czwartek, 26 listopada 2020

piątek, 30 października 2020

Zastosowanie ściółki torfowej w hodowli drobiu


Coraz częściej rolnicy – hodowcy drobiu zaczynają stosować ściółki torfowe. Niestety w literaturze fachowej temat ten jest dość ubogo opisany.

Niewątpliwie zaletami stosowania ściółki torfowej jest:

-  osiąganie szybszych przyrostów dzięki kwasowi fulwowemu który jest silnym antyoksydantem (przeciwutleniaczem) oraz czynnikiem stymulującym produkcję kolagenu czyli białku nadającemu tkankom zwierzęcym odporność na rozciąganie (przy brojlerach kurzych okres tuczenia skraca się o   2-3 dni)

- pozytywnie wpływa na jakość łap,

- chłonie dwa razy więcej wilgoci w porównaniu z innymi ściółkami dla drobiu, (według firm prowadzących sprzedaż ściółek torfowych chłonie 800% wilgotności) dzięki czemu wykorzystanie jest mniejsze niż w przypadku ścielenia słomą.

-stymuluje aktywność przewodu pokarmowego,

 -najlepiej spośród ściółek absorbuje zapach na fermie,

-łatwe i szybsze rozprowadzenie przy ścieleniu,

-nie wymaga obsługi w trakcie cyklu gdyż nie tworzy skorupy,

-mieszanina obornika kurzego ze ściółką torfową stanowi idealny nawóz organiczny:

Sucha masa 76,7%, pH 8,7, 4,08 N, 0,70 P, 2,03 K, 0,87 Ca, 0,54 Mg obornik z torfu jest bardziej wartościowy gdyż nie wypłukuje azotu z gleby, jest też doskonałym półproduktem dla pieczarkarni.

-stanowi również sposób zapobiegania „Ptasiej grypy” której najczęstszą przyczyną jest wystąpienia tej choroby jest skażona słoma

Ściółkę torfową wstawiamy co najmniej na trzy dni przed wstawieniem piskląt, baloty rozcinamy aby mogła się rozprężyć oraz zacząć schnąć wilgotność torfu to około 35%, następnie ściółkę równomiernie rozścielamy  5-8 litrów na 1m2 w rozgrzanym obiekcie do 35 stopni Celsjusza. Nie ma potrzeby dościelania podczas chowu.

 Niewątpliwie powszechnie do ścielenia jest wykorzystywana słoma jako produkt uboczny z uprawy zbóż w gospodarstwie rolnym w pewnym sensie materiał ten jest „darmowy” koszt wyścielenia ściółką torfową 1000m2 kurnika powinien zmieścić się do 700,00zł. Oprócz zalet ściółki torfowej nie można jednak pominąć czynnika ekonomicznego, przy obecnych kosztach produkcji oraz cen żywca drobiowego ma największe znaczenie.

Rafał Formański

wtorek, 8 września 2020

Olimpiada wiedzy rolniczej i BHP

 W dniu 23 września 2020r. o godz. 10.30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku odbędą się powiatowe eliminacje " Olimpiady wiedzy rolniczej i BHP".  W związku z pandemią tegoroczna edycja konkursu odbywa się z opóźnieniem. Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 18-35 lat do spróbowania swoich sił. Liczni sponsorzy zapewniają corocznie atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i uczestników.

kontakt: 564742188 oraz 665690373

środa, 2 września 2020

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19


Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

 • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
 • 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
 • 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
 • 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
 • 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.
  • oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

 • kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
 • gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
 • indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
  • oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

 • szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
 • tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

wtorek, 21 lipca 2020

Nowe Dofinansowanie dla Rolników

W dniu 13 lipca 2020r. ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19"w ramach działania :Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników"

w myśl rozporządzenia rolnik który na dzień 1 marca 2020 posiadał:
-przynajmniej 3 sztuki samców bydła domowego nie więcej niż 20 w wieku co najmniej 12 mies. poniżej 24mies.) -5100,00zł.
pow.21szt.do 30szt. - 10100,00zł.
od 31szt. do 50szt. 16200,00zł.
pow. 50szt. 20200,00zł.

- przynajmniej 3szt samic bydła domowego - mlecznego lub kombinowanego pow. 24mies.
 do 20szt. 1000,00zł.
od 21 do 50szt. - 2200,00zł.
pow. 50szt. - 3000,00zł.

- 10szt. samic owcy domowej do 20szt. - 1800,00zł.
- 21szt do 30szt. - 2800,00zł.
- 30szt. do 50szt. - 4400,00zł.
pow 50szt. - 5500,00zł.

od 5 szt. kóz do 20sztuk  - 1000,00zł.
od 21 do 30sztuk - 1700,00zł.
od 31 do 50sztuk - 2700,00zł.
pow.50sztuk - 3300,00zł.

 świnie w cyklu zamkniętym!
od 21sztuk do 50sztuk - 4500,00zł.
od 51 sztuk do 200 sztuk - 14900,00zł.
pow. 200sztuk - 23800,00zł.

Drób hodowlany na jaja wylęgowe kur rzeźnych
od 1000sztuk do 4000sztuk - 8600,00zł.
pow. 4000sztuk - 30000,00zł.

Kurczaki rzeźne:
od 1000sztuk do 5000sztuk - 2200,00zł.
od 5001sztuk do 9000sztuk - 10800,00zł.
od 9001sztuk do 13000sztuk - 22500,00zł.
pow. 13000sztuk - 30000,00zł.

Gęsi:
od 1000sztuk do 3000sztuk - 4300,00zł.
powyżej 3001sztuk - 15100,00zł.

Indyki:
od 1000szt. do 3000sztuk - 8600,00zł.
pow. 3001szt. - 30000,00zł.

Dopłaty przysługują również uprawom roślin ozdobnych w szklarniach, tunelach foliowych w zależności od metrażu  od 1400,00zł. do 30000,00zł.
Wnioski przyjmować będą Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Pomoc nie może być wyższa niż 7000,00 EURO

Wymagania dotyczące świń za strefy żółtej

W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką). Dodatkowe wymagania weterynaryjne dla świń ze strefy żółtej przemieszczanych poza granice Polski: muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia, pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia) ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami), w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym, w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

piątek, 1 maja 2020