piątek, 23 października 2009

Minimalne wymagania wzajemnej zgodności?

Każdy z rolników chyba słyszał już cokolwiek o minimalnych wymaganiach wzajemnej zgodności "Croos-Compilance" ostatni etap wprowadzania kończy się datą 1 stycznia 2013r. - dobrostanem zwierząt do tej pory weszły wymagania ewidencjonowania zwierząt gospodarskich (1 stycznia 2009r. a z początkiem 2011r, wejdzie zdrowotność zwierząt. O co w tym chodzi? Przyszły dopłaty bezpośrednie z UE oraz programy wpierw SAPARD , SPO obecnie PROW 2007-2013 a w ślad za nim wymagania. Otóż istotą Cross-Compliance jest zasadniczo dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE, czyli co jak ma wyglądać w gospodarstwie zostało ściśle określone w ustawach oraz w rozporządzeniach UE lub też naszych ministerialnych. Określone zostało wszystko to co każde towarowe gospodarstwo rolne spełniać musi. Począwszy od prowadzenia wszelkich ewidencji od ewidencji stosowania środków chemicznych, ewidencji zwierząt, zakupywanych i zastosowanych pasz w żywieniu itd. poprzez wymogi agrotechniczne aż do spełnienia dobrostanu zwierząt, czyli minimalne wielkości stanowisk dla zwierząt, wymagania w przechowywaniu pasz, w przechowywaniu nawozów organicznych i mineralnych, postępowania ze zwierzętami oraz wiele wiele innych. Dlaczego rolnik już teraz powinien starać się doprowadzić gospodarstwo rolne do tych wymogów? Aby je spełniać potrzebne będą niechybnie nakłady i pracy no i finansowe. Źle by było aby nie rozpocząć tych zmian wcześniej. Po wizycie kontroli z ARiMR można dostać taki spis poprawek do wprowadzenia że będzie się to wiązało z dużym nakładem finansowym, jeęeli po przeprowadzonej kontroli będziemy musieli np.wybetonować miejsce składowania oleju napędowego, przebudować jakieś zaplecze na magazyn środków chemicznych nie wspominając o przebudowie kojców czy stanowisk. Co mnie czeka za niedopełnienie tych wymagań? Agencja nakłada kary finansowe w postaci procentowego odejmowania z dopłat bezpośrednich ( opisane jest to poniżej na blogu) od kilku procent dopłat a nawet w sytuacji cyklicznie występujących uchybień oraz uchybień rażących nawet całych sum dopłat. Skąd wiedzieć co muszę poprawić w gospodarstwie? Do pełnej informacji co w gospodarstwie nie spełnia wymogów służy analiza gospodarstwa pod tym względem, my jako ODR zajmiemy się tym w przyszłym roku. Obecnie ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu PROW 2007-2013 - Korzystanie z usług doradczych. Na podstawie tego złożonego wniosku oraz umowy z ODR można uzyskać pomoc finansową na wykonanie takiej analizy. Analiza jest droga a 20% pokrywa rolnik wraz z całym Vat-em czyli 500zł + 550złVAT nasza firma aby złagodzić rolnikom skutki wpłaty proponuje wybrania wycieczki dla jednej lub dwóch osób w atrakcyjne miejsca bądź talon rabatowy na nasze usługi który upoważnia do skorzystania z 50% rabatu przy wypełnianiu wniosków, biznes-planów i innych płatnych-komercyjnych usług. Talon ten jest do wysokości 800zł. rabatu. W każdym razie proszę rolników o jak najwcześniejsze zapoznanie się czy z możliwością współpracy z nami czy chociażby z tematem. Aby nie musieć się w niedalekiej przyszłości borykać z tymi problemami, które w niektórych sytuacjach są proste do spełnienia ale w niektórych wręcz spełnić się nie da i wiążą się one nawet z budową nowych budynków inwentarskich. Rafał Formański

piątek, 16 października 2009

Ceny u F.H.U "MAZUR" w Kurzętniku

Ceny na dzień 12.10.2009r.
Środki ochrony roślin:
Roundup 360SL 1l - 33,00
Roundup 360SL 5L - 155,00
Lentipur 5l - 133,00
Glean 75WG 100g - 199,00
Glean 75WG 24g - 50,00
Maczuga 75WG 1000g - 150,00
Maczuga 75WG 24g - 40,00

Pasze:
śruta sojowa 1t - 1600,00
śruta rzepakowa 1t - 740,00
Koncentrat L 25kg - 63,00
Prestarter "Bobas" - 25kg - 52,50
koncentrat Strong - 25kg - 55,00
Wipar Starter 25kg - 63,00
Wipar Tucznik 25kg - 50,00

Nawozy mineralne:
saletra amonowa 1t - 890,00
mocznik 1t - 1080,00
polifoska M 1t - 1240,00
saletrzak 1t - 780,00

"Święto pieczonego ziemniaka" w Kurzętniku 11.10.2009r.


Jak corocznie Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku powiat nowomiejski zorganizowało imprezę pod nazwą "Święto pieczonego ziemniaka" Zabawa ta odbyła się 11 października już po raz szósty. Imprezę patronuje Ambasada Peru w Polsce - kraju rodzinnego pochodzenia ziemniaka. Festyn rozpoczął pan Roman Lewicki o godz. 14.00. Pierwszą atrakcją był występ chóru "Anibabki" z Kurzętnika. Zespół który ponad dziesięć lat ubarwia lokalne i regionalne uroczystości i zabawy, promując gminę Kurzętnik zdobywając przy tym szereg pucharów, nagród i podziękowań. Następnie pan Ryszard Krzemieniewski z GCK przeprowadził przeróżne konkursy z ziemniakiem w tle z nagrodami dla dzieci i dorosłych m.in: wyścigi sztafet w workach, konkurs na najdłuższą obierkę, konkursy zbierania ziemniaków, Quiz wiedzy o ziemniaku oraz wiele innych atrakcyjnych konkursów w których nagród dla wszystkich uczestniczących nie zbrakowało. Pan Roman Lewicki w imieniu nieobecnej pani wójt wręczył puchar "Mistrz produkcji ziemniaka gminy Kurzętnik w 2009r." panu Jackowi Domżalskiemu z Nielbarka wyróżniającemu się producentowi ziemniaka w gminie. Nagrodę za największego ziemniaka otrzymał pan Marian Rochewicz z Krzemieniewa. Serwowano przepyszne potrawy ziemniaczane: placki oraz kluski, którymi uraczono wszystkich gości zabawy. Atrakcją również niewątpliwie był występ młodzieżowej orkiestry dętej w Kurzętniku z szerokim repertuarem utworów od "Heal the world" i "Pretty woman" po sambę i cza-czę. Odbył się również amatorski turniej łuczniczy do którego startu chętnych nie brakowało. Obecny na imprezie prezentujący ofertę firmową przedstawiciel koncernu SOLANA Polska pan Roman Borucki ufundował nagrody w konkursach w postaci worków ziemniaków. Chociaż pogoda nie dopisała i zabawa odbyła się na sali GCK przybyłym gościom atrakcyjnej zabawy nie brakowało.

Rafał Formański

czwartek, 1 października 2009

Czy gospodarstwa, w których nie będą spełnione wymogi wzajemnej zgodności będą podlegać sankcjom?

W przypadku nieprzestrzegania wymagań, płatności bezpośrednie są redukowane proporcjonalnie do naruszeń. Wymiar sankcji za nieprzestrzeganie wymogów podstawowych będzie uzależniony od wielu czynników.

Podstawowe rozróżnienie to niezgodność z przepisami wynikająca z:

 • zaniedbania rolnika (nieumyślność),
 • winy rolnika (celowość).

Ponadto, przy określaniu wymiaru sankcji będą brane pod uwagę takie elementy jak:

 • powtarzalność,
 • zasięg,
 • dotkliwość,
 • trwałość.

W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wyniknie z zaniedbania ze strony rolnika, obniżka ta będzie z zasady stanowić 3 % całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. Jednakże na podstawie raportu z kontroli może zostać wydana decyzja o obniżeniu wielkości potrącenia do 1 % lub zwiększeniu go do 5 % całkowitej kwoty lub, w określonych przypadkach odstąpieniu od nałożenia jakichkolwiek obniżek.
Niezgodności wynikające z zaniedbania rolnika są traktowane jako nieumyślne i są sankcjonowane zgodnie z tabelą nr 1, określającą wielkość zmniejszenia płatności bezpośrednich, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom wynikającym z zaniedbania rolnika (nieumyślność).

Tabela nr 1

SUMA PUNKTÓW

% ZMNIEJSZENIA KWOTY PŁATNOŚCI

3

1 %

5

1 %

7

3 %

9

3 %

11

3 %

13

5 %

15

5 %


W przypadku stwierdzenia powtarzającej się niezgodności, procent sankcji zostanie pomnożony x 3, jednak maksymalna wysokość sankcji nie może przekroczyć 15 % całkowitej kwoty dopłat bezpośrednich.

W przypadku, gdy rolnik celowo dopuścił się stwierdzonej niezgodności, obniżka będzie z zasady wynosić 20 % całkowitej kwoty. Jednakże Agencja Płatnicza może na podstawie oceny przedłożonej przez właściwy organ kontroli w protokole z czynności kontrolnych, wydać decyzję o obniżeniu procentu do wysokości nie mniejszej niż 15 % lub, w określonych przypadkach może zwiększyć ten procent nawet do 100 % całkowitej kwoty.
Poniżej, tabela nr 2 określa wielkość zmniejszenia płatności bezpośrednich, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom wynikającym z celowego działania rolnika (celowość).
Tabela nr 2

SUMA PUNKTÓW

% ZMNIEJSZENIA

3

15%

5

15%

7

20%

9

20%

11

20%

13

25%

15

25 - 100%

Szczegółowa informacja dotycząca wielkości zmniejszenia płatności bezpośrednich, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów w zależności od stwierdzonej niezgodności, zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów (Dz. U. Nr 54, poz. 446).

W ramach zasady wzajemnej zgodności obowiązkiem kontroli objęta będzie próba gospodarstw pochodząca ze standardowej, obowiązkowej próby wylosowanej w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli. Próba ta musi zawierać przynajmniej 1% gospodarstw rolnych ubiegających się o płatności bezpośrednie, co w przypadku Polski oznacza konieczność przeprowadzenia około 15 tysięcy kontroli rocznie. Natomiast kontrole z zakresu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dotyczyć będą 10% gospodarstw utrzymujących bydło oraz 3% gospodarstw utrzymujących owce i kozy.

Kontrole
Organem odpowiedzialnym za kontrole wymogów wzajemnej zgodności w zakresie spełniania przez rolnika zasad dobrej kultury rolnej oraz ochrony środowiska, będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Organem odpowiedzialnym za kontrole wzajemnej zgodności w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt będzie Inspekcja Weterynaryjna.

Informacja
W celu poinformowania rolników o kontrolach wzajemnej zgodności przeprowadzanych od 2009 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozesłała broszurę informacyjną dotyczacą wymogów wzajemnej zgodności. Broszura ta została wysłana indywidualnie do każdego rolnika wnioskującego o płatność bezpośrednią w 2008 r. Ponadto, informacje na temat wzajemnej zgodnosci można uzyskać bezpośrednio w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.
Rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych), mogą zwrócić się po szczegółowe informacje dotyczące programów działań na tych terenach do najbliższego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Wykaz obszarów, na których należy ograniczyć odpływ azotu ze źródeł rolniczych znajduje się na stronach internetowych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl) lub na stronach Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Co to jest Wzajemna Zgodność?

Co to jest Wzajemna Zgodność?

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 roku zasadniczo zmieniła sposób wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej. Wprowadzono tzw. Płatność Jednolitą (SPS), która zastąpiła większość dotychczasowych płatności bezpośrednich*, specyficznych dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej. Płatność jednolita oddzielona od struktury i wielkości produkcji (decoupled) daje rolnikowi wolny wybór w produkowaniu tego, czego potrzebuje rynek, jednocześnie zapewniając mu niezbędny poziom dochodów. Otrzymanie tej płatności nie jest już zatem związane z prowadzeniem określonej produkcji, ale zostało uzależnione od spełnienia przez rolników szeregu wymagań dotyczących:

 • utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnie z ochroną środowiska (Good Agricultural and Enviromental Conditions – GAEC) określonych w załączniku III do rozporządzenia Rady nr 73/2009 - obowiązuje od 2004 r.
 • podstawowych wymogów z zakresu zarządzania (Statutory Management Requirements – SMR) określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady nr 73/2009.

Powyższe wymogi składają się na jeden mechanizm noszący wspólną nazwę zasady wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance). Zasada Wzajemnej Zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez beneficjentów określonych wymogów.
Wymogi te zostały podzielone na trzy obszary.

Obszar A, który obejmuje:

 • Identyfikację i rejestrację zwierząt,
 • Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego.

Obszar B, obejmujący:

 • Zdrowie publiczne,
 • Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób,
 • Zdrowotność roślin.

Obszar C, w którym zawiera się:

 • Dobrostan zwierząt.
źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl)

Zmiany w terminach składania wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego zgodnie z przepisem §1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.U. Nr 113, poz. 945) wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie można składać w oddziałach terenowych Agencji w terminie od 15 stycznia 2010r. do 15 lipca 2010 r.
Szczegółowe informacje dotyczące udzielania ww. dopłat dostępne będą w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.
Obecnie zamieszczone na stronie internetowej „Warunki uzyskania dopłaty….” dotyczą tylko wniosków o przyznanie dopłaty złożonych w 2009 r.