wtorek, 29 listopada 2016

Pomoc do strat w uprawach rolnych

Do 5 grudnia w biurze powiatowym ARiMR należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy,którego podstawą jest sporządzony przez komisję powołaną przez Wojewodę protokół strat. Pomoc w wysokości 400,00 PLN/ha (w przypadku posiadania ubezpieczenia) oraz 200,00 PLN/ha (bez ubezpieczenia upraw) otrzymają rolnicy którzy na jakimkolwiek areale upraw ponieśli straty powyżej 50% , w przypadku naszego powiatu chodzi tu o wiosenne przyoranie ozimin.

wtorek, 8 listopada 2016

Zaproszenie na szkolenia

W związku z przerwą w pracach polowych organizujemy szkolenia o wymiarze powiatowym.  
23 listopada w sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie na temat:
"Technologie uprawy i ekonomiczne aspekty uprawy roślin bobowatych grubo i drobnonasiennych na pasze i nasiona" 
Wybór szkolenia dzięki wzrastającym zainteresowaniem Rolników uprawą takich roślin oraz poniekąd z obowiązującym wymogiem zazielenienia związanym z otrzymywaniem dopłat bezpośrednich. Szkolenie poprowadzi Kierownik Działu Systemów Produkcji Rolnej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pani mgr inż Barbara Skowronek.

Tydzień wcześniej tj: 16 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grodzicznie o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie na temat: "
Wykorzystanie w gospodarstwie mikroinstalacji OZE (biogazownie, fotowoltaika, kolektory słoneczne, przydomowe elektrownie wiatrowe, pompy ciepła) jako element wspomagający zrównoważony rozwój rolnictwa; źródła finansowania inwestycji"
 Zapraszamy!