czwartek, 22 października 2015

PROW 2014-2020

Już w dniu jutrzejszym  (tj: 23.10.2015r.) zapraszam na szkolenie wiejskie które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Gwiździnach o godzinie 10.00 a którego głównym tematem program pomocowy z PROW "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" (Modernizacja gosp. rolnych dotychczasowo) a druga cześć szkolenia zwyczajowo wedle zainteresowania gości ;)

czwartek, 8 października 2015
               Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie    
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: 89 535 76 84, 89 526 44 39, 89 526 82 29    e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl

Ogłasza konkurs na stanowiska:
I.                   DORADCÓW w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w:
1.    Bartoszycach – obsługa gminy Bisztynek ( umowa na zastępstwo)
2.    Braniewie - 2 osoby - obsługa gminy Frombork, Wilczęta
3.    Działdowie - obsługa gminy Płośnica
4.    Nowym Mieście Lubawskim – 2 osoby - obsługa gminy Biskupiec, Grodziczno
5.    Ostródzie – obsługa gminy Małdyty
6.    Piszu - obsługa gminy Ruciane Nida
7.     Szczytnie - obsługa gminy Szczytno  
Wymagania: - wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne; -  dobra znajomość  programów komputerowych   Microsoft;- prawo jazdy. Preferowane: wykształcenie wyższe rolnicze - miejsce zamieszkania  teren  obsługiwanej gminy, -  doświadczenie w pracy  z rolnikami i przedsiębiorcami rolnymi; -  pochodzenie wiejskie.
II.                SPECJALISTÓW w Centrum W-MODR w Olsztynie :
1.     w Dziale Przedsiębiorczości, Wiejskiego gospodarstwa Domowego    
     i Agroturystyki
Wymagania: - wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne; -  dobra znajomość  programów komputerowych   Microsoft; - prawo jazdy; - biegła  znajomość języka angielskiego; - znajomość zagadnień związanych                            z rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich i przedsiębiorczością;  - dyspozycyjność, umiejętność nawiązywania kontaktów z odbiorcami usług; - kreatywność i innowacyjne podejście do powierzonych zadań;.
2.    w Dziale Ekonomiki
Wymagania: - wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne; -  dobra znajomość  programów komputerowych   Microsoft; - prawo jazdy; - biegła znajomość języka angielskiego;- umiejętność logicznego myślenia, analizy  z użyciem arkuszy kalkulacyjnych np. Excel; -   znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem  programów komputerowych, służących sprawnemu zarządzaniu gospodarstwem rolnym; - znajomość  zagadnień związanych  z  zakładaniem i prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, ewidencji i rozliczeń podatku od towarów  i usług VAT oraz podatku dochodowego.
             Wymagane dokumenty:
·                    CV oraz list motywacyjny;
·                    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, prawo jazdy.

Termin składania dokumentów 23 października  2015 r. w sekretariacie  W-MODR w Olsztynie,
10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91
Konferencja dla Rolników  w Nowym Mieście Lubawskim z udziałem m.in. p.Tyszkiewicza z OR ARiMR w Olsztynie o "PROW 2014-2020" 14.09.2015r.

Konferencja dla Rolników w Brzoziu sierpień 2015r. z udziałem m.in. prezesa ARiMR Andrzeja Grossa na temat "PROW 2014-2020"
Konferencja dla Rolników w Brzoziu sierpień 2015r. z udziałem m.in. prezesa ARiMR Andrzeja Grossa na temat "PROW2014-2020"
Konferencja dla Rolników  w Nowym Mieście Lubawskim z udziałem m.in. p.Tyszkiewicza z OR ARiMR w Olsztynie o "PROW 2014-2020"14.09.2015r.
   

wtorek, 6 października 2015

Kursy chemizacyjne

Prywatna firma przeprowadza uzupełniające szkolenia chemizacyjne z Kurzętniku oraz Biskupcu i pewnie w Nowym Mieście i Grodzicznie też. W przypadku niejasności wyjaśniam, że nie ma to z nami nic wspólnego... jak do tej pory nic się nie zmieniło wymagane jest odbycie kursu uzupełniającego co 5 lat, więc nie ma się co sugerować że należy przyjść poza tym firma ta do godz. 13.22 we wtorek 6 października nie dokonała zgłoszenia obowiązkowego szkolenia do placówki WIORiN w Olsztynie czyli formalnie szkolenie zapowiadane w Biskupcu na dzień 19 października formalnie nie może być już ważne. Przestrzegam i zapraszam na nasze szkolenia

Stawki dopłat bezpośrednich za 2015 rok

JPO - 453,70 zł./ha Zazielenienie - 304,31 zł./ha Młody rolnik - 258,97zł./ha dodatkowa do pierwszych hektarów: 171,73 zł/ha płatność wysokobiałkowa (Motylkowe, strączkowe) - 422,00zł/ha ziemniaki skrobiowe - 1408,40 zł./ha buraki cukrowe - 2151,01 zł./ha do owoców miękkich: 919,05 zł./ha płatności do zwierząt: do bydła: 261,37 za sztukę (do 40szt.) do krów: 314,28zł. za sztukę ( do 40szt.) do owiec: 116,56 zł. za sztukę do kóz: 77,80 zł. za sztukę

środa, 26 sierpnia 2015

Susza w gminie

Niedługo. ruszamy z komisją w sprawie szacowania strat w następujących uprawach: strączkowe,ziemniaki, krzewy owocowe, kukurydza na kiszonkę trawy na TUZ... Rolnicy jak najprędzej powinni złożyć zgłoszenie w Urzędzie Gminy. pamiętając również że dana uprawa musi być na polu w czasie szacowania. Nasuwa się proste pytanie: a kukurydza na ziarno czy trawy na gruntach ornych? potrafię jedynie odpowiedzieć że w tych przypadkach straty nie będą szacowane.

wtorek, 23 czerwca 2015

Metody konserwacji traw - zakiszanie

W pełni trwają prace polowe , warto więc pomyśleć o kolejnym cyklu produkcji pasz objętościowych jako podstawy żywienia naszych przeżuwaczy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym. Powszechnie stosowanymi sposobami konserwacji są suszenie, sporządzanie suszu lub kiszenie. Wyborem sposobu powinniśmy się kierować posiadanym wyposażeniem technicznym, zasobami siły roboczej oraz warunków pogodowych. We wszystkich metodach konserwacji należy liczyć się ze stratami w energii i w składnikach pokarmowych, największe straty występują podczas suszenia, nieco mniejsze przy zakiszaniu a natomiast najmniejsze podczas sporządzania suszu, ale jest to kosztowna metoda. Dominującym sposobem konserwacji pasz objętościowych jest zakiszanie, w formie pryzmy, rękawu foliowego czy balotów, których to celem jest jak najszybsze obniżenie pH zakiszanego materiału dla zachowania składników pokarmowych. Zakiszanie to nic innego jak zachowanie białka i energii z zielonej masy. Najłatwiejsza roślina do zakiszenia to kukurydza, trudniejsze trawy i ich mieszanki z motylkowatymi , najtrudniejsze zaś same motylkowate w czystym siewie (np.lucerna). W takich przypadkach stosuje się inokulanty, kultury bakterii kwasu mlekowego, dzięki którym proces zakiszania jest efektywny i szybki poprzez szybki wzrost stężenia kwasu mlekowego, który właśnie wpływa na obniżenie pH. Jakość kiszonki z traw zależy od zawartości białka (14-17%), energii (>6MJ NEL), składu botanicznego runi, nawożenia oraz terminu koszenia. Dążeniem jest aby nasze trwałe użytki rolne dostarczały nam zielonej masy z jak największą ilością białka, dzieje się to ze zmniejszeniem zawartości cukrów które są niezbędne do syntezy kwasu mlekowego, a w sytuacji gdy w naszej zielonce jest niska zawartość cukrów występują problemy z naturalnym zakiszaniem Nie powinniśmy kosić traw zbyt późno, gdyż obniża się wartość pokarmowa a rośnie jedynie zawartość włókna, trawy kosimy gdy osiągnie ok. 30cm wzrostu najlepiej w fazie kłoszenia. Nie należy kosić zbyt nisko ze względu na zanieczyszczenie ziemią które może zakłócić przebieg fermentacji podczas zakiszania (większa ilość niepożądanego kwasu masłowego) oraz ze względu na niepożądany skład botaniczny, gdyż niektóre gatunki traw mniej podatne na krótkie cięcie mogą wypadać. Najlepiej kosić przed południem i w południe ze względu na wyższą koncentrację cukrów w roślinie. Zielonkę przeznaczoną na kiszonkę po ścięciu pozostawiamy na 20-30 godzin w celu przewiędnięcia aby uzyskać 40-50% suchej masy, ale jeżeli istnieje niebezpieczeństwo przemoknięcia zielonki należałoby zwinąć w bele z powodu wysokich strat w składnikach pokarmowych. Silosy lokalizujemy w odległości 15m od źródła wody, 7,5m od granicy sąsiada i 15m od gnojowni. Dno silosu przynajmniej 0,5m nad poziomem wód gruntowych. Ściany i dno nie mogą przepuszczać wody ani powietrza, powinny chronić przed przemarzaniem i wysychaniem. 1m3 kiszonki waży ok. 750kg co należy brać pod uwagę dostosowując silos do potrzeb w gospodarstwie. Napełnianie i przykrywanie silosu folią nie powinno trwać dłużej niż 2 dni, ogranicza to napowietrzanie kolejnych ubijanych warstw. Dobre ubicie i usunięcie z niej powietrza jest elementarnym warunkiem uzyskania odpowiedniej kiszonki, powietrze to hamuje rozwój bakterii produkujących kwas mlekowy a stymuluje rozwój bakterii szkodliwych. Przy luźnym ułożeniu kiszonki nastąpić może szybka fermentacja co powoduje gwałtowny wzrost temperatury nawet do 80 stopni Celsjusza co powoduje rozkład cukrów i straty energii, należy więc utrzymywać temperaturę 25-30 stopni Celsjusza, którą można osiągnąć poprzez staranne, dokładne ugniatanie. Coraz częściej stosujemy preparaty do zakiszania które to ukierunkowują proces fermentacji jak i poprawiają wartość kiszonki. Preparaty te mogą być chemiczne lub biologiczne. Preparaty chemiczne stosuje się przy zakiszaniu mokrego surowca zaś biologiczne w innych przypadkach. Dobrą kiszonkę uzyskujemy po 6 tygodniach, charakteryzuje się lekko chlebowym, aromatycznym zapachem, kolorem jak najbardziej zbliżonym do surowca, co najwyżej z lekko brązowym odcieniem. Dobrą kiszonkę możemy sami posmakować, a więc nadawać się będzie dla krów. Jeżeli zakiszona masa odstępuje od tej charakteryzacji możemy jedynie podawać opasom. Oceny jej jakości możemy dokonać według klucza DLG i dodatkowo wykonać analizę chemiczną. Parametry dobrej kiszonki z traw: Zawartość suchej masy % 35-40 Energia netto laktacji MJ/kg s.m. >6,0 Białko ogólne % s.m. 14-17 Włókno % s.m. 3-26 Popiół % s.m. <10 Piasek % s.m. <3 Wartość pH 20-30% s.m. <4,4 30-45% s.m. <4,6 >45% s.m. <4,8 Kwas octowy % s.m. 2,0-3,5 Kwas masłowy % s.m. <0,1 Amoniak w N całkowitym % < Rafał Formański Źródło: „Apetyczna i pachnąca” Jan Burbiss - Rolniczy Rynek 05/2012 „Zakiszanie pasz objętościowych z trwałych użytków rolnych” Aleksander Gruszko raportrolny.pl „Konserwacja pasz z użytków zielonych ze szczególnym uwzględnieniem zakiszania w belach cylindrycznych” Adam Radkowski Katedra Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie „Inokulanty – przygotowanie pasz objętościowych” – zdroweuprawy.pl „Prawidłowe zakiszanie pasz” ppr.pl 21.01.2002r.

Podziękowania dla Sponsorów

W dniu 19 czerwca w sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku odbyły się powiatowe eliminacje "Olimpiady wiedzy rolniczej" w którym wzięło udział kilkunastu młodych rolników. Jako organizatorzy chcielibyśmy podziękować naszym sponsorom dzięki którym zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody: - Gmina Grodziczno - Gmina Kurzętnik - Gmina Nowe Miasto Lubawskie - EKO PASZ Centrum Dystrybucji Pasz Kurzętnik - AGROMEX Kurzętnik - BHP Producent i importer odzieży ochronnej, Kurzętnik - AGROPRODUKT M.Zellma Nowe Miasto Lub. - placówka terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Starostwo Powiatowe, Dział promocji Starostwa Powiatowego - Wydział Promocji UM Nowe Miasto Lub.