czwartek, 6 czerwca 2013

Ziemniaki bez chwastów

Plantacja wolna od chwastów to wyższy plon, jego lepsza jakość i wyższa zdrowotność bulw. Cechy te decydująco wpływają na opłacalność uprawy ziemniaków. Ponadto tylko bulwy o bardzo wysokiej zdrowotności i jakości dają się przechowywać bez strat przez wiele miesięcy.
Chwasty są bardzo żarłoczne. Pobierając szybciej i więcej składników pokarmowych od rośliny uprawnej, nie tylko „objadają ją”, ale także ograniczają dostęp do wody i zacieniają. Pozbycie się ich jest więc bardzo ważnym elementem technologii uprawy. W wypadku ziemniaków wyjątkowo efektywne są prace wykonane między sadzeniem a wschodami.
Na małych plantacjach skutecznym sposobem jest bronowanie plantacji w połowie okresu między sadzeniem a wschodami, czyli 6–7 dni po sadzeniu. Najlepiej nadaje się do tego specjalistyczna brona zwana chwastnikiem. Dzięki zawiasowym połączeniom poszczególnych części dobrze „kopiuje” nierówności pola spowodowane redlinami. Aby zapobiec wyciąganiu sadzeniaków przez jej zęby, używa się jej tą stroną, po której są one krótsze. Użycie brony nie niszczy chwastów na dnie redlin, dlatego odchwaszczanie musi być uzupełnione pracą opielacza czyszczącego dna bruzd. Spłaszczone redliny i wypłycone osypaną ziemią bruzdy trzeba na koniec poprawić obsypnikiem. Dla utrzymania uprawy w czystości niezbędne jest 2–3-krotne powtórzenie całego cyklu.
Na większych plantacjach bardzo dobre rezultaty daje użycie nowoczesnych, wielofunkcyjnych pielniko-obsypników. Są one wyposażone w zgrzebła spełniające rolę brony chwastnika i spulchniacza grzbietów redlin i gęsiostopki lub zęby sprężynujące pracujące w międzyrzędziach przed korpusami obsypnika. Ich użycie zapewnia nie tylko odchwaszczenie plantacji, ale także wpływa korzystnie na rozwój roślin i jakość przyszłego plonu. Wilgotność gleby jest bardziej wyrównana, przy czym na glebach zwięzłych spada ilość brył utrudniających roślinom rozwój. W spulchnionej glebie rośliny wytwarzają więcej bulw i o wyższej masie. Wyprofilowanie redlin znacznie ogranicza także udział ziemniaków zazielenionych, nieprzydatnych do celów jadalnych i do przetwórstwa. Są one często dalej przechowywane z przeznaczeniem na sadzeniaki w roku następnym. W chwili składania w piwnicach i kopcach nie widać jeszcze, aby były chore, dopiero wiosną okazuje się, jak duże są straty. To skutek ich masowego porażania przez zarazę ziemniaczaną, gdy wystawały nad powierzchnię gleby.

Bardzo skutecznym sposobem niszczenia chwastów jest system mieszany, mechaniczno-chemiczny. Pozwala wykorzystać wszystkie zalety mechanicznej obróbki gleby i gwarantuje eliminację zbędnej roślinności. Oprysk herbicydowy należy wykonać przed wschodami ziemniaków. Jeżeli zagrożenie jest duże, to należy go zrobić wkrótce po posadzeniu ziemniaków, ale zanim chwasty pojawią się na polu.
(za Wojciech Konieczny www.farmer.pl)

Muszki owocowe

A skąd się biorą? Zwykle przynosimy je... ze sklepu w formie jajeczek lub larw na owocach lub warzywach. Po ok. 4 dniach przekształcają się one w latające szkodniki, zdolne do rozrodu. Aby do tego nie dopuścić, należy od razu po zakupie dokładnie wymyć owoce i warzywa, a następnie przechowywać je w lodówce.
Sposobem na pozbycie się dorosłych osobników jest spryskanie roju muszek spirytusem salicylowym lub skierowanie na nie strumienia gorącego powietrza z suszarki. Są to bezpieczne i ekologiczne sposoby walki z tymi intruzami.
Muszki owocowe - poza owocami i warzywami - lubią też rośliny doniczkowe. Jeżeli je zaatakują, wystarczy nasypać na wierzch ziemi fusy herbaciane. Intruzy nie lubią ich zapachu i powinny odlecieć.
(www.wymiatam.com)