czwartek, 5 lutego 2015

W nowym roku resort rolnictwa wprowadza kolejne zmiany w zasadach udzielania pomocy krajowej – w tym szczególnie w zasadach udzielania kredytów preferencyjnych.

a szczęście pozostają nadal kredyty z dopłatą do oprocentowania – jednak zmienia się zasada naliczania tych odsetek. Zamiast dotychczasowej stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, podstawą oprocentowania ma teraz być oprocentowanie trzymiesięcznych kredytów na rynku międzybankowym, czyli wskaźnik WIBOR 3M. Bank udzielający kredytu będzie mógł doliczyć do stawki WIBOR do 2,5% swojej marży. Na dzień dzisiejszy łączne oprocentowanie takiego kredytu wyniosłoby 4,49% w skali roku (WIBOR 3M na4 lutego wynosi 1,99% + 2,5% marża banku). Oprocentowanie to będzie płacone w części przez kredytobiorcę (0,67 ustalonego oprocentowania, lecz nie mniej niż 3% w skali roku), a pozostała część będzie dopłacana przez ARiMR. Tak więc na dzisiaj oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wyniosłoby 3%.
 Kolejna nowość to wprowadzenie nowej linii kredytowej, przeznaczonej wyłącznie dla młodych rolników z przeznaczeniem na finansowanie zakupu użytków rolnych. W tym przypadku pomoc ARiMR będzie polegała na częściowej spłacie kapitału za kredytobiorcę. Taki kredyt będzie mógł być udzielony w kwocie do 5 milionów złotych i będzie mógł pokrywać aż 90% kosztów inwestycji. Wysokość udzielonej przez Agencję pomocy będzie mogła wynieść do 60% kwoty udzielonego kredytu i nie więcej niż równowartość w złotych 70 tys. euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy. Kwota ta płacona będzie w dwóch ratach:
  • I rata w wysokości 80% kwoty pomocy – po przedstawieniu dowodów wpłat za zakupione użytki rolne,
  • II rata – po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu, pod warunkiem, że kredyt nie został wcześniej spłacony.
Dodatkowym warunkiem udzielenia pomocy będzie dołączenie przez wnioskodawcę do wniosku o udzielenie kredytu planu inwestycji oraz posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa potwierdzonych odpowiednim świadectwem lub dyplomem.
Osobom, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa będzie można przyznać pomoc, jeżeli zobowiążą się do ich uzyskania, w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu.

poniedziałek, 2 lutego 2015

AGRO-ARENA w Ostródzie

14 lutego organizuję wyjazd autokarem na wystawę rolniczą "AGRO-ARENA 2015" w Ostródzie koszt: 15,00zł. zainteresowanych zapraszam i proszę o kontakt 665-690-373 wyjazd z Nowego Miasta z parkingu przy ul. Mickiewicza (przy moście) o godz. 10.00 przewidywany powrót do NML ok. 15.00