czwartek, 12 kwietnia 2012

Złe warunki przezimowania

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania pomocy Wysokość pomocy na ponowne obsianie to 100 zł na każdy hektar powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych plantacji nasiennych, wymagający ponownego obsiania. Obszar ten ustalany będzie przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie złożonego przez rolnika wniosku. Innymi słowy jeżeli ktoś przyorywał oziminy s powodu złego przezimowania to proszę to zgłosić mnie, właściwemu sołectwu sołtysowi lub w gminie. Aby wystąpić o to odszkodowanie każdy poszkodowany musi zwrócić się do kierownika biura powiatowego ARiMR z protokołem wystąpienia strat, które planuję w jak najbliższej przyszłości zacząć sporządzać. Przypominam również że wedle wytycznych do sporządzania protokołów gospodarstwo rolne w którym wystąpiły straty to takie w którym straty sięgają 30% i więcej wliczając w to produkcję zwierzęcą, w innym przypadku sporządzanie tego protokołu jest bezcelowe. Czyli jedyna właściwie pomoc biorąc pod uwagę poziom nasilenia strat wskutek złego przezimowania jest osiągalna jedynie dla rolników którzy zaorają swoje zimowe uprawy. pytania i zgłoszenia do mnie 665-690-373

Brak komentarzy: