poniedziałek, 8 października 2012

Alternatywne źrodła energii

W dniach 18-19 października odbędzie się szkolenie na temat: "Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie" 
w programie m.in tematy: 
5. Rolnik jako dostawca surowca do produkcji energii odnawialnej - uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe.
6. rolnik jako producent energii odnawialnej - uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe
7. Inwestycje w energię odnawialną w gospodarstwie - innowacyjne rozwiązania technologiczne, możliwości uzyskania dofinansowania oraz inne tematy
Szkolenie dwudniowe z wyżywieniem oraz noclegiem w Bałoszycach, przejazdy autokarem m.in. do biogazowni w Boleszynie (w drugim dniu szkolenia. Szkolenie w trybie zamkniętym (zaproszenia) liczba miejsc ograniczona, wszystkich chętnych proszę o kontakt telefoniczny: 665-690-373

Brak komentarzy: