czwartek, 22 października 2015

PROW 2014-2020

Już w dniu jutrzejszym  (tj: 23.10.2015r.) zapraszam na szkolenie wiejskie które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Gwiździnach o godzinie 10.00 a którego głównym tematem program pomocowy z PROW "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" (Modernizacja gosp. rolnych dotychczasowo) a druga cześć szkolenia zwyczajowo wedle zainteresowania gości ;)

czwartek, 8 października 2015
               Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie    
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: 89 535 76 84, 89 526 44 39, 89 526 82 29    e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl

Ogłasza konkurs na stanowiska:
I.                   DORADCÓW w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w:
1.    Bartoszycach – obsługa gminy Bisztynek ( umowa na zastępstwo)
2.    Braniewie - 2 osoby - obsługa gminy Frombork, Wilczęta
3.    Działdowie - obsługa gminy Płośnica
4.    Nowym Mieście Lubawskim – 2 osoby - obsługa gminy Biskupiec, Grodziczno
5.    Ostródzie – obsługa gminy Małdyty
6.    Piszu - obsługa gminy Ruciane Nida
7.     Szczytnie - obsługa gminy Szczytno  
Wymagania: - wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne; -  dobra znajomość  programów komputerowych   Microsoft;- prawo jazdy. Preferowane: wykształcenie wyższe rolnicze - miejsce zamieszkania  teren  obsługiwanej gminy, -  doświadczenie w pracy  z rolnikami i przedsiębiorcami rolnymi; -  pochodzenie wiejskie.
II.                SPECJALISTÓW w Centrum W-MODR w Olsztynie :
1.     w Dziale Przedsiębiorczości, Wiejskiego gospodarstwa Domowego    
     i Agroturystyki
Wymagania: - wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne; -  dobra znajomość  programów komputerowych   Microsoft; - prawo jazdy; - biegła  znajomość języka angielskiego; - znajomość zagadnień związanych                            z rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich i przedsiębiorczością;  - dyspozycyjność, umiejętność nawiązywania kontaktów z odbiorcami usług; - kreatywność i innowacyjne podejście do powierzonych zadań;.
2.    w Dziale Ekonomiki
Wymagania: - wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne; -  dobra znajomość  programów komputerowych   Microsoft; - prawo jazdy; - biegła znajomość języka angielskiego;- umiejętność logicznego myślenia, analizy  z użyciem arkuszy kalkulacyjnych np. Excel; -   znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem  programów komputerowych, służących sprawnemu zarządzaniu gospodarstwem rolnym; - znajomość  zagadnień związanych  z  zakładaniem i prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, ewidencji i rozliczeń podatku od towarów  i usług VAT oraz podatku dochodowego.
             Wymagane dokumenty:
·                    CV oraz list motywacyjny;
·                    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, prawo jazdy.

Termin składania dokumentów 23 października  2015 r. w sekretariacie  W-MODR w Olsztynie,
10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91
Konferencja dla Rolników  w Nowym Mieście Lubawskim z udziałem m.in. p.Tyszkiewicza z OR ARiMR w Olsztynie o "PROW 2014-2020" 14.09.2015r.

Konferencja dla Rolników w Brzoziu sierpień 2015r. z udziałem m.in. prezesa ARiMR Andrzeja Grossa na temat "PROW 2014-2020"
Konferencja dla Rolników w Brzoziu sierpień 2015r. z udziałem m.in. prezesa ARiMR Andrzeja Grossa na temat "PROW2014-2020"
Konferencja dla Rolników  w Nowym Mieście Lubawskim z udziałem m.in. p.Tyszkiewicza z OR ARiMR w Olsztynie o "PROW 2014-2020"14.09.2015r.
   

wtorek, 6 października 2015

Kursy chemizacyjne

Prywatna firma przeprowadza uzupełniające szkolenia chemizacyjne z Kurzętniku oraz Biskupcu i pewnie w Nowym Mieście i Grodzicznie też. W przypadku niejasności wyjaśniam, że nie ma to z nami nic wspólnego... jak do tej pory nic się nie zmieniło wymagane jest odbycie kursu uzupełniającego co 5 lat, więc nie ma się co sugerować że należy przyjść poza tym firma ta do godz. 13.22 we wtorek 6 października nie dokonała zgłoszenia obowiązkowego szkolenia do placówki WIORiN w Olsztynie czyli formalnie szkolenie zapowiadane w Biskupcu na dzień 19 października formalnie nie może być już ważne. Przestrzegam i zapraszam na nasze szkolenia

Stawki dopłat bezpośrednich za 2015 rok

JPO - 453,70 zł./ha Zazielenienie - 304,31 zł./ha Młody rolnik - 258,97zł./ha dodatkowa do pierwszych hektarów: 171,73 zł/ha płatność wysokobiałkowa (Motylkowe, strączkowe) - 422,00zł/ha ziemniaki skrobiowe - 1408,40 zł./ha buraki cukrowe - 2151,01 zł./ha do owoców miękkich: 919,05 zł./ha płatności do zwierząt: do bydła: 261,37 za sztukę (do 40szt.) do krów: 314,28zł. za sztukę ( do 40szt.) do owiec: 116,56 zł. za sztukę do kóz: 77,80 zł. za sztukę