wtorek, 2 października 2012

Przywracanie potencjału produkcji rolnej...

W dniach od 15 października do 26 listopada 2012r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w ramach tego działania PROW 2007-13. Program przeznaczony jest dla tych rolników u których  w kolejnych dwóch latach wystąpiła szkoda w uprawach rolnych spowodowana suszą, gradobiciem, złymi sutkami przezimowania lub innymi, uwiarygodniona odpowiednim protokołem strat sporządzanym przez ODR w imieniu Wojewody. Przypominam że protokół musi zawierać udokumentowana stratę w wysokości przynajmniej 30% rocznej produkcji rolnej. Drugim nieodzownym protokołem jest uwiarygodnienie strat w środkach trwałych gospodarstwa rolnego w wyniku uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi, huraganu i innych wymienionych w stosownej ustawie. program ten pozwala na zainwestowanie w gospodarstwo, odbudowa budynków, budowa nowych budynków gospodarczych, zakup nowych maszyn rolniczych itd. Inwestycja nie misi być związana z występującymi stratami w gospodarstwie np. spłonęła rolnikowi stodoła ale w ramach programu inwestuje w zakup nowego ciągnika rolniczego albo prasę. Poziom pomocy w ramach tego programu pomocowego to na zasadzie refundacji 90% wartości netto inwestycji! Zapraszam poszkodowanych rolników do zasięgnięcia w naszym biurze szerszych informacji lub w jakimkolwiek biurze powiatowym ODR.

Brak komentarzy: