wtorek, 15 stycznia 2019

Szkolenie o ochronie wód, ograniczaniu zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie rolników tym tematem a w szczególności nowymi wymaganiami ciążącymi a wszystkich rolnikach zapraszamy na dodatkowy cykl tych szkoleń, które odbędą się w każdej gminie

gmina Biskupiec: 5 lutego 2019 sala GOK w Biskupcu o godz. 10.00

gmina Grodziczno  30 stycznia 2019 sala Urzędu Gminy w Grodzicznie o godz. 10.00

gmina Kurzętnik  4 lutego 2019r. w sali GCK Kurzętnik o godz. 10.00

gmina Nowe Miasto Lubawskie - 1 lutego 2019r. sala Urzędu Gminy w Mszanowie o godz. 10.00

Zapraszamy do udziału!

Zaproszenie na szkolenie:

W dniu 25 stycznia 2019r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie  o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie na temat programów pomocowych PROW 2014-2020 m.in. program budowy płyt obornikowych, sprzedaż bezpośrednia i restrukturyzacja małych gospodarstw. Szkolenie poprowadzi Arkadiusz Tabaka główny specjalista z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Zaproszenie na szkolenie
Zapraszamy na szkolenie w naszym powiecie odbędzie się w dniu 31.01.2019r,. z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy  osoby zainteresowane uczestniczeniem o wcześniejszy kontakt

poniedziałek, 14 stycznia 2019

Odstępstwo rolne - temat stary, ale z uwagi na kontrole w naszym powiecie jak najbardziej do przypomnienia

Kiedy odstępstwo rolne ma zastosowanie?

Gdy rolnik decyduje się na siew zebranych przez siebie nasion lub sadzeniaków odmian chronionych wyłącznym prawem. Wykorzystanie w ten sposób materiału ze zbioru odmiany chronionej nie wymaga uzyskania upoważnienia od hodowcy, ale muszą zostać spełnione określone warunki.

Zasady korzystania z odstępstwa rolnego:

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z odstępstwa rolnego?1. Gatunek musi być dozwolony prawem do korzystania z odstępstwa rolnego (lista gatunków – sprawdź tutaj: gatunki dozwolone do OR)2. Materiał do siewu odmiany chronionej pochodzi z własnego zbioru.
3. Gatunek, który chcemy wysiać, jest odmianą populacyjną.
Odstępstwo rolne nie obejmuje:
1. Gatunków spoza listy dozwolonych gatunków roślin uprawnych.
2. Odmian syntetycznych i mieszańcowych (F1).
3. Nabytych jako niekwalifikowany materiał siewny.

Ile kosztuje odstępstwo rolne?

W ciągu 30 dni od siewu materiału z własnego zbioru rolnik ma obowiązek uiścić na rzecz hodowcy opłatę za każdy kilogram materiału wykorzystanego do siewu. Wysokość tej opłaty wynosi 50% opłaty licencyjnej dla danej odmiany w danym roku.
Kto i za co uiszcza opłatę za odstępstwo rolne?
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, opłatę za odstępstwo rolne uiszczają:
  • w przypadku odmian ziemniaków: posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 10 ha i więcej;
  • w przypadku pozostałych odmian roślin chronionych na poziomie krajowym (PL) i dozwolonych do odstępstwa rolnego: posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 25 ha i więcej;
  • w przypadku pozostałych odmian roślin chronionych na poziomie wspólnotowym (UE) i dozwolonych do odstępstwa rolnego: posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 30 ha i więcej.
Posiadacze gruntów rolnych do 10 ha, jako tzw. drobni rolnicy są zwolnieni z obowiązku opłaty. Nie oznacza to jednak, że nie muszą oni stosować się do przepisów chroniących wyłączne prawo do odmian roślin!