wtorek, 12 lipca 2011

klęska suszy w powiecie nowomiejskim

Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-mazurskiego z dnia 5 lipca 2011r. w powiecie nowomiejskim ogłoszona została klęska suszy. Każdy rolnik jak najszybciej powinien zgłosić się do swojego sołtysa celem zapisania na listę poszkodowanych oraz wypełnić stosowne zgłoszenie strat które można otrzymać właśnie u sołtysów. Najprawdopodobniej komisje ruszą do pracy po niedzieli tj: 18 lipca b.r. Według Instytutu Upraw, Nasiennictwa i Gleboznawstwa w Puławach przedmiotem szacunku będą tegoroczne zboża jare. Pewną rzeczą będzie możliwość zaciągnięcia kredytów preferencyjnych "klęskowych" do czterech lat oprocentowanych w stosunku rocznym na 0,1%. ( o ile rolnik posiada polisę ubezpieczeniową upraw) Co do innej formy pomocy Wojewoda ustala na podstawie zakończonych raportów z akcji. Taka procedura obowiązywała w poprzednich latach ogłoszenia klęski suszy.