wtorek, 14 stycznia 2014

Szkolenie : "Wspólna polityka Rolna 2014-2020"

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na szkolenie, którego tematem będzie Wspólna Polityka Rolna 2014-2020 a głównie nadchodzące programy pomocowe w ramach pomocy krajowej i UE, szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowe Miasto Lub. w Mszanowie w dniu 22.01.2014r. o godz. 10.00.

Szkolenia chemizacyjne

W roku bieżącym szkolenia chemizacyjne dla użytkowników opryskiwaczy polowych ustalone są w dniach 10 lutego, 17 lutego b.r. (są to jednodniowe kursy uzupełniające) oraz dwudniowy kurs podstawowy 17 i 18 marca. Osoby będące na szkoleniu w roku 2009r. otrzymają pisemne zaproszenia, każdy rolnik czy chętny który nie odbył tego obowiązkowego szkolenia proszony jest o kontakt.