czwartek, 28 kwietnia 2016

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich

Przedłużono termin składania wniosku do 15 czerwca 2016 roku

czwartek, 18 lutego 2016Szkolenia chemizacyjne w powiecie nowomiejskim 2016r.

Data:
Miejsce:
Kierownik kursu:
rodzaj szkol. chem.
24.02.2016
Grodziczno
Sabina Obuchowska
Szkol.uzupełniające
02.03.2016
Grodziczno
Sabina Obuchowska
Szkol.uzupełniające
03-04.03.2016
Mszanowo/Nowe Miasto Lubawskie
Rafał Formański
SZKOLENIE PODSTAWOWE
07.03.2016
Biskupiec
Grzegorz Kowalski
Szkol.uzupełniające
11.03.2016
Kurzętnik
Grzegorz Kowalski
Szkol.uzupełniające
14.03.2016
Biskupiec
Sabina Obuchowska
Szkolenie.uzupełniające
16.03.2016
Mszanowo/Nowe Miasto
Rafał Formański
Szkolenie.uzupełniające

Dopłaty do tuczników i mleka z ARR

W dniu dzisiejszym Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła przyjmowanie wniosków o pomoc nadzwyczajną do produkcji tuczników i mleka. przyjmowanie wniosków potrwa do 18 marca. Do prawidłowego wypełnienia tego wniosku potrzebny jest oprócz oczywiście danych osobowych w przypadku tuczników stan zwierząt na 30 września 2015r. oraz faktury sprzedaży tuczników w czwartym kwartale czyli od 1 października do 31 grudnia 2015r. Stan zwierząt wypisuje się według numerów stada, czyli w przypadkach zakupu prosiąt nie łączy się ogólnego stada. Faktury VAT wystarczy skserować i napisać formułkę "Potwierdzam za zgodność z oryginałem" i podpisać. Wniosek powinien wypisać właściciel zarejestrowany w ARiMR i na niego figurować faktury w takim razie nie potrzebne są załączniki zgody współmałżonka czy oświadczenie współposiadaczy. Wnioski dostarczmy osobiście a najlepiej listownie na adres " Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie ul. Partyzantów 1, 10-959 Olsztyn.  Nadmieniam że w biurze pomagamy (za niewielką opłatą) wypełnić prawidłowo wnioski, gdyż nieprawidłowe jego wypełnienie skutkować może zmniejszeniem płatności lub jej całkowitej odmowie.

czwartek, 28 stycznia 2016

poniedziałek, 25 stycznia 2016

Podstawowy kurs chemizacyjny dla rolników, posiadaczy opryskiwaczy polowych

W dniach 3-4 marca 2015r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie odbędzie się podstawowy kurs chemizacyjny ( rolnicy po raz pierwszy zdobywają zaświadczenia o uprawnieniach do stosowania oprysków) odpłatność dwudniowego kursu wynosi 200,00 PLN wszystkich zainteresowanych prosimy koniecznie o wcześniejszy kontakt. 665-690-373, 564742188

czwartek, 21 stycznia 2016

PROW 2014-2020

W związku z uruchomieniem w marcu programu pomocowego  "Modernizacja gospodarstw rolnych" czyli najbardziej popularnej formy pomocy zapraszamy na szkolenie. Szkolenie to odbędzie się o godzinie 10.00 w dniu 9 lutego 2015r. w sali Gminnego Centrum Kultury  w Mszanowie. Poprowadzi pan Arkadiusz Tabaka specjalista z Warmińsko-mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

czwartek, 31 grudnia 2015

Dopłaty do tuczników

W styczniu według  jak na razie projektu Rolnicy sprzedający tuczniki i lochy w cyklu zamkniętym mogą składać dofinansowanie do sprzedaży w okresie od 1 października do 31 grudnia wysokość dofinansowania będzie do 70zł do sztuki. Po bliższe informacje zapraszamy do biura
W miniony piątek tj. 15 stycznia ukazał się trzeci projekt rozporządzenia który zmienia poprzedni a głównie chodzi o to iż dochodzi sprzedaż tuczników w cyklu otwartym

poniedziałek, 14 grudnia 2015

"Złoty węgiel" - pomysł na biznes?Produkt uboczny przy produkcji zbóż jakim jest słoma może być wykorzystany nie tylko jako pasza objętościowa czy do ścielenia ale również stanowi możliwość  zróżnicowania dochodów czy chociażby ograniczenie kosztów. Dziać się to może za sprawą wykorzystania słomy na cele energetyczne. Szczególnie w gospodarstwach rolnych o produkcji roślinnej lub zwierzęcej o systemie utrzymania zwierząt bezściołowym słoma nie ma istotnego zastosowania.
Brykiet ze słomy cechuje duża wartość opałowa. Przyjmuje się że 1,5t brykietu odpowiada 1 t węgla i jest wyższa niż wartość opałowa drewna.
Opał 
Średnia cena
[zł/t] 
Średnia wartość opałowa
[GJ/t] 
Koszty energii
[zł/GJ] 
Olej opałowy
2570,00
42,0
61,19
Węgiel
800,00
22,0
36,37
Brykiet ze słomy
330,00
14,0-18,0
20,63

Surowiec:
Sucha słoma , szara, poddana procesowi więdnięcia który to ogranicza występowanie metali alkalicznych i związków chloru występujących w świeżej słomie. Zawartość tych substancji w słomie przyśpiesz zażycie pieca poprzez powodowanie korozji i powstawanie żużlu. Najlepsza ze względu na dobre właściwości cieplne jest słoma pszenna, żytnia, rzepakowa, gryczana, najmniej odpowiednia jest słoma owsiana ze względu na niską temperaturę topnienia, oraz słoma jęczmienna gdyż jest bardzo wartościową paszą objętościową dla przeżuwaczy. Wartość energetyczna słomy zależy od jej wilgotności, nawożenia , klas gleb. Optymalna wilgotność powinna wynosić ok. 15%, maksymalnie do 20%, Zastosowanie takiego surowca obniża koszty związane  z suszeniem słomy a jej wyższa wilgotność powoduje zakłócenia procesu brykietowania oraz spalania.
Korzyści:
- stworzenie dodatkowych źródeł dochodu
- ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem
- paliwo ekologiczne ze źródeł odnawialnych bez szkodliwych substancji
- niska emisja dwutlenku siarki oraz dwutlenku węgla
- niska zawartość popiołu
- wysoka wartość opałowa
-  konkurencyjność cenowa w stosunku do oleju opałowego i węgla
- wszechstronność zastosowania w różnych rodzajach pieca
Proces technologiczny:
Brykiety mają średnicę kilku centymetrów głównie o przekroju okrągłym, produkuje się z rozdrobnionej słomy sprasowanej pod wysokim ciśnieniem bez stosowania dodatkowych komponentów czy substancji chemicznych, klejów czy wypełniaczy. W pierwszej kolejności rozdrabnia się sucha słomę do frakcji 5-10cm a następnie prasuje.
Ekonomia:
Pierwszym krokiem w przedsięwzięciu wydaje się stworzenie bazy surowcowej, czyli zapewnienie pewnych źródeł surowca, gdyż osiągana wielkość surowca wewnątrz gospodarstwa może okazać się zbyt niska, drugim pozyskanie lokalnego rynku zbytu, gdyż powinniśmy sprzedawać jak najbliżej chociażby ze względu na koszty ewentualnego transportu. Ważnym czynnikiem ekonomicznym jest również zużycie energii elektrycznej, trzeba liczyć się z tym że przy najmniejszej linii technologicznej osiągamy koszt minimalnie ok. 80zł. na wytworzoną 1 tonę brykietu. Zakup surowca maksymalnie powinien wynieść do 120,00zł/t gdyż w przeciwnym razie produkcja brykietu mogłaby się okazać nieopłacalna.  Linię technologiczną do produkcji brykietu dostosowujemy również do swoich możliwości wytwórczych (przede wszystkim czasochłonności, surowca,  rynku zbytu) W Polsce istnieje dużo firm oferujących sprzedaż linii technologicznych o różnych możliwościach wytwórczych, a więc obecnie przynajmniej z tej strony nie licząc strony finansowej oczywiście nie stanowi to problemu. Dodatkową atutem rozpoczęcia takiej inwestycji jest również możliwość pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020, w modernizacji gospodarstw rolnych oraz w premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, kredytów preferencyjnych, udzielanych przez Bank Gospodarki Krajowej oraz Bank Ochrony Środowiska.
Schemat podstawowego zestawu maszyn do produkcji  „złotego węgla”:
1.     1  Rozwijarka bel słomy
2.    2   Rozdrabniacz słomy
3.     3  Zbiornik buforowy na rozdrobnioną słomę
4.     4  Przenośnik ślimakowy
5.      5 Maszyna brykietująca
6.       6Worek
7.      7 Zszywacz do worka
(źródło: Łukasz Rembowski agroenergetyka.pl)
To najprostszy przykład linii technologicznej, spotykamy również bardziej skomplikowane jak i też mobilne linie technologiczne, które ograniczają koszty transportu słomy z pól.
źródło: www.asket.pl  
Źródła, literatura:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”
Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
- „Alternatywa dla słomy” G.Grzywaczewski (LODR Końskowola)
-Właściwości słomy, produkcja brykietów ze słomy” mgr inż. Aleksandra Kołodziej (ABC Biznesu)