środa, 25 maja 2016

Ułatwianie statu młodym rolnikom 2016r.

W tym programie złożono 130 wniosków w naszym województwie czyli znacznie mniej niż oczekujące środki finansowe czyli wszyscy wnioskodawcy otrzymają premię.

Modernizacja gospodarstw rolnych w województwie warmińsko-mazurskim

Oficjalna lista rankingowa ARiMR ukaże się w dniu 28 lipca 2016r. ale z roboczej wersji: w naszym województwie złożono 1553 wnioski o modernizację. Rolników którzy otrzymają pomoc na dzień dzisiejszy na tej liście będzie zaledwie 416 w pierwszej kolejności pomoc otrzymają zgłaszający w sektorach A , B czy C ostatni na liście szczęśliwców posiada 8,1223 punktów. Lista będzie oczywiście nieco się zmieniać