wtorek, 23 października 2012


Obfity w szkoleniach miniony tydzień zakończyło dwudniowe szkolenie na temat odnawialnych źródeł energii. Szkolenie wspólne dla rolników i osób zainteresowanych z powiatu iławskiego i nowomiejskiego odbyło się w dniach 18 i 19 października pierwszy dzień w przepięknym hotelu w Bałoszycach niedaleko Susza, zaś w drugim zwiedzaliśmy biogazownię "BIOGAL w Boleszynie. Na szkoleniu głównie rozmawiano o przydomowych elektrowniach wiatrowych oraz przemysłowych, energii geotermalnej, oraz o kolektorach słonecznych, zastosowanie, uwarunkowania prawne, ekonomiczne oraz możliwości uzyskania dofinansowania takich inwestycji.

Brak komentarzy: