia" i uważa za czynniki stymulujące wzrost organizmu oraz prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Są też stosowane również jako stymulatory wzrostu wielu zwierząt: poprawiają wzrost i rozwój drobiu, świń oraz przeżuwaczy. Co ważne, jako naturalne stymulatory wzrostu nie powodują żadnych niepożądanych skutków ubocznych oraz odkładania się szkodliwych substancji w organizmach. Z punktu widzenia i konsumenta i producenta, ważne jest to, że stosowanie probiotyków - dzięki możliwości znacznego obniżenia - a w niektórych przypadkach całkowitej eliminacji stosowania antybiotyków - jest sposobem otrzymywania bezpiecznej żywności.

Reasumując, zastosowanie żywych hodowli mikroorganizmów lub ich produktów przynosi wymierne korzyści ekonomiczne poprawiając zdrowotność, zmniejszając upadki, zwiększając przyrosty zwierząt oraz poprawiając jakość paszy i jej wykorzystanie. Probiotyki w sposób naturalny i prawidłowy chronią kolejne ogniwa łańcucha pokarmowego, w którym człowiek jest konsumentem końcowym.
Źródło: Magdalena Traczyk, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Siedlce, www.modr.mazowsze.p

czwartek, 5 lipca 2012

Desykacja - przyśpieszenie i ułatwienie zbioru

Jeżeli w przypadku produkcji rzepaku sprawa desykacji jest jasna i oczywista to w przypadku produkcji zbóż nie jest już zabiegiem równie częstym. W tym roku z uwagi na trudne warunki przezimowania ozimin niektórzy rolnicy będa zmuszeni do przyśpieszenia dojrzewania zbóż szczególnie w sytuacji kiedy zboże jest przerzedzone a tym samym niewyrównane. W miejscach o optymalnej obsadzie kłosy są normalne lub nieco mniejsze i UWAGA! będą dojrzewać one szybciej! w rzadszych miejscach wyrośnięte kłosy będą dłużej oddawać wodę oraz rozkrzewić się mogą kłosy z nowym pędów i bardzo późno dojrzewać. 
Zauważa się również duże zachwaszczenie wtórne, niezwalczone chwasty porą jesienną a szczególnie dotyczy to perzu. Do tego zabiegu stosuje się według etykiety środki chemiczne zawierające glifosat a do najpopularniejszych z pewnością należą: Gallup, Roundup, Glyfos, oraz cała gama innych środków (ok. 44)
Stosować należy przy minimalnych wiatrach do 3m/s z uwagi na możliwość  uszkodzenia sąsiednich upraw rolnych. Stosowany w określonej dawce i w odpowiednim terminie nie wpływa ujemnie na jakość ziarna.
Glifosat to substancja która bardzo szybko rozkłada się w środowisku glebowym, jednak w roślinie zachowuje dość długo swoje właściwości, zastosowany- przemieszcza się do źdźbeł i tam po wyschnięciu pozostaje dlatego słomy nie powinno sie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej (np. przy truskawkach) stosowanie jako pasza lub ściółka dla zwierząt nie ma żadnych przeciwskazań.
Ziarno desykowane oficjalnie nie może posłużyć jako materiał siewny.

Minimalne wymiary stanowisk dla bydła według Cross-Compliane

Bydło w systemie uwięziowym:
Krowy i jałówki powyżej 7 miesiąca ciąży - szer. - 1,10m, dł. 1,60m
jałówki powyżej 6 mies. życia do 7 mies.ciąży - szer. 1,00m; dł. 1,50m
buhaje  - szer. 1,40m; dł. 2,40m
bydło opasowe o masie ciała do 300kg  szer. 0,80m; dł. 1,30m
bydło opasowe o masie ciała powyżej 300kg - szer. 0,95m; dł. 1,45m

Cielęta utrzymywane grupowo:
cielęta do 150kg wagi - 1,50m2
cielęta 150-220kg wagi - 1,70m2
cielęta pow.220kg wagi - 1,80m2

wtorek, 3 lipca 2012

Odstępstwo rolne - wykorzystanie materiału ze zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem jako materiału siewnego

Skończyła się (chyba) kolejna akcja przysyłania rolnikom zeznania o wysiewach wiosennych poprzez Agencję Nasienną Sp. z o.o. z Leszna. Część otrzymuje już od kilku lat, część po raz pierwszy niektórzy wciąż czekają a i być może niektórzy nie wiedzą nawet o co chodzi?
no to może od początku trochę rozjaśnię:
"Odstępstwo rolne" to nic innego jak zgoda hodowcy danej odmiany zboża, rzepaku, ziemniaków i innych gatunków bez pisemnej aprobaty na wysiew danych roślin. Skorzystanie z odstępstwa wiąże się z obowiązkiem uiszczenia 50% stawki opłaty licencyjnej dla hodowcy dla danej odmiany w danym roku.
Kogo dotyczy obowiązek do uiszczania opłaty za odstępstwo rolne?
posiadacze gruntów rolnych o powierzchni:
-10ha i więcej za sadzenie ziemniaków odmian chronionych w Polsce oraz Unii Europejskiej
- 25ha i więcej za sadzenie ziemniaków odmian chronionych w kraju i w UE i/lub siew nasion odmian chronionych TYLKO w Polsce
- 30ha i więcej za sadzenie ziemniaków odmian chronionych i/lub siew nasion odmian chronionych w      Polsce   i w Unii Europejskiej
Poniżej 10ha posiadanych użytków rolnych nie ma obowiązku opłaty! (jeżeli jednak Agencja Nasienna, przyśle takie zeznanie a nie posiadają pełnych danych o gospodarstwie radziłbym zaznaczyć opcję poniżej 10ha, i po wypisaniu swoich danych osobowych i podpisem odesłać na wskazany adres oczywiście jedynie w sytuacji jeżeli rzeczywiście posiadamy gospodarstwo rolne poniżej 10ha UR!)
Po co w ogóle są te opłaty?
Opłaty są przeznaczone dla hodowców danych odmian roślin, jako ich wynagrodzenie oraz pokrycie kosztów tworzenia nowych odmian roślin.
Ochrona prawna odmian roślin - oznacza, że tylko hodowca, posiadacz wyłącznego prawa do danej odmiany może ją rozmnażać do siewu, zaprawić do siewu, magazynować do siewu, oferować na sprzedaż do siewu, sprzedawać do siewu ( to bardzo ważne, rolnikowi nie wolno sprzedawać np. zboża np. sąsiadowi jako materiał siewny! chodzi o formę - sprzedaje zboże a nie materiał siewny!
Każdy rolnik który w powyższy sposób chce korzystać z odmiany chronionej wyłącznym prawem musi podpisać umowę licencyjną z hodowcą to jest wówczas obowiązek chroniony prawem.
Jeżeli rolnik nabywa kwalifikowany materiał siewny w jakimkolwiek punkcie sprzedaży płaci już w cenie zakupu opłatę licencyjną także w tym roku zakupu danej odmiany jest już automatycznie zwolniony z obowiązku.
Przypominam również że jest obowiązek wypełnienia przesłanego formularza od Agencji Nasiennej za samo nie odesłanie grozi dość dotkliwa kara finansowa.
Agencja Nasienna z Leszna przeprowadza również kontrole w terenie, mają możliwość sprawdzenia danej wysianej odmiany, czyli sami laboratoryjnie sprawdzą zastana na polu odmianę rośliny, jej areał i pochodzenie.
Podstawy prawne:
Ustawa z 26.06.2003r. o ochronie prawnej odmian roślin ( Dz.U.z 2003r. nr 137,poz.1300 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Rady )WE) nr 2100/94 z dnia 27.07.1994r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U.L.227 z dnia 01.09.1995r. str.1-30.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/95 z dnia 24.07.1995r. ustanawiającego przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust.3 rozporządzenia Rady )WE) nr 2100/94 (Dz.U.L.173 z 25.07.1995r. str. 14-21)