wtorek, 23 października 2012

Jak wieść niesie nowomiejscy policjanci "potłukli" w krótkim czasie trzy piękne, prawie nowe i drogie radiowozy... Zapewne nie ze swojej winy... w końcu i przejezdni kierowcy powinni mieć świadomość że radiowozy na krajowej "15-stce" poruszają się z zawrotna szybkością 30km/h nie tak jak po ulicach pozostałych gdzie prędkość jest ostrożna i spokojna sięgająca 10- 20km/h. Niedługo akcja "Znicz" i albo odkurzy się Polonezy albo nad bezpieczeństwem czuwać będą pieszo lub na rowerach...

zdjęcie : www.nowemiasto.wm.pl strona internetowa Gazety Nowomiejskiej

Obfity w szkoleniach miniony tydzień zakończyło dwudniowe szkolenie na temat odnawialnych źródeł energii. Szkolenie wspólne dla rolników i osób zainteresowanych z powiatu iławskiego i nowomiejskiego odbyło się w dniach 18 i 19 października pierwszy dzień w przepięknym hotelu w Bałoszycach niedaleko Susza, zaś w drugim zwiedzaliśmy biogazownię "BIOGAL w Boleszynie. Na szkoleniu głównie rozmawiano o przydomowych elektrowniach wiatrowych oraz przemysłowych, energii geotermalnej, oraz o kolektorach słonecznych, zastosowanie, uwarunkowania prawne, ekonomiczne oraz możliwości uzyskania dofinansowania takich inwestycji.W dniu 17 października w związku z datą 1 stycznia 2013r. kiedy to  wprowadzony zostanie ostatni wymóg dla gospodarstw rolnych jakim jest dobrostan zwierząt odbyło się również zapowiadane szkolenie dla rolników w sali Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie. Jak widać spotkanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników. Szkolenie to poprowadziła nasza specjalistka w temacie p. Barbara Skowronek z Warmińsko-mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. p. Skowronek w przejrzysty sposób przedstawiła wszystkie zagadnienia w tym temacie a mianowicie minimalnymi wymaganiami dla wszystkich rolników chcących prowadzić produkcje zwierzęcą, utrzymujący zwierzęta w swoich gospodarstwach rolnych. Datę 1 stycznia 2013r. specjalnie wspominam, gdyż od tej pory każdy rolnik może się spodziewać kontroli ARiMR z Olsztyna w zakresie spełniania minimalnych wymogów Cross-Compiance i od tej daty wszelkie niedociągnięcia, braki czy zaniedbania w gospodarstwie rolnym będą sankcjonowane procentowo obniżanymi dopłatami bezpośrednimi w zależności od rodzaju i ilości wykrytych błędów. Przypominam, że na każdym rolniku spoczywa obowiązek wiedzy i spełniania tych norm unijnych.

środa, 17 października 2012

Melioracje...

Zgodnie w wcześniejszą zapowiedzią we wtorek tj. 16 października odbyło się szkolenie : "Właściwe techniki melioracji" jest to zapowiedź następnych szkoleń w tym temacie. Szkolenie poprowadzili pan Kazimierz Kowalski, kierownik Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Działdowie oraz p. Barbara Skowronek Kierownik sekcji produkcji rolnej z Warmińsko-mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Na szkoleniu między innymi przedstawiono "Prawo wodne" stan melioracji w powiecie nowomiejskim, uwarunkowania prawne melioracji oraz inne tematy.

wtorek, 9 października 2012

Szkolenie "Dobrostan zwierząt"

W dniu 17 października 2012r. o godz. 10.00 w restauracji "TIFFANY" w Nowym Mieście odbędzie się szkolenie w zakresie minimalnych wymogów wzajemnej zgodności: Dobrostan zwierząt'  liczba miejsc ograniczona proszę o uprzedni kontakt telefoniczny: 665-690-373 
Przypominam, od 1 stycznia 2013r. wymagalne będzie spełnienie dobrostanu zwierząt w każdym gospodarstwie rolnym, więc warto zapoznać się z tymi wymaganiami.
Dodatkowo w miesiącu listopadzie planuje przeprowadzenie dwóch szkoleń w sali Urzędu Gminy w Mszanowie. tematami będą : "PROW 2014-2020" oraz "Integrowana produkcja rolna" na te szkolenia również zapraszam, na szczęście już bez żadnych limitów, bliższych informacji dostarczę po ustaleniu terminów tych szkoleń

Szkolenie: Właściwe utrzymanie melioracji wodnych

W dniu 16 października 2012r. o godz. 10.00 w sali Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się szkolenie na temat "Właściwe utrzymanie melioracji wodnych"  liczba miejsc ograniczona, proszę o kontakt 665-690-373

poniedziałek, 8 października 2012

Alternatywne źrodła energii

W dniach 18-19 października odbędzie się szkolenie na temat: "Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie" 
w programie m.in tematy: 
5. Rolnik jako dostawca surowca do produkcji energii odnawialnej - uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe.
6. rolnik jako producent energii odnawialnej - uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe
7. Inwestycje w energię odnawialną w gospodarstwie - innowacyjne rozwiązania technologiczne, możliwości uzyskania dofinansowania oraz inne tematy
Szkolenie dwudniowe z wyżywieniem oraz noclegiem w Bałoszycach, przejazdy autokarem m.in. do biogazowni w Boleszynie (w drugim dniu szkolenia. Szkolenie w trybie zamkniętym (zaproszenia) liczba miejsc ograniczona, wszystkich chętnych proszę o kontakt telefoniczny: 665-690-373

czwartek, 4 października 2012

W dniu wczorajszym odbyło się otwarcie wiertni w Nowym Dworze Bratiańskim... z racji mojej absencji polecam stronę Gazety Nowomiejskiej
http://mszanowo.wm.pl/125134,Goscie-odwiedzili-wiertnie-w-Nowym-Dworze-Bratianskim.html

Pokaz w Chroślu

Wczoraj, znaczy się w środę 3 października w Chroślu odbył się pokaz pracy maszyny do czyszczenia drenów. Pokaz zorganizowała firma RLB Handel Spółka z o.o. z Rzeczyna. Maszyna której praca polegała na wprowadzaniu węża w wodą pod wysokim ciśnieniem (200atm.) do drenów, wysokie ciśnienie i rozwiązanie techniczne układu dysz powodował że przewód właściwie sam penetrował dreny. Może czyścić dreny od 40 do 400 mm średnicy.Jeżeli niemożliwe jest udrożnienie maszyna również pozwala zlokalizować miejsce zapchnięcia czy uszkodzenia drenów. Maszyna sprawiła się efektywnie. Niestety, mimo dużej potrzeby na tego rodzaju konieczność czyszczenia instalacji melioracyjny zakup takiej maszyny indywidualnie przez rolnika jest nieopłacalny z uwagi na wysoką cenę tego urządzenia (ok. 18.000,00 Euro!) Istnieje możliwość wypożyczenia od firmy, wówczas kosztuje ta usługa 350,00zł. za motogodzinę. Przybyłym rolnikom na pokaz spodobała się maszyna, nie brak było głosów, wedle mnie uzasadnionych, iż takim właśnie sprzętem winna dysponować spółka wodna, albo ktoś może wpadnie na pomysł wykonywania takich właśnie usług?

wtorek, 2 października 2012

wieści z rynku produkcji wieprzowiny

"Unijni eksperci" przewidują w przyszłym roku ożywienie europejskiej produkcji świń na poziomie ok. 3mln sztuk. To skutek powolnej odbudowy stad podstawowych oraz większej ilości tuczników od jednej maciory. Następuje to w wyniku zakończenia dostosowywania chlewni do nowych przepisów dobrostanu, przede wszystkim o grupowym utrzymywaniu loch. Konieczność modernizacji chlewni wyeliminuje najmniej efektywne gospodarstwa rolne we wszystkich krajach członkowskich. W Niemczech z produkcji może wypaść część chlewni o obsadzie do 200 loch, co spowoduje ograniczenie uboju, te same zmniejszenia  mogą  zaistnieć również we Francji i Danii. Mimo tego już pod koniec bieżącego roku ma być wzrost liczby loch który nie nastąpił już od 2006 roku. Według Brytyjskiego Związku Producentów świń (BPEX) w najbliższym roku zostaną zwiększone stada podstawowe w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Irlandii oraz Austrii. Optymistyczne są tez prognozy opłacalności produkcji wieprzowiny. Zdaniem BPEX mimo wysokich cen pasz oraz marży brutto ma się zwiększyć popyt na mięso i wyroby regionalne, co poprawi dochodowość gospodarstw nastawionych na produkcję tuczników.
No a po "chłopsku" wytłumaczyć "ekspertów"? gdyż tak naprawdę "Dobro UE, dobrem Nas wszystkich!" ale jak się to ma do polskiego rolnika? Może zbyt ideologicznie uważam że mamy w Polsce potencjał produkcyjny który wszyscy wokoło nas starają się uśpić.. szereg lat niedofinansowania polskiego rolnictwa stworzył nam sytuację że z przyczyn głównie ekonomicznych nasze niemalże wszystkie gospodarstwa rolne jawią się przed zachodnimi gospodarstwami jako ekologiczne! Od wielu wielu lat w zachodnich latach we wszystkie uprawy rolne nawalono tonami nawozy sztuczne oraz środki chemiczne, w naszym kraju głównie z przyczyn ekonomicznych taka technologia uprawy czy tuczu była niemożliwa i niejednokrotnie kilkakrotnie niższa. Jaki z tego wysunąć wniosek, szczególnie przy nowych wymaganiach UE dotyczących głównie integrowanej produkcji rolnej? Nasze świnie są lepsze, wręcz ekologiczne żywienie, więc niech nasi Włodarze państwowi postarają się o nasze świnki a tym samym o naszych ich producentów!

Ochrona zbóż ozimych przed grzybami

Najczęściej spotykam się jesienią jedynie z opryskami chwastobójczymi ozimin. Przeważnie wszyscy rolnicy stosują walkę z grzybami porą wiosenną. Na wcześniej wysianych plantacjach często jesienią pojawia się już mączniak a czasem Septorioza i rdza. Dużą rolę odgrywa podatność odmiany na porażenie, nie zawsze w przypadku porażenia grzybowego konieczny jest oprysk fungicydami. Odmiana może sobie z nią poradzić. Jeżeli potrzeba to najczęściej stosuje się w fazie krzewienia przy temperaturze 12-15 stopni Celsjusza środkiem chemicznym zawierającym epoksykonazol lub propikonazol, jeżeli jest chłodniej używa się morfoliny (np, Corbel 750EC) Triazol bardzo dobrze usuwa choroby jesienią, można stosować w mieszaninie z morfoliną jeżeli temperatura jest już niska. Zabieg taki powoduje że rośliny wchodzą w okres zimowy w znacznie lepszej kondycji zdrowotnej, nie musząc regenerować uszkodzonych liści już od wiosny rośliny skupiają się na wydaniu plonu. Na wiosnę nie zawsze jest możliwość w porę zastosowania chemicznej ochrony roślin, np. nadmierne uwilgocenie gleby, zatem wiosenna ochrona przed chorobami może nam dać luksus należytego i optymalnego zaplanowania wiosennej walki z chorobami roślin.

Przywracanie potencjału produkcji rolnej...

W dniach od 15 października do 26 listopada 2012r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w ramach tego działania PROW 2007-13. Program przeznaczony jest dla tych rolników u których  w kolejnych dwóch latach wystąpiła szkoda w uprawach rolnych spowodowana suszą, gradobiciem, złymi sutkami przezimowania lub innymi, uwiarygodniona odpowiednim protokołem strat sporządzanym przez ODR w imieniu Wojewody. Przypominam że protokół musi zawierać udokumentowana stratę w wysokości przynajmniej 30% rocznej produkcji rolnej. Drugim nieodzownym protokołem jest uwiarygodnienie strat w środkach trwałych gospodarstwa rolnego w wyniku uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi, huraganu i innych wymienionych w stosownej ustawie. program ten pozwala na zainwestowanie w gospodarstwo, odbudowa budynków, budowa nowych budynków gospodarczych, zakup nowych maszyn rolniczych itd. Inwestycja nie misi być związana z występującymi stratami w gospodarstwie np. spłonęła rolnikowi stodoła ale w ramach programu inwestuje w zakup nowego ciągnika rolniczego albo prasę. Poziom pomocy w ramach tego programu pomocowego to na zasadzie refundacji 90% wartości netto inwestycji! Zapraszam poszkodowanych rolników do zasięgnięcia w naszym biurze szerszych informacji lub w jakimkolwiek biurze powiatowym ODR.

ghttp://youtu.be/0KCgDNjokMg

Corocznie organizujemy wycieczkę autokarem na Wystawę Rolniczą "AGRO-SHOW" w Bednarach. W tym roku przypadła ona 22 września. To druga co do wielkości wystawa sprzętu rolniczego w Europie, sa tam wszyscy niemalże producenci, dealerzy działający na terenie naszego kraju. Można zobaczyć całą masę sprzętu rolniczego, jak na przykład ciągnik Case (pierwsze zdjęcie) który obecnie jest najprawdopodobniej najpotężniejszym ciągnikiem rolniczym (ok.600KM) W ciągu jednego dnia aż ciężko to wszystko zobaczyć. Kto z nami był jest zadowolony, kto nie był niech żałuje a Wszystkich zapraszam na wyjazd w przyszłym roku.