piątek, 21 listopada 2008

Płatności obszarowe za 2008r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki i Prezes Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Dariusz Wojtasik poinformowali o stawkach płatności bezpośrednich obowiązujących w tym roku.

 1. Rodzaje płatności bezpośrednich przyznawane rolnikom w 2008 roku oraz stawki płatności na rok 2008:

 1. krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:

 • płatność do grupy upraw podstawowych – 269,32 zl/ha

 • płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność związana z produkcją) – 407,60 zł/ha

 • płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z produkcją) – 591,50 zł/ha

 • płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 379,55 zł/ha

 1. płatność do upraw roślin energetycznych – 152,85 zł/ha

 2. płatność cukrowa – 39,45 zł/tonę

 3. pomoc do rzepaku – 176 zł/ha

 1. Nowe schematy pomocowe w roku 2008

Od 2008 roku rolnicy mogą ubiegać się o płatności w ramach dwóch nowych schematów pomocowych:

 1. oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 133,65 zł/tonę

 2. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1358,68 zł/ha (z czego 781,24 zł z budżetu UE, 577,44 z budżetu krajowego)

piątek, 7 listopada 2008

Wyłączne prawo hodowcy - odmiany chronione

Ochrona wyłącznym prawem obejmuje prawie wszystkie odmiany roślin co oznacza że wyłącznie hodowca będący właścicielem odmiany może materiał siewny rozmnażać, przygotowywać o siewu, przechowywać czy sprzedawać. Nasiona odmiany chronionej rolnicy mogą wysiewać tylko w postaci materiału kwalifikowanego czyli licencyjnego.Przepisy prawa przewidują wyjątek a mianowicie rolnik może podjąć decyzję o użyciu do siewu materiału z własnego zbioru. Siejąc własne nasiona odmian chronionych (bez zgody hodowcy) rolnik korzysta z (dozwolonego prawem) przywileju odstępstwa rolnego za który to przywilej każdy rolnik w tym przypadku zobowiązany jest uiścić w wysokości obowiązującej w danym roku. Przywilej odstępstwa rolnego nie dotyczy materiału siewnego nie dotyczy zakupu czy wymiany z tzw. "drugiej ręki" czyli zakupionego na targu, wymienionego z sąsiadem. Zgodnie z ustawą o ochronie prawnej odmian roślin rolnik musi zapłacić w ciągu 30 dni od daty wysiewu bez wzywania ze strony hodowcy. Wymóg ten nie dotyczy odmian mieszańcowych i odmian będących efektem krzyżowania linii gatunków obcopylnych ( odmiany syntetyczne). Organizacją hodowców odmian chronionych jest Agencja Nasienna Sp. z O.O. w Lesznie która to pośredniczy w uregulowaniu zobowiązań pomiędzy rolnikiem a hodowcą.
źródło: "Ustawa z dnia 26 czerwca 2003r. o ochronie prawnej odmian roślin" (Dz.U.2003r.Nr 137, poz.1300 z późniejszymi zmianami Dz.U.2006r.Nr 126, poz.877).