środa, 23 stycznia 2013

zwrot za materiał siewny z Agencji Rynku Rolnego

w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013r. każdy rolnik, który zakupił materiał siewny kwalifikowany może złożyć do olsztyńskiego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego wniosek o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania to 100,00zł. do każdego obsianego hektara zbożem, 500,00zł. do hektara ziemniaków orz 160,00 zł. do hektara roślin strączkowych. Corocznie nasza firma świadczy usługi w zakresie wypełniania tych wniosków, odpłatnie od 50,00zł. Aby wypełnić tegoroczny wniosek potrzebne sa dane z wniosku o dopłaty bezpośrednie (nr, wielkość działki ewidencyjnej oraz wielkość podawana do dopłat bezpośrednich) oraz decyzje przyznania pomocy z trzech at wstecz.

wtorek, 15 stycznia 2013

Ciągniki rolnicze - jakie są? troszkę prawdy o nich


CASE IH – bardzo dobry uciąg i zwrotność, komfort jazdy i pracy, bardzo dobra hyldraulika, wyciszenie kabiny,  bardzo dobre położenie i dostęp do drążków  zastrzeżeniem jest wysokie zużycie paliwa, szczególnie w ciągnikach o dużej mocy (160-220KM)występują też awarie klimatyzacji i problemy z wyświetlaczem AFS
CASE JX – bardzo dobry uciąg, moc oraz niskie zużycie paliwa (4 skibowy pług – 9l/mtg, agregat uprawowo-siewny szer.rob. 2,70m ok. 6l/mtg) niskie koszty przeglądów, bardzo dobry dostęp do drążków i łatwość sterowania, wyciszenie kabiny, bardzo dobra zwrotność wręcz wymarzony pod ładowacz czołowy, nieliczne awarie głównie rozczelnienia chłodnicy i zerwania linki sprzęgła.
DEUTZ-FAHR – (Agrofarm 410 85KM i Agrofarm 420 99KM) – brak deklarowanej mocy silnika, niski zapas momentu obrotowego, bardzo dobry uciąg, dostęp do filtrów i niskie koszty przeglądów, niskie zużycie paliwa ( praca z ładowaczem ok. 5l/mtg,  z prasą 7-8l/mtg, orka 10l/mtg)bardzo dobra obsługa hydrauliki, świetny udźwig, łatwość tankowania (nisko umieszczony zbiornik), kabina wyciszona jednak nieco ciasna. Awarie pompy hydraulicznej podnośnika, wentylatora w kabinie, a głównie potencjometru od sprzęgła elektrohydraulicznego.
VALTRA – starsze modele sa bezawaryjne i bardzo oszczędne ( z ładowaczem ok. 4l/mtg, orka 10-12l/mtg) bardzo dobra przekładnia dzięki zestopniowaniu, dostęp do drążków oraz umiejscowienie dźwigni do obsługi podnośnika hydraulicznego i wałka odbioru mocy, mocny podnośnik, bardzo dobra widoczność z kabiny i jej wyciszenie, manewrowość ciągnika średnia, awaryjność: pękanie przewodów, uszkodzenia lamp poprzez ich nieszczelność, zacinanie elektrozaworów, usterki klimatyzacji, wszystkie usterki są skutecznie usuwane przez fiński serwis.
KUBOTA – czołowe miejsce w niezawodności, niskie zużycie paliwa ( orka ok. 8l/mtg ciągnika w wersjo 95KM, pług 3-skibowy, wysoka siła uciągu, dobry dostęp do filtrów, wysokie koszty przeglądów (ponad 2000,00PLN) źle położona dźwignia reduktora, zmianę prędkości przeprowadza się z tyłu ciągnika (ME9000), komfort pracy i wyciszenie oraz niebywała zwrotność!
MASSEY-FERGUSON  (5400) – dynamiczny silnik Perkinsa, niskie zużycie paliwa, ( z ładowaczem 4,5l/mtg, silnik 90KM, z gruberem ok. 10l/mtg)rozbieżności w kosztach przeglądów i to od niskich do bardzo wysokich, znakomita przekładnia oraz dostęp do drążków, płynne przełączanie biegów i ich znakomite zestopniowanie, bardzo dobry układ hydrauliczny, usterki układu paliwowego oraz problem z czujnikiem sprzęgła
Oparte za ocenach użytkowników tych ciągników, za Przemysławem Staniszewskim, Poradnik Rolniczy nr 52-53 grudzień 2012r. pozostałych marek nie poddano ocenie z uwagi na małą ilość ankiet.

poniedziałek, 14 stycznia 2013

Służebność przesyłu


W Polsce ogromna ilość działek ewidencyjnych na których urządzenia przesyłowe (w większości słupy energetyczne, linie kablowe) nie posiada uregulowania prawnego w kodeksie cywilnym.
W polskim prawodawstwie służebność przesyłu została wprowadzona z dniem 3 sierpnia 2008r. art.1 pkt 2 ustawy z 30 maja 2008r. (Dz.U.08.116.731). Powstał w celi regulacji stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a właścicielami nieruchomości. Te prawne podstawy zawiera kodeks cywilny.
Służebność przesyłu jest to ograniczone prawo rzeczowe, które zapewnia uprawnionemu ściśle określony zakres uprawnień względem nieruchomości na których wybudowane zostało urządzenie. Zgodnie z art. 49 par.1 kodeksu cywilnego są to urządzenia do doprowadzania (czy odprowadzania) wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia, które nie są częścią składową gruntu czy też obcego budynku.
Służebność przesyłu ustanawia się w drodze pisemnej umowy pomiędzy właścicielem urządzenia przesyłowego a właścicielem nieruchomości na której to urządzenie się znajduje, w formie aktu prawnego.
Służebność ma zastosowanie w przypadku planowanej inwestycji jak i już istniejących. Innymi słowy za korzystanie z urządzeń bez umowy pisemnej właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie finansowe Kodeks Cywilny (art.224par.2 oraz art.225kc) Odszkodowanie to jest określane jednorazowo za cały miniony okres. Okres liczy się od daty 3 sierpnia 2008r. wstecz. Wynosi 10 lat w przypadku roszczeń osoby fizycznej i 3 lata dla firm, osób prawnych)
Na wysokość odszkodowania wpływ mają między innymi:
- budowa sieci – utrata korzyści z nieruchomości (np. straty w uprawie rolnej spowodowane pracami instalacji urządzeń przesyłowych)
- eksploatacja sieci - zmniejszenie wartości użytkowej i rynkowej poprzez trwałe ograniczenia  sposobie korzystania z nieruchomości (konieczność zachowania stref ochronnych, ograniczenie zdolności inwestycyjnych oraz obniżenie jakości i funkcjonalności nieruchomości)
Dochodzenie praw do należnego wynagrodzenia powinno rozpocząć się pismem do właściciela urządzenia (np. zakładu energetycznego)w które to powinno zawierać:
- wskazaną działkę ewidencyjną, na której znajdują się urządzenia
- wskazać jakich urządzeń służebność miałaby dotyczyć
- zaproponować kwotę wynagrodzenia lub inny sposób (np. przesunięcie urządzenia poza granice własnej działki ewidencyjnej)
Dodatkowo opisujemy ilość urządzeń, określamy w jakim stopniu utrudniają wykonywane zabiegi agrotechniczne oraz zmniejszają powierzchnię użytkową tej działki.
Niezałatwioną pozytywnie petycję można skierować w formie wniosku do sądu, wówczas dołączamy aktualny odpis z księgi wieczystej dla danej nieruchomości, mapkę wykazującą urządzenia będące przedmiotem roszczeń, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pismo do właściciela urządzenia (ukazujące iż przed sprawą sądową, właściciel nieruchomości dążył do zawarcia umowy służebności) oraz pisemną odmowę ustanowienia służebności.
W pewnych sytuacjach przedsiębiorstwo do którego należy instalacja może zasiedzieć służebność przesyłu (art.292 oraz art.172 Kodeksu Cywilnego) czyli: służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku gry polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia.
Zasiedzenie służebności przesyłu powoduje, ze bezprawna służebność do tej pory zostaje ”nabyta” przez właściciela urządzenia bez wynagrodzenia. Okres zasiedzenia liczymy od czasu postawienia.
Przez zasiedzenie najczęściej powołuje się właściciel urządzenia odmawiając spełnienia roszczeń. Negocjacje w większości spraw nie przynoszą spodziewanego efektu i pozostaje jedynie droga postępowania nieprocesowego o ustanowienie służebności przesyłu za

środa, 9 stycznia 2013

Rolnictwo w internecie
Żyjemy otoczeni siecią internetową, kablową, bezprzewodową, w telefonach komórkowych, w TV, po prostu Internet jest wszędzie. Jest to źródło dobrej zabawy, zakupów ale również stwarza nam możliwość pogłębiania wiedzy rolniczej. Najbardziej uczęszczanymi rządowymi stronami internetowymi są strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi : www.minrol.gov.pl , Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl raz Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl oraz wiele innych stron agencyjnych. Na tych stronach głównie zapoznać się można z polityką w rolnictwie, Wspólną Polityką Rolną krajów Unii Europejskiej, wdrażanymi i realizowanymi programami pomocowymi w ramach „PROW” rozporządzeniami ministerialnymi, rady europejskiej oraz wieloma innymi informacjami. Kolejnym w „hierarchii” rolniczymi stronami internetowymi są strony wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w przypadku naszego województwa Warmińsko –mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie www.w-modr.pl oferującymi profesjonalne doradztwo rolnicze, pomoc w uzyskaniu dofinansowania w ramach programów pomocowych UE, kalkulacje produkcji rolniczej, liczne tematyczne szkolenia dla rolników oraz wiele innych form działalności wychodzącym ku potrzebom rolników. I strony wojewódzkich izb rolniczych w naszym przypadku Warmińsko-mazurskiej Izby Rolniczej www.wmirol.org.pl  organizacji powstałej w  celu pomocy rolnikom i w celu reprezentowania ich potrzeb i oczekiwań, oferują bezpłatną pomoc prawną, pomoc w  uzyskiwaniu pomocy finansowej, podobnie jak ośrodki doradztwa rolniczego i inne. Strony internetowe przeróżnych agencji, stowarzyszeń instytucji czy ośrodków, instytutów badawczych wśród których można wymienić Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych www.coboru.pl na którego stronach można między innymi uzyskać wiedzę odnośnie odmian roślin rekomendowanych do uprawy na naszym terenie, doświadczeniami w uprawie poszczególnych odmian roślin, porównaniem przeróżnych odmian roślin, wynikami stacji doświadczalnych i wieloma innymi niezwykle przydatnymi informacjami w zakresie produkcji rolniczej. Strona Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach www.iung.pulawy.pl  którego działalnością statutową jest:
5         A także zapoznać się można z monitoringiem suszy, wydawnictwami etc.
Jest też wiele przeróżnych stron internetowych komercyjnych, wśród których można wymienić stronę Telewizji Rolniczej www.tvr24.pl  z aktualnościami rolniczymi, Pierwszy Portal Rolniczy www.ppr.pl  i www.agronews.pl z aktualnościami rolniczymi, wywiadami, informacjami w zakresie technologii produkcji rolniczej, uwarunkowaniami prawnymi, gospodarczymi i ekonomicznymi. Jest cała masa przeróżnych stron i blogów  z których można czerpać potrzebne informacje rolnicze, gorąco zachęcam wszystkich do jak najszerszego korzystania z Internetu aby powiększać swoją wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe.

piątek, 4 stycznia 2013

Rada Ministrów, przyjęła wczoraj rozporządzenia: w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810 oraz w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora.
Rozporządzenia zostały przygotowane na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy o nasiennictwie.
Ustawa oraz rozporządzenia Rady Ministrów wejdą w życie z dniem 28 stycznia 2013 r.
Ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. została ogłoszona 28 grudnia 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1512. Wdraża ona nowe przepisy Unii Europejskiej z zakresu nasiennictwa tj.:
- dyrektywę Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców,
- dyrektywę Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidującą pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i rejonach zagrożonych erozją genetyczną,
- dyrektywę Komisji 2010/60/WE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidującą pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek pastewnych materiału siewnego przeznaczonych do wykorzystania w celu ochrony środowiska naturalnego.
Ustawa obejmuje przepisy dotyczące zgłaszania i rejestracji odmian uprawnych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, materiału szkółkarskiego oraz rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych, zasady etykietowania i oznaczania materiału siewnego oraz jego obrotu i kontroli.
Ustawa wykonuje również wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z lipca 2009 r., w którym stwierdzona została niezgodność prawa polskiego z prawem UE w zakresie zakazu rejestracji odmian genetycznie zmodyfikowanych w krajowym rejestrze oraz zakazu obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych.
Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że przyjęte dziś rozporządzenia wprowadzą zakaz stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810 oraz ziemniaka Amflora.

czwartek, 3 stycznia 2013

Kursy chemizacyjne


Jak corocznie w miesiącu lutym odbędą się kursy chemizacyjne dla użytkowników opryskiwaczy polowych.  Przypominam że jest obowiązek odnowienia uprawnień co pięć lat. Osoby, które uczestniczyły w kursach w roku 2008 dostaną pisemne zaproszenia. Zwracam się do nowych, młodych rolników o kontakt w naszym biurze lub ze mną telefonicznie, gdyż nie jestem w stanie  wiedzieć o każdym, który takie uprawnienia potrzebuje, osoby które mi do tej pory zgłosiły moga spać spokojnie, zaproszenia otrzymają. Szkolenie trwa dwa dni i kończy się egzaminem pisemnym w postaci testu, odpłatność za kurs wynosi najprawdopodobniej 135zł. (możliwa jest zmiana cennika W-MODR) Szkolenia odbędą się w sali Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie. ale obowiązkowe jest wcześniejsze uprzedzenie. Miejscowa stacja PIORIN posiada informacje dotyczące rolników, o ukończonych kursach oraz aktualnych atestacjach opryskiwaczy i jest jednostką uprawnioną do kontrolowania.

PQS Pork Quality System


Nawiązując do ciągłych reklam w TV parę słów wyjaśnienia.PQS to system jakości wieprzowiny, o który każdy rolnik może zabiegać i otrzymać, to nic innego jak program żywienia zmniejszający zawartość tłuszczu w mięsie, zdrowszym itd. Każdy rolnik będący w programie jest kontrolowany i płaci za to ok. 1400,00zł. rocznie. Żywiec oznaczony PQS tak naprawdę nie jest ani droższy w cenie ani tańszy w produkcji. Także sensowności uczestniczenia w tym programie osobiście nie widzę.