środa, 26 sierpnia 2015

Susza w gminie

Niedługo. ruszamy z komisją w sprawie szacowania strat w następujących uprawach: strączkowe,ziemniaki, krzewy owocowe, kukurydza na kiszonkę trawy na TUZ... Rolnicy jak najprędzej powinni złożyć zgłoszenie w Urzędzie Gminy. pamiętając również że dana uprawa musi być na polu w czasie szacowania. Nasuwa się proste pytanie: a kukurydza na ziarno czy trawy na gruntach ornych? potrafię jedynie odpowiedzieć że w tych przypadkach straty nie będą szacowane.

wtorek, 23 czerwca 2015

Metody konserwacji traw - zakiszanie

W pełni trwają prace polowe , warto więc pomyśleć o kolejnym cyklu produkcji pasz objętościowych jako podstawy żywienia naszych przeżuwaczy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym. Powszechnie stosowanymi sposobami konserwacji są suszenie, sporządzanie suszu lub kiszenie. Wyborem sposobu powinniśmy się kierować posiadanym wyposażeniem technicznym, zasobami siły roboczej oraz warunków pogodowych. We wszystkich metodach konserwacji należy liczyć się ze stratami w energii i w składnikach pokarmowych, największe straty występują podczas suszenia, nieco mniejsze przy zakiszaniu a natomiast najmniejsze podczas sporządzania suszu, ale jest to kosztowna metoda. Dominującym sposobem konserwacji pasz objętościowych jest zakiszanie, w formie pryzmy, rękawu foliowego czy balotów, których to celem jest jak najszybsze obniżenie pH zakiszanego materiału dla zachowania składników pokarmowych. Zakiszanie to nic innego jak zachowanie białka i energii z zielonej masy. Najłatwiejsza roślina do zakiszenia to kukurydza, trudniejsze trawy i ich mieszanki z motylkowatymi , najtrudniejsze zaś same motylkowate w czystym siewie (np.lucerna). W takich przypadkach stosuje się inokulanty, kultury bakterii kwasu mlekowego, dzięki którym proces zakiszania jest efektywny i szybki poprzez szybki wzrost stężenia kwasu mlekowego, który właśnie wpływa na obniżenie pH. Jakość kiszonki z traw zależy od zawartości białka (14-17%), energii (>6MJ NEL), składu botanicznego runi, nawożenia oraz terminu koszenia. Dążeniem jest aby nasze trwałe użytki rolne dostarczały nam zielonej masy z jak największą ilością białka, dzieje się to ze zmniejszeniem zawartości cukrów które są niezbędne do syntezy kwasu mlekowego, a w sytuacji gdy w naszej zielonce jest niska zawartość cukrów występują problemy z naturalnym zakiszaniem Nie powinniśmy kosić traw zbyt późno, gdyż obniża się wartość pokarmowa a rośnie jedynie zawartość włókna, trawy kosimy gdy osiągnie ok. 30cm wzrostu najlepiej w fazie kłoszenia. Nie należy kosić zbyt nisko ze względu na zanieczyszczenie ziemią które może zakłócić przebieg fermentacji podczas zakiszania (większa ilość niepożądanego kwasu masłowego) oraz ze względu na niepożądany skład botaniczny, gdyż niektóre gatunki traw mniej podatne na krótkie cięcie mogą wypadać. Najlepiej kosić przed południem i w południe ze względu na wyższą koncentrację cukrów w roślinie. Zielonkę przeznaczoną na kiszonkę po ścięciu pozostawiamy na 20-30 godzin w celu przewiędnięcia aby uzyskać 40-50% suchej masy, ale jeżeli istnieje niebezpieczeństwo przemoknięcia zielonki należałoby zwinąć w bele z powodu wysokich strat w składnikach pokarmowych. Silosy lokalizujemy w odległości 15m od źródła wody, 7,5m od granicy sąsiada i 15m od gnojowni. Dno silosu przynajmniej 0,5m nad poziomem wód gruntowych. Ściany i dno nie mogą przepuszczać wody ani powietrza, powinny chronić przed przemarzaniem i wysychaniem. 1m3 kiszonki waży ok. 750kg co należy brać pod uwagę dostosowując silos do potrzeb w gospodarstwie. Napełnianie i przykrywanie silosu folią nie powinno trwać dłużej niż 2 dni, ogranicza to napowietrzanie kolejnych ubijanych warstw. Dobre ubicie i usunięcie z niej powietrza jest elementarnym warunkiem uzyskania odpowiedniej kiszonki, powietrze to hamuje rozwój bakterii produkujących kwas mlekowy a stymuluje rozwój bakterii szkodliwych. Przy luźnym ułożeniu kiszonki nastąpić może szybka fermentacja co powoduje gwałtowny wzrost temperatury nawet do 80 stopni Celsjusza co powoduje rozkład cukrów i straty energii, należy więc utrzymywać temperaturę 25-30 stopni Celsjusza, którą można osiągnąć poprzez staranne, dokładne ugniatanie. Coraz częściej stosujemy preparaty do zakiszania które to ukierunkowują proces fermentacji jak i poprawiają wartość kiszonki. Preparaty te mogą być chemiczne lub biologiczne. Preparaty chemiczne stosuje się przy zakiszaniu mokrego surowca zaś biologiczne w innych przypadkach. Dobrą kiszonkę uzyskujemy po 6 tygodniach, charakteryzuje się lekko chlebowym, aromatycznym zapachem, kolorem jak najbardziej zbliżonym do surowca, co najwyżej z lekko brązowym odcieniem. Dobrą kiszonkę możemy sami posmakować, a więc nadawać się będzie dla krów. Jeżeli zakiszona masa odstępuje od tej charakteryzacji możemy jedynie podawać opasom. Oceny jej jakości możemy dokonać według klucza DLG i dodatkowo wykonać analizę chemiczną. Parametry dobrej kiszonki z traw: Zawartość suchej masy % 35-40 Energia netto laktacji MJ/kg s.m. >6,0 Białko ogólne % s.m. 14-17 Włókno % s.m. 3-26 Popiół % s.m. <10 Piasek % s.m. <3 Wartość pH 20-30% s.m. <4,4 30-45% s.m. <4,6 >45% s.m. <4,8 Kwas octowy % s.m. 2,0-3,5 Kwas masłowy % s.m. <0,1 Amoniak w N całkowitym % < Rafał Formański Źródło: „Apetyczna i pachnąca” Jan Burbiss - Rolniczy Rynek 05/2012 „Zakiszanie pasz objętościowych z trwałych użytków rolnych” Aleksander Gruszko raportrolny.pl „Konserwacja pasz z użytków zielonych ze szczególnym uwzględnieniem zakiszania w belach cylindrycznych” Adam Radkowski Katedra Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie „Inokulanty – przygotowanie pasz objętościowych” – zdroweuprawy.pl „Prawidłowe zakiszanie pasz” ppr.pl 21.01.2002r.

Podziękowania dla Sponsorów

W dniu 19 czerwca w sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku odbyły się powiatowe eliminacje "Olimpiady wiedzy rolniczej" w którym wzięło udział kilkunastu młodych rolników. Jako organizatorzy chcielibyśmy podziękować naszym sponsorom dzięki którym zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody: - Gmina Grodziczno - Gmina Kurzętnik - Gmina Nowe Miasto Lubawskie - EKO PASZ Centrum Dystrybucji Pasz Kurzętnik - AGROMEX Kurzętnik - BHP Producent i importer odzieży ochronnej, Kurzętnik - AGROPRODUKT M.Zellma Nowe Miasto Lub. - placówka terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Starostwo Powiatowe, Dział promocji Starostwa Powiatowego - Wydział Promocji UM Nowe Miasto Lub.

czwartek, 21 maja 2015

PROW 2014-2020

W związku w przygotowaniem projektu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących działań "Inwestycje w gospodarstwie rolnym" oraz "Ułatwianie startu młodym rolnikom" informuję że w dniu jutrzejszym przeprowadzamy szkolenie dotyczące właśnie m.in. tych działań, mamy jeszcze wolne miejsca zainteresowanych proszę o kontakt.

piątek, 15 maja 2015

Dopłaty do bydła i krów

Przypominam, że w dniu dzisiejszym jest ostatni termin rejestrowania bydła w biurach powiatowych ARiMR... sztuki rejestrowane w późniejszych okresach nie mogą być uwzględniane w oświadczeniach o zwierzętach i jednocześnie ubiegać się o dopłatę do nich.

czwartek, 23 kwietnia 2015

wnioski o dopłaty bezpośrednie

ARiMR jak rzeczywistość donosi nie do końca daje sobie radę z nowościami bieżących zmian w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wszystkie te zmiany zapisane w UE w roku 2013 są widocznie tak przerażająco nieczytelne że dwa lata na nauczenie się ich to dla naszych Włodarzy zbyt krótki okres czasu :D Żal mi jedynie pracowników powiatowych Agencji bo trudno wytłumaczyć coś Rolnikom jak nikt nie precyzuje "czarno na białym" o co chodzi... no odpowiedzialność niczym bumerang australijskiego buszmana (Aborygen - rdzenny mieszkaniec Australii) trafia spowrotem do naszego Ministerstwa Rolnictwa i pozwala nam snuć pewne domysły czy praca odpowiedzialnego resortu w kwestii chyba najbardziej priorytetowym jak rozwój polskiego rolnictwa - gospodarowanie funduszami unijnymi jest należycie przeprowadzana. A jeżeli nie jak widać to co się w resorcie robi? śpi?

wtorek, 10 marca 2015

Obszary proekologiczne. EFA

Jak już wszyscy rolnicy wiedzą od tego roku wchodzą nowe wymogi których spełnienie owocuje otrzymaniem dopłat bezpośrednich. "Zazielenienie" a przede wszystkim jej trzecia część składowa jaką jest. utrzymanie obszarów proekologicznych, czyli zaliczanie do dopłat oczek wodnych do 100m2, drzew z koronami pow. 4m., żywopłoty i takie tam. Wyraz "proekologiczny" widać słowo ostatnio wielce modne, wręcz na TOP-ie. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Gospodarstwo rolne posiadające powyżej 15 ha gruntów ornych musi utrzymywać min. 5% obszarów proekologicznych. w postaci m.in. wyżej podanych elementów. "Zazielenienie" ma rodzaj płatności obszarowych dodatkowych do JPO, więc może ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć jaką czelnością ARiMR w przyszłym roku ma karać sankcjami finansowymi nawet w płatnościach JPO za nie spełnienia warunków zazielenia czyli również i utrzymanie obszarów proekologicznych??? Nie winiąc agencji bynajmniej ale Ministerstwo wprowadzając takie przepisy, tak szybko i w takim czasie zaczynam mieć i to raczej w pełni uzasadnione domniemanie że w naszym ministerstwie rolnictwa nie posiada się wiedzy kiedy wysiewa się rzepak ozimy oraz inne rośliny ozime. W sytuacji jeżeli rolnik organizując swoje prace polowe wsiewa np. rzepak a za jakiś czas dowiaduje się że tam ma być mało potrzebny lub całkowicie pozbawiony sensu ekonomicznego łubin wąskolistny bo inaczej wytniemy ci jednolite dopłaty obszarowe, to mam chyba prawo tak przypuszczać? A czemu wyraz "proekologiczny" uważam jedynie za modne słowo? Gdyż utrzymanie obszarów proekologicznych licząc drzewka, strefy buforowe przy rowach melioracyjnych i linie drzew i inne takie pozwolą w 99% przypadkach zaoszczędzić jedynie kilka arów zasiewania poplonów ścierniskowych ( od 20.08 do 1.10 na polu) czy ozimych (1.10. -15 .02) czy upraw motylkowych lub strączkowych w czystym siewie jako plon główny. Mam nadzieję tylko że taka idea w kraju o krajobrazie nasyconym lasami, jeziorami, zadrzewieniami i zakrzewieniami upadnie tak szybko jak bardzo uważam osobiście ten wymysł jako wręcz niedorzeczny. Ja oczywiście rozumiem że jesteśmy teraz w Unii Europejskiej i takie rzeczy nam z góry "Nasi Włodarze europejscy" narzucają ale może zamiast z góry zgadzać się na takie niedorzeczności należało raczej zaprosić na zwiedzanie Polski "Wymysłodawców" i czy wówczas jeszcze uważaliby że w naszym kraju wprowadzanie tego jest rzeczywiście konieczne? Oczywiście, oczywiście wiem ze dotyczy to wszystkich krajów wspólnoty ale czy w naszym przypadku to jest w ogóle sensowne? pozostajemy w klimacie chaosu i ogólnego zdezorientowania rolników.

czwartek, 5 marca 2015

Wniosek o dopłate do materiału siewnego

Nie wiem ile w tym prawdy, ale jak wieść niesie dopłaty do materiału siewnego maja być w tym roku zredukowane (np. w przypadku zbóż z 100zł./ha do 80zł./ha) póki jeszcze nie zmieniono zasad przyznawania dopłaty a Rolnik posiada już faktury z zakupu materiału siewnego to radzę nie zwlekać i jak najszybciej wysłać wniosek do ARR