poniedziałek, 18 marca 2013

Zamieszanie z dopłatami bezpośrednimi w gminie...


W związku ze składanymi w roku 2013 wnioskami o przyznanie dopłat bezpośrednich, jeżeli w gospodarstwie przeprowadzona była kontrola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ich wypełnienie należy oprzeć na decyzji wydanej przez BP ARiMR! weryfikującej protokół pokontrolny dostarczony pocztą do każdego Rolnika objętego tą kontrolą (BP ARiMR jest na etapie rozsyłania tych decyzji do końca maja b.r.), warunkowo wypełnienie wniosku może odbyć się według protokołu pokontrolnego.   
 Dostarczone pocztą wnioski nie zawierają tych zmian.
                                                                       Informacja:       Rafał Formański (665-690-373)

poniedziałek, 4 marca 2013

szkolenie "Cross-Compliance"

W   końcu marca odbędzie się u nas w gminie  szkolenie na temat  minimalnych wymogów wzajemnej zgodności.  Od 1 stycznia 2013 roku obowiązują wszystkich rolników  składających wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich a ich otrzymanie jest zależne od spełniania tych minimalnych norm. Posiadam jeszcze wolne miejsca na to dwudniowe szkolenie . Pierwszy dzień  to teoretyczne wykłady , przedstawienie list wymogów w różnych kwestiach, dobrej kultury rolnej, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska itd. w drugi dzień dokonujemy praktycznej oceny gospodarstwa rolnego , szkolenie jest  ciekawe i pozwala  uchronić nieco pieniążków po wizycie kontroli. zapraszam i prosze o kontakt wszystkich zainteresowanych .

Płatności bezpośrednie w 2013 roku


W związku z czekającymi nas zmianami w kwestii przyznawania dopłat bezpośrednich zapraszam wszystkich zainteresowanych na szkolenie, które odbędzie się w dniu 14 marca 2013r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie z udziałem pracownika biura powiatowego ARiMR, o godz. 10.00