poniedziałek, 26 listopada 2012

Wspólna Polityka Rolna - PROW 2014-2020

Jak wszyscy zapewne wiemy nasi włodarze właśnie "walczą"  o nowy budżet unijny. Minister Kalemba zarzeka się że walczyć będzie nawet do veta o zrównanie dopłat bezpośrednich do średnich unijnych tj. 260 EUR go hektara , obecnie mamy 230Eur/ha. (Holandia i Włochy - 400EUR, Niemcy i Francja 300EUR) W przygotowanym projekcje przez Komisję Europejską realny spadek płatności o ok 12%. Od tego roku weszła dla wszystkich rolników w Unii Europejskiej modulacja dopłat, oznacza to że jeżeli rolnik otrzymywał dopłaty w wysokości 5000EUR  (ok. 25ha podawanych do dopłat bezpośrednich) będzie miał obniżone o 10% z puli dopłat uzupełniających. Kwota dopłat zależna jest od okresu referencyjnego, który w naszym kraju odbywał się w latach 1995-1999, no wtedy były niższe plony roślin uprawnych niż obecnie otrzymywane. Przy dopłatach bezpośrednich "Młody Rolnik" który objął właśnie gospodarstwo i nie przekracza 40 roku życia oraz jego nowe gospodarstwo rolne posiada przynajmniej 25 ha powierzchni użytkowej otrzyma dopłaty bezpośrednie wyższe o 25%.
Z promowanych programów będzie w nowym PROW 2014-20  "Młody Rolnik", dofinansowanie inwestycji OZE - czyli odnawialnych źródeł energii (wiatraki-elektrownie przydomowe, kolektory słoneczne w związku z zobowiązaniami Polski wobec UE odnośnie zmniejszenia emisji gazów do środowiska) "Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Kredyty preferencyjne pozostają nadal z tym że kredyt "KZ" czyli na zakup ziemi dotyczyć może jedynie zakupu gruntów z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych.  W programach dla mieszkańców obszarów wiejskich w gestii urzędów gmin również nastąpić ma spadek środków finansowych, jedynie yższe może być wsparcie w postaci paczek żywnościowych dla rodzin najuboższych.
Projekt ten przygotowany przez Komisję Europejską jest właśnie dyskutowany, walczony i co tam jeszcze ??? Jak faktycznie będzie podział dowiemy się pewnie wkrótce. Mnie osobiście przeraża wypowiedź pani wiceminister rolnictwa że 40% nowego budżetu 2014-20 ma być przekazane na zobowiązania z obecnie kończącego się okresu budżetowego 2014-20.