wtorek, 20 marca 2012

Płatności bezpośrednie w 2012 roku

Już po 16 marca, czyli ruszyła nowa kampania przyjmowania poprzez biura powiatowe ARiMR wniosków o przyznanie płatności obszarowych. Czy są zmiany? tak zmiany są corocznie a wszystko to ma na celu składanie coraz bardziej dobrze wypełnionych, wręcz perfekcyjnie dokładnie. Stąd nacisk aby zgłaszane powierzchnie użytków rolnych do dopłat były porównywalne z "powierzchnią ewidencyjną gruntów" (PEG) nadawanej każdej działce ewidencyjnej przez Agencję. Dodatkowo niektórzy rolnicy mają nowe naliczenia PEG, także wniosek może się różnić od składanego ubiegłorocznie ale widać to jedynie na karcie informacyjnej! Płatność do owoców miękkich stała się płatnością historyczną czyli przysługuje tym wszystkim rolnikom którzy wykazywali płatność OM w 2008 roku, czyli na wzór płatności zwierzęcej płatność jest a niekoniecznie owoce trzeba mieć nadal...za to Ci wszyscy którzy zakładali np. plantacje malin po 2008 roku nie dostaną już tych płatności... co najwyżej jeżeli w przyszłości będzie ustalony nowy rok referencyjny, kiedy to będzie? tego oczywiście nie wie nikt, pewnie prędzej będzie można zapłacić kartą płatniczą w "Biedronce" nawiązuję do roku referencyjnego do płatności zwierzęcej (PZ) gdzie utrzymywano ze nowy będzie po 5 latach czyli w 2010 roku. Wychodzi na to że można nie mieć ani jednej krowy i mieć cały czas płatność i mozna mieć ich 100 i 100 hektarów trwałych użytków zielonych i nie otrzymać ani złotówki, rozumiecie Państwo? no ja nie do końca...

wtorek, 13 marca 2012

Odnawialne źródła energii

Coraz częściej słyszy się o temacie alternatywnych źródeł energii a u nas głównie o powstawaniu całych farm wiatrowych. Powstają wokół nas, widzimy przejeżdżając wszyscy coraz to nowe wiatraki. Inwestorem są firmy zachodniej Europy, przeprowadzają tzw. próby wiatru aby określić czy dana lokalizacja takiej farmy bedzie uzasadniona pod względem ekonomicznym albo po prostu czy wiatr wieje w końcu wiatraki musi coś poruszać, prawda? Firmy te w zasadniczej mierze bazują na wydzierżawieniu pewnego gruntu pod wiatrak, obejmuje ona miejsce posadowienia sprzętu oraz drogę dojazdową do wiatraka. Zasadniczą i oczywistą kwestią dla tych firm jest oprócz przychylnych wiatrów także i zgoda na ich posadowienie. Tu się zaczynają dziać dziwne rzeczy, jedni panowie pragną wykupić część gruntów pod wiatrak, obiecując wszakże dość wysoką cenę za 30-50 arów i można się tym skusić, czemu nie? a niektóre firmy jak w przypadku okolic Brodnicy wykupują po prostu prawo pośredniczenia pomiędzy firmą inwestorską a rolnikiem czy innym właścicielem nieruchomości. Obiecują jak przyjdą wiatraki to otrzymają roczną dzierżawę w wysokości powiedzmy 1500,00zł. Dzieje sie to na mocy umowy cywilno-prawnej. Co się wtedy dzieje? sfrajerowaliśmy się i to co mogliśmy dostać sami daliśmy w prezencie jakiejś firemce która nic innego nie robi jak bazuje na ludzkiej naiwności lub próżności. Nie twierdzę że tak jest zawsze. Ale z poznanych przypadków w naszym powiecie pragnę jedynie uczulić przed pochopnym podpisywaniem jakichkolwiek podstawianych przed nos umów. Każdy ma prawo się zastanowić prawda? Więc każdy taki oferent powinien przekazać taka umowę do zapoznania się, sprawdzenia itp. Wiem, nie każdy jest prawnikiem, ja również nie jestem i nie znam się do końca na takich umowach. Jeżeli ktoś ma wątpliwości a powinien je mieć to myślę że istnieje taka możliwość skontaktowania się, zwrócenia o pomoc do radcy prawnego w gminie, chociażby wyjaśni do kogo się zwrócić czy w inny sposób. W każdym razie przestrzegam i proszę o pewna wstrzemięźliwość

kurs kombajnistów

Ośrodek Szkolenia Kierowców "WAR-MOTOR" organizuje kurs w zakresie:
- operator kombajnu zbożowego
- operator pras wysokiego zgniotu
Otwarcie kursu odbędzie się w dniu 30 marca 2012r. o godz. 17.00

w Ośrodku przy ulicy Grunwaldzkiej 52 w Nowym Mieście Lubawskim.
telefon kontaktowy: 56-4743163 oraz 504-033-782

środa, 7 marca 2012

Serdecznie Zapraszamy
na
IV Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”,
które odbędą się w dniach 21-22 kwietnia 2012 r. na terenie Ośrodka,
przy ulicy Jagiellońskiej 91 w Olsztynie.

W programie tegorocznej edycji przewiduje się prezentację:
- roślin i artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych,
- maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej,
- zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów,
- instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
- nawozów i środków ochrony roślin,
- rękodzielnictwa oraz żywności tradycyjnej i regionalnej,
- walorów turystyczno-krajoznawczych – w tym gospodarstw agroturystycznych,
- instytucji i organizacji rolniczych działających na rzecz rolnictwa,
- szkół rolniczych,
- Lokalnych Grup Działania.

Podczas Targów odbędą się występy artystyczne oraz liczne quizy i konkursy. Dla wystawców zorganizowany zostanie konkurs „Hit Targów” oraz „Najładniejsze stoisko” .
Impreza będzie miała szeroką reklamę w mediach lokalnych, które objeły patronat nad Targami.

Szczegółowe informacje o targach:
tel./fax 089 526 44 39, 089 535 76 84 wew. 42
tel. kom. 0 695 990 239

wtorek, 6 marca 2012

zaproszenie na szkolenie

W środę 21 marca 2012r. zapraszam wszystkich zainteresowanych na szkolenie: :Zasady przyznawania dopłat bezpośrednich w 2012 roku" o godzinie 10.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zafundowała na ten rok jak zwykle dość istotne zmiany z którymi warto się zapoznać, głównie chodzi o nową wycenę PEG (powierzchnia ewidencyjna gruntów) która uległa zmianom, a więc w związku w tym przestrzegam przed składaniem wniosków obszarowych bez znajomości tych zmian, które moga spowodować znaczne zmniejszenie płatności
Tak od siebie dodam do poniższego tematu w nawiązaniu do przeróżnych firm wędrujących po terenie naszej gminy oferujących pomyślne załatwienie sprawy wypłat służebności przez Energa S.A., osobiście spotkałem się z wygórowanymi wręcz kwotami którymi kuszą rolników do wpłacenia pieniędzy... przede wszystkim od kiedy to płaci się za kota w worku? idąc do jakiegokolwiek sklepu towar na stół a potem zapłata... i w jaki sposób ktokolwiek uwierzy ze za jeden słup można by dostać np. 15000,00zł.? Wedle prawa wyceny służebności może dokonać jedynie rzeczoznawca majątkowy na wizytówkach żadnego numeru licencji nie zauważam. Nie twierdzę może mają rzeczoznawcę majątkowego albo może wynajmą. Wypłata służebności zależy również od wpisów w księdze wieczystej, może tam już jest wpisana służebność? na przykład rolnik zakupuje ziemię, dostaje w spadku a tam już słupy były i są wpisane w księdze wieczystej? i co? ie ma służebności gdyż prawnie już jest zapisana. Więc jeżeli się kontaktuje jakiś przedstawiciel firmy i nie zwraca na to uwagi tylko na dzień dobry woła o kasę to proszę się nad tym głęboko zastanowić. Innym wybiegiem firmy pośredniczącej rzekomo w zdobyciu odszkodowania jest zbieranie pieniędzy z góry a jeżeli nic nie załatwią większą część oddadzą (może) bo część muszą zostawić jako podatek VAT, no ale chwileczkę podatek od wartości dodanej czyli VAT nalicza sie do wystawionej faktury czyli tym samym od wykonania zadania czy usługi. Następnym wybiegiem zasłaniając się ustawą o danych osobowych jest twierdzenie że pozytywnie została taka sprawa załatwiona w sąsiedniej wsi? Ciekawe o kogo? Ja w bardzo prosty sposób jestem w stanie ustalić czy takie odszkodowanie miało miejsce. ENERGA Operator S.A. bezwłocznie załatwia bieżące roszczenia, straty wykonane swoimi pracami, no wiem gdyż na terenie kilku powiatów ja wykonuję właśnie takie wyceny strat, właśnie na zlecenie firmy Energa, i pozwolę sobie mniemać że można być zadowolonym z tej działalności tej firmy.

Służebność przesyłu - czego właściciel nieruchomości może się domagać?

Służebność przesyłu została wprowadzona do kodeksu cywilnego w sierpniu 2008, w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia znajdują się, oraz ułatwienia dalszych inwestycji w sieci przesyłowe, gdyż służebność taka może być ustanowiona także w odniesieniu do urządzeń dopiero planowanych.
Służebność przesyłu określa zakres w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe - wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia o podobnym przeznaczeniu.
Źródłem służebności przesyłu powinna być umowa zawarta w formie aktu notarialnego między przedsiębiorcą przesyłowym i właścicielem gruntu, na którym są lub mają zostać zainstalowane urządzenia przesyłowe. Umowa ta powinna szczegółowo określać zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może wykonywać w stosunku do nieruchomości, a tym samym, jakie działania przedsiębiorcy w stosunku do nieruchomości jej właściciel powinien znosić. W szczególności w umowie powinny być ustalone wysokość i zasady płatności wynagrodzenia. Jeśli strony ustanawiają w umowie służebność przesyłu na nieruchomości, na której już zainstalowano urządzenia, w umowie warto również ustalić kwestię opłaty za korzystanie z gruntu przez przedsiębiorcę przesyłowego za okres przed wejściem w życie przepisów o służebności przesyłu, czyli do sierpnia 2008.
Gdy przedsiębiorca przesyłowy lub właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy, np. jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii jej warunków, można ustanowić służebność przesyłu w drodze orzeczenia sądowego. W takim przypadku sąd ustali również wysokość wynagrodzenia dla właściciela nieruchomości. Wobec braku jednoznacznych zasad i reguł wyznaczania opłaty z tytułu służebności przesyłu, postępowanie przed sądem może się przedłużać, co może stanowić ryzyko dla przedsiębiorcy przesyłowego.
O stwierdzenie przez sąd zasiedzenia służebności przesyłu przedsiębiorca przesyłowy może ubiegać się, jeżeli przez dłuższy czas korzystał z widocznych i trwałych urządzeń przesyłowych, które znajdują się na cudzej nieruchomości. Sąd może potwierdzić istnienie służebności przesyłu (tj. nabycie jej w drodze zasiedzenia), tylko jednak wtedy, gdy przedsiębiorca przesyłowy korzystał z takich urządzeń przez co najmniej 20 lat w taki sposób, jakby ta służebność mu przysługiwała. Okres ten wynosi co najmniej 30 lat, jeśli przedsiębiorca działał w złej wierze, czyli miał lub powinien mieć świadomość, że urządzenia przesyłowe znajdują się na nieruchomości, do której przedsiębiorca przesyłowy nie posiada tytułu prawnego.
Nabycia przez przedsiębiorcę przesyłowego nieruchomości jej właściciel może domagać się w przypadku gdy przez posadowienie urządzeń przesyłowych korzystanie z gruntu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. W takiej sytuacji właściciel może żądać, aby przedsiębiorca przesyłowy nabył od niego tę część nieruchomości, na której znajduje się urządzenie. Roszczenie takie powstaje tylko wtedy, gdy urządzenie przesyłowe ma wartość znacznie wyższą od wartości zajętej nieruchomości.
źródło: www.lex.pl