wtorek, 27 grudnia 2016

Przypominam, że do końca roku należy złożyć inwentaryzację posiadanych zwierząt w gospodarstwie w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, odpowiednie druki są dostępne w Agencji oraz stronie internetowej ARiMR. Stan na koniec roku powinien dotrzeć do BP ARiMR do 7 stycznia

poniedziałek, 12 grudnia 2016


Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Nowym MieścieW piątek 9 grudnia 2016r. w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach operacji Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej przy budowaniu sieci kontaktów w celu wyłonienia partnerów do współpracy w ramach działania „Współpraca” z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” realizowanej z  Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR”
Spotkanie o charakterze okręgowym, czyli powiat iławski i nowomiejski. Na spotkaniu obecni byli: Koordynatorzy programu z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedziba w Olsztynie, brokerzy terenowi Zbigniew Rudnicki i Bogusław Wawrzyńczyk (PZDR Iława) Rafał Formański (PZDR Nowe Miasto Lubawskie oraz przedstawiciele władz lokalnych członkowie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Rolnicy.
Przedmiotem  spotkania z formie kameralnej, wolnej dyskusji było wyłonienie podstawowych problemów z którymi borykają się obecnie rolnicy, szczególnie hodowcy trzody chlewnej, bydła mlecznego oraz bydła opasowego. W jaki sposób usprawnić działania nieodzowne rolnikowi do optymalnego działania. Sporządzono pewne pewne schematy oczekiwań rolników, ich głównych problemów, które posłużą już 20 grudnia br. do konsultacji z wnioskami z innych spotkań terenowych w ramach SIR.

niedziela, 4 grudnia 2016

Zaproszenie na szkolenie

Zapraszamy wszystkich na szkolenie w dniu 8 grudnia 2016r. do sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku o godzinie 10.00 na temat: "Metodyki integrowanej ochrony roślin podstawowych upraw rolniczych i ubezpieczenie upraw" serdecznie zapraszamy!

wtorek, 29 listopada 2016

Pomoc do strat w uprawach rolnych

Do 5 grudnia w biurze powiatowym ARiMR należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy,którego podstawą jest sporządzony przez komisję powołaną przez Wojewodę protokół strat. Pomoc w wysokości 400,00 PLN/ha (w przypadku posiadania ubezpieczenia) oraz 200,00 PLN/ha (bez ubezpieczenia upraw) otrzymają rolnicy którzy na jakimkolwiek areale upraw ponieśli straty powyżej 50% , w przypadku naszego powiatu chodzi tu o wiosenne przyoranie ozimin.

wtorek, 8 listopada 2016

Zaproszenie na szkolenia

W związku z przerwą w pracach polowych organizujemy szkolenia o wymiarze powiatowym.  
23 listopada w sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie na temat:
"Technologie uprawy i ekonomiczne aspekty uprawy roślin bobowatych grubo i drobnonasiennych na pasze i nasiona" 
Wybór szkolenia dzięki wzrastającym zainteresowaniem Rolników uprawą takich roślin oraz poniekąd z obowiązującym wymogiem zazielenienia związanym z otrzymywaniem dopłat bezpośrednich. Szkolenie poprowadzi Kierownik Działu Systemów Produkcji Rolnej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pani mgr inż Barbara Skowronek.

Tydzień wcześniej tj: 16 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grodzicznie o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie na temat: "
Wykorzystanie w gospodarstwie mikroinstalacji OZE (biogazownie, fotowoltaika, kolektory słoneczne, przydomowe elektrownie wiatrowe, pompy ciepła) jako element wspomagający zrównoważony rozwój rolnictwa; źródła finansowania inwestycji"
 Zapraszamy!