piątek, 30 grudnia 2011


W nowym roku 2012 życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i pomyślności.
Wójtowi p. Waruszewskiemu życzę dalszych tak udanych lat w służbie gminie, pracownikom urzędu gminy spokojnej, bezstresowej pracy i płacy.
A wszystkim Rolnikom udanych plonów wolnych od chorób, chwastów, wysokich cen żywca i aby klęski żywiołowe omijały wielkim szerokim łukiem

środa, 21 grudnia 2011Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, pomyślności oraz ciepłej, domowej atmosfery tych świąt
.
Oby przebiegły bez trosk i zmartwień tylko w samej szczęśliwości

Kredyty preferencyjne dla gospodarstw rolnych objętych klęską suszy c.d.

W związku z licznymi pytaniami oraz niejasnościami pragnę wyjaśnić kwestię możliwości zaciągnięcia kredytu preferencyjnego przez rolników dotkniętych suszą. Uprawniony do zaciągnięcia kredytu jest rolnik który osiągnął straty z tytułu suszy w wielkości 30% i więcej.
Wyliczenie procentowe według protokołu strat. Na wyliczenie procentowej wielkości produkcji bierze się pod uwagę produkcję roślinną - uprawy jak też produkcję zwierzęcą- średnia produkcja np. mleka, żywca wieprzowego, wołowego itd. Razem te produkcje stanowią 100% działalności gospodarstwa rolnego. Procedura wstępna aby otrzymać kredyt wygląda w tym roku następująco: zainteresowany takim kredytem rolnik powinien u nas w biurze Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego sprawdzić czy jego gospodarstwo rolne w protokole strat wykazuje przynajmniej 30% strat, otrzyma też informację o maksymalnej wielkości w jakiej kredyt może być udzielony. Następnie zgłasza u nas chęć skorzystania z kredytu, na podstawie czego Urząd Wojewódzki w Olsztynie wystawi stosowną opinię wojewody, po której otrzymaniu może składać wraz z nią wniosek o przyznanie kredytu. Z uwagi na dużą ilość osób zainteresowanych czas otrzymania tej opinii trwa kilka, kilkanaście dni niestety. Spowodowane to jest głównie tym że do urzędu wojewódzkiego wpływają takie prośby z wielu powiatów, i sprawdzenie danych oraz wystawienie opinii (dodatkowo czas przesyłki pocztowej) trwa dość długo. Bliższych i szerszych informacji na ten temat udzielam i udzielamy w naszym biurze.

czwartek, 15 grudnia 2011


Witam, pragnę zainteresować wszystkich chętnych możliwością zaprenumerowania naszego wydawnictwa: miesięcznika "Bieżące Informacje" koszt roczny miesięcznika to 11sztuk po 2 złote co daje razem całą niewygórowaną cenę 22 złotych. Miesięcznik ten to wspólna praca wszystkich doradców w naszym województwie oraz artykuły pisane przez naukowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracowników ARiMR, ARR oraz wielu innych. Zachęcam do kupowania naszego miesięcznika. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt ze mną

piątek, 9 grudnia 2011

Integrowana produkcja ziemniaka

W dniu `14 grudnia 2011r. w Zajeździe nad Drwęcą w Nowym Mieście Lubawskim ul. Kopernika 1a o godz. 10.00 odbędzie sie seminarium na temat: Integrowana produkcja ziemniaka
program seminarium:
10.00 - otwarcie seminarium - Dyrektor W-MODR w Olsztynie Zygmunt Kiersz
10.15-11.45 - Integrowana produkcja ziemniaka jadalnego oraz ziemniaka dla przetwórstwa - Wojciech Nowacki, IHAR
11.45-12.00 - przerwa kawowa
12.00-12.45 - Program ochrony ziemniaka - Wojciech Fabisiewicz Arysta LifeScience
12.45-13.45 - Hodowla i nasiennictwo ziemniaka - Rajmund Bruski, Pomorsko-mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie
13-45-14.15 - Oferta firmy Chemirol - Tomasz Szczepanek Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie
14.15 - Dyskusja, zakończenie seminarium

Zapraszam wszystkich zainteresowanych producentów ziemniaka.


Integrowana Produkcja (IP) i integrowana ochrona to system uprawy wykorzystujący w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu, zwracający szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi, umożliwiający uzyskanie płodów rolnych o najwyższej jakości, Zgodnie z postanowieniami art. 14 dyrektywy 2209/128/WE państwa członkowskie Unii Europejskiej w sposób obligatoryjny (obowiązkowy) będą zobowiązane do wdrożenia zasad integrowanej ochrony roślin od dnia 1 stycznia 2014r.