czwartek, 23 kwietnia 2015

wnioski o dopłaty bezpośrednie

ARiMR jak rzeczywistość donosi nie do końca daje sobie radę z nowościami bieżących zmian w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wszystkie te zmiany zapisane w UE w roku 2013 są widocznie tak przerażająco nieczytelne że dwa lata na nauczenie się ich to dla naszych Włodarzy zbyt krótki okres czasu :D Żal mi jedynie pracowników powiatowych Agencji bo trudno wytłumaczyć coś Rolnikom jak nikt nie precyzuje "czarno na białym" o co chodzi... no odpowiedzialność niczym bumerang australijskiego buszmana (Aborygen - rdzenny mieszkaniec Australii) trafia spowrotem do naszego Ministerstwa Rolnictwa i pozwala nam snuć pewne domysły czy praca odpowiedzialnego resortu w kwestii chyba najbardziej priorytetowym jak rozwój polskiego rolnictwa - gospodarowanie funduszami unijnymi jest należycie przeprowadzana. A jeżeli nie jak widać to co się w resorcie robi? śpi?

wtorek, 10 marca 2015

Obszary proekologiczne. EFA

Jak już wszyscy rolnicy wiedzą od tego roku wchodzą nowe wymogi których spełnienie owocuje otrzymaniem dopłat bezpośrednich. "Zazielenienie" a przede wszystkim jej trzecia część składowa jaką jest. utrzymanie obszarów proekologicznych, czyli zaliczanie do dopłat oczek wodnych do 100m2, drzew z koronami pow. 4m., żywopłoty i takie tam. Wyraz "proekologiczny" widać słowo ostatnio wielce modne, wręcz na TOP-ie. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Gospodarstwo rolne posiadające powyżej 15 ha gruntów ornych musi utrzymywać min. 5% obszarów proekologicznych. w postaci m.in. wyżej podanych elementów. "Zazielenienie" ma rodzaj płatności obszarowych dodatkowych do JPO, więc może ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć jaką czelnością ARiMR w przyszłym roku ma karać sankcjami finansowymi nawet w płatnościach JPO za nie spełnienia warunków zazielenia czyli również i utrzymanie obszarów proekologicznych??? Nie winiąc agencji bynajmniej ale Ministerstwo wprowadzając takie przepisy, tak szybko i w takim czasie zaczynam mieć i to raczej w pełni uzasadnione domniemanie że w naszym ministerstwie rolnictwa nie posiada się wiedzy kiedy wysiewa się rzepak ozimy oraz inne rośliny ozime. W sytuacji jeżeli rolnik organizując swoje prace polowe wsiewa np. rzepak a za jakiś czas dowiaduje się że tam ma być mało potrzebny lub całkowicie pozbawiony sensu ekonomicznego łubin wąskolistny bo inaczej wytniemy ci jednolite dopłaty obszarowe, to mam chyba prawo tak przypuszczać? A czemu wyraz "proekologiczny" uważam jedynie za modne słowo? Gdyż utrzymanie obszarów proekologicznych licząc drzewka, strefy buforowe przy rowach melioracyjnych i linie drzew i inne takie pozwolą w 99% przypadkach zaoszczędzić jedynie kilka arów zasiewania poplonów ścierniskowych ( od 20.08 do 1.10 na polu) czy ozimych (1.10. -15 .02) czy upraw motylkowych lub strączkowych w czystym siewie jako plon główny. Mam nadzieję tylko że taka idea w kraju o krajobrazie nasyconym lasami, jeziorami, zadrzewieniami i zakrzewieniami upadnie tak szybko jak bardzo uważam osobiście ten wymysł jako wręcz niedorzeczny. Ja oczywiście rozumiem że jesteśmy teraz w Unii Europejskiej i takie rzeczy nam z góry "Nasi Włodarze europejscy" narzucają ale może zamiast z góry zgadzać się na takie niedorzeczności należało raczej zaprosić na zwiedzanie Polski "Wymysłodawców" i czy wówczas jeszcze uważaliby że w naszym kraju wprowadzanie tego jest rzeczywiście konieczne? Oczywiście, oczywiście wiem ze dotyczy to wszystkich krajów wspólnoty ale czy w naszym przypadku to jest w ogóle sensowne? pozostajemy w klimacie chaosu i ogólnego zdezorientowania rolników.

czwartek, 5 marca 2015

Wniosek o dopłate do materiału siewnego

Nie wiem ile w tym prawdy, ale jak wieść niesie dopłaty do materiału siewnego maja być w tym roku zredukowane (np. w przypadku zbóż z 100zł./ha do 80zł./ha) póki jeszcze nie zmieniono zasad przyznawania dopłaty a Rolnik posiada już faktury z zakupu materiału siewnego to radzę nie zwlekać i jak najszybciej wysłać wniosek do ARR

czwartek, 5 lutego 2015

W nowym roku resort rolnictwa wprowadza kolejne zmiany w zasadach udzielania pomocy krajowej – w tym szczególnie w zasadach udzielania kredytów preferencyjnych.

a szczęście pozostają nadal kredyty z dopłatą do oprocentowania – jednak zmienia się zasada naliczania tych odsetek. Zamiast dotychczasowej stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, podstawą oprocentowania ma teraz być oprocentowanie trzymiesięcznych kredytów na rynku międzybankowym, czyli wskaźnik WIBOR 3M. Bank udzielający kredytu będzie mógł doliczyć do stawki WIBOR do 2,5% swojej marży. Na dzień dzisiejszy łączne oprocentowanie takiego kredytu wyniosłoby 4,49% w skali roku (WIBOR 3M na4 lutego wynosi 1,99% + 2,5% marża banku). Oprocentowanie to będzie płacone w części przez kredytobiorcę (0,67 ustalonego oprocentowania, lecz nie mniej niż 3% w skali roku), a pozostała część będzie dopłacana przez ARiMR. Tak więc na dzisiaj oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wyniosłoby 3%.
 Kolejna nowość to wprowadzenie nowej linii kredytowej, przeznaczonej wyłącznie dla młodych rolników z przeznaczeniem na finansowanie zakupu użytków rolnych. W tym przypadku pomoc ARiMR będzie polegała na częściowej spłacie kapitału za kredytobiorcę. Taki kredyt będzie mógł być udzielony w kwocie do 5 milionów złotych i będzie mógł pokrywać aż 90% kosztów inwestycji. Wysokość udzielonej przez Agencję pomocy będzie mogła wynieść do 60% kwoty udzielonego kredytu i nie więcej niż równowartość w złotych 70 tys. euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy. Kwota ta płacona będzie w dwóch ratach:
  • I rata w wysokości 80% kwoty pomocy – po przedstawieniu dowodów wpłat za zakupione użytki rolne,
  • II rata – po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu, pod warunkiem, że kredyt nie został wcześniej spłacony.
Dodatkowym warunkiem udzielenia pomocy będzie dołączenie przez wnioskodawcę do wniosku o udzielenie kredytu planu inwestycji oraz posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa potwierdzonych odpowiednim świadectwem lub dyplomem.
Osobom, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa będzie można przyznać pomoc, jeżeli zobowiążą się do ich uzyskania, w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu.

poniedziałek, 2 lutego 2015

AGRO-ARENA w Ostródzie

14 lutego organizuję wyjazd autokarem na wystawę rolniczą "AGRO-ARENA 2015" w Ostródzie koszt: 15,00zł. zainteresowanych zapraszam i proszę o kontakt 665-690-373 wyjazd z Nowego Miasta z parkingu przy ul. Mickiewicza (przy moście) o godz. 10.00 przewidywany powrót do NML ok. 15.00

wtorek, 13 stycznia 2015

Zaproszenie

W dniu 21 stycznia 2015r. w Restauracji "Tiffany" w NML o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie na temat: "Dobre praktyki w gospodarce wodnej, prawidłowe użytkowanie o konserwacja urządzeń melioracyjnych" z powodu ograniczonej ilości miejsc, prosimy o wcześniejszy kontakt

wtorek, 18 listopada 2014

Częściowo po wyborach w powiecie nowomiejskim

Burmistrz miasta : Józef Blank
Wójt gminy Grodziczno: Jerzy Szczepański
w gminie Biskupiec dogrywka Grzegorz Witkowski - Arkadiusz Dobek
w gminie Nowe Miasto Lub. dogrywka Tomasz Waruszewski - Andrzej Andrzejewski

piątek, 17 października 2014

Ku przestrodze...Każdy rolnik prowadzi specyficznego rodzaju przedsiębiorstwo, niezorganizowane grupowo i którego działalność wymaga znacznych nakładów w środki produkcji, pasze, nawozy mineralne, środki ochrony roślin, maszyny rolnicze i wiele innych, to wszystko doskonale wiemy! Przy wysokich cenach tych środków w porównaniu z wytworzonymi produktami które się sprzedaje w postaci np. żywca wieprzowego, mleka czy zboża konsumpcyjnego „sięgając do kieszeni” często rolnik sugeruje się atrakcyjnością ceny proponowanego produktu. Odwiedzają gospodarstwa przeróżni przedstawiciele firm, co naraża każdego rolnika oprócz intratnej oferty również na… oszustwo! Prawdopodobnie najprościej jest oszukiwać na nawozach wapniowych, przepakowane wapno poprodukcyjne, niekiedy zawierające nawet sód – truciznę dla większości roślin uprawnych. Produkt będący przedmiotem utylizacji lub warty niewiele groszy przepakowany w atrakcyjne worki o wysokiej zawartości nie tylko wapna ale już magnezu i mikroelementów sprzedawane mogą być już za kilka setek złotych . Środki ochrony roślin również mogą być podrabiane i albo pojeździmy sobie z opryskiwaczem po polu nie odnosząc żadnego zamierzonego skutku albo wręcz zniszczymy opryskiwaną plantację.  Na rynku jest bardzo wiele środków ochrony roślin i nie sposób znać je wszystkie.W ubiegłym roku głośno było o oszustwie polegającym na wysyłaniu do rolników pism, które łudząco podobne były do oficjalnych pism Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa które sugerowały rolnikowi aby otrzymać dopłaty bezpośrednie należy wpłacić określoną kwotę na wskazany w piśmie rachunek bankowy. ARiMR nigdy w życiu nie przysłałby takiego pisma bo jakie miałoby to podstawy prawne czy chociażby logiczne? Żadne.
„Modna” jest również działalność prywatnych firm oferujących uzyskanie odszkodowań za służebności, poniekąd uregulowane prawnie obowiązujące od 3.08.2008 roku (K.C. art.305 i następne). Firmy te za wcześniejszą wpłatę deklarują się w imieniu rolnika uzyskać odszkodowanie. No ja osobiście nie znam rolnika który chociażby złotówkę w ten sposób otrzymał, za to czekających i to niekiedy wiele lat znam, niektórzy nawet dopłacają jeszcze do tego procesu uzyskania należnej kwoty.
Czy można uchronić się przed nierzetelnie działającymi firmami czy wręcz oszustami? Ależ tak!
Najważniejszą sprawą jest kupowanie pasz, środków ochrony roślin, nawozów mineralnych itd. od znanych i sprawdzonych producentów, sprzedawców to podstawa. Jeżeli decydujemy się współpracować z firmą nam nieznaną warto byłoby sprawdzić czy taka firma w ogóle istnieje możemy to zrobić za pomocą internetu na stronie chociażby CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o  Działalności Gospodarczej) sprawdzić uważnie opakowanie czy widnieje nazwa producenta, numer partii, data produkcji. Nie ufać pismom które sugerują nam wpłatę jakiś kwot pieniężnych, jak w opisanym przypadku pism podszywających się pod ARiMR, można zawsze złożyć wizytę w biurze powiatowym Agencji i poprosić o uwierzytelnienie pisma a w każdym razie nie wysyłać żadnych pieniędzy jak otrzymujemy takie zaskakujące pismo. Co do firm które w naszym imieniu będą wręcz walczyć o pieniądze dla nas, należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach: kwotę odszkodowania obliczyć powinien (a właściwie to może jedynie) rzeczoznawca majątkowy  w wyniku złożonego procesu wyceny, czyli w każdym razie nie można spojrzeć na słup i „krzyknąć” należną kwotę odszkodowania. A takich rozśmieszających mnie przykładów jest wiele.Odszkodowanie nie należy się w sytuacji zapisu o służebności w księdze wieczystej nieruchomości a sprawdzenie tego zapisu to podstawa jaką trzeba sprawdzić zanim ktokolwiek zdecyduje się  na kroki w celu uzyskania tego odszkodowania.
Zagrożeniem dla rolniczych zysków jest również kupowanie środków chemicznej ochrony roślin, poniekąd ze znanych nam źródeł ale… nie sprawdzamy etykiety! Sprzedawca świadomie czy nieświadomie sprzedaje nam środek chemiczny np. herbicyd, poniekąd nie ważne jest czy zadziała czy nie zadziała ale w etykiecie stosowania środka nie ma wyszczególnionej rośliny na którą dany środek zastosowaliśmy. Spełniając wymogi wzajemnej zgodności wpisujemy ten środek chemiczny do naszego notatnika zabiegów chemicznych. Spokojnie idziemy spać w pełnym poczuciu spełnionego obowiązku tego co UE do nas oczekiwała, ale za jakiś czas przyjeżdża do nas kontrola z PIORIN-u czy ARiMR-u i stwierdza nam zastosowanie środka niezgodnie z etykietą! Od sprzedawcy zakupiliśmy środek np. na jęczmień jary który fantastycznie zadziałał, ale kontrolerzy twierdzą że jest to środek do zastosowania w pszenicy jarej! Mamy problem bo kontrola zapewne zmniejszy nam procentowo nasze dopłaty bezpośrednie! Tak więc  dokładne czytamy etykiety produktu niezależnie czy wierzymy dostawcy czy nie to nie tylko prawo każdego rolnika ale wręcz obowiązek. Rozumiem nie znamy się na środkach ochrony roślin, nawozach mineralnych czy paszach. Otaczają nas różne instytucje które są w stanie nam pomóc. Nikt nie jest „alfą i omegą” na przykład w zakresie środków ochrony roślin – ale są Powiatowe Inspekcje Ochrony Roślin i Nasiennictwa u których niewątpliwie zasięgniemy cennych informacji o odpowiednim doborze środków na nasze uprawy. Zawsze jesteśmy i my doradcy rolniczy do których dostęp jest prosty i szybki dla każdego rolnika i żyjemy z pomocy