czwartek, 12 kwietnia 2012

Złe warunki przezimowania

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania pomocy Wysokość pomocy na ponowne obsianie to 100 zł na każdy hektar powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych plantacji nasiennych, wymagający ponownego obsiania. Obszar ten ustalany będzie przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie złożonego przez rolnika wniosku. Innymi słowy jeżeli ktoś przyorywał oziminy s powodu złego przezimowania to proszę to zgłosić mnie, właściwemu sołectwu sołtysowi lub w gminie. Aby wystąpić o to odszkodowanie każdy poszkodowany musi zwrócić się do kierownika biura powiatowego ARiMR z protokołem wystąpienia strat, które planuję w jak najbliższej przyszłości zacząć sporządzać. Przypominam również że wedle wytycznych do sporządzania protokołów gospodarstwo rolne w którym wystąpiły straty to takie w którym straty sięgają 30% i więcej wliczając w to produkcję zwierzęcą, w innym przypadku sporządzanie tego protokołu jest bezcelowe. Czyli jedyna właściwie pomoc biorąc pod uwagę poziom nasilenia strat wskutek złego przezimowania jest osiągalna jedynie dla rolników którzy zaorają swoje zimowe uprawy. pytania i zgłoszenia do mnie 665-690-373

wtorek, 3 kwietnia 2012

Spotkanie z ministrem rolnictwa


W dniu 2 kwietnia 2012r. w sali Filharmonii Warmińsko-mazurskiej w Olsztynie odbyło się spotkanie z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim. Konferencja ta zorganizowana dla rolników dotyczyła zmian we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku. Na początku Minister przedstawił nad czym w sejmie pracuje, co się zmieni w dotychczasowej polityce oraz parę innych dość ważnych informacji. Następnie przeszła część dyskusyjna... pytania zadawali przede wszystkim przedstawiciele różnych związków, kół i instytucji. Trzeba było przyznać że pytający dobrze przygotowywali się do swoich pytań, w większości były one rzeczowe i konkretne, w systemie wielu pytań kilku ludzi sami słuchacze zapominali już o części z nich co zdaje się skrzętnie wykorzystywał Marek Sawicki nie na wszystko rzetelnie odpowiadając a jak również czasami w ogóle na zadawane pytania. Pytania były różne czasem i dotkliwe no niestety minister nie udzielał pełnych wyjaśnień. Twierdził że bardzo często spotyka się jak nigdy żaden minister dotąd może to jest i prawdą ale zarzucono mu brak udziału w ogólnopolskim zjeździe przedstawicieli Izb Rolniczych oraz że nie wyszedł do demonstracji (pokojowej demonstracji) zorganizowanej przez Związek Pszczelarzy. Paru rolników poczuło się dotkniętych określeniem użytym przez ministra "Harcownik" co wywołało spory szum wśród słuchaczy. Ogólnie rzecz biorąc i delikatnie większe brawa otrzymał kwartet smyczkowy wystepujący przed tym spotkaniem