wtorek, 23 października 2012W dniu 17 października w związku z datą 1 stycznia 2013r. kiedy to  wprowadzony zostanie ostatni wymóg dla gospodarstw rolnych jakim jest dobrostan zwierząt odbyło się również zapowiadane szkolenie dla rolników w sali Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie. Jak widać spotkanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników. Szkolenie to poprowadziła nasza specjalistka w temacie p. Barbara Skowronek z Warmińsko-mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. p. Skowronek w przejrzysty sposób przedstawiła wszystkie zagadnienia w tym temacie a mianowicie minimalnymi wymaganiami dla wszystkich rolników chcących prowadzić produkcje zwierzęcą, utrzymujący zwierzęta w swoich gospodarstwach rolnych. Datę 1 stycznia 2013r. specjalnie wspominam, gdyż od tej pory każdy rolnik może się spodziewać kontroli ARiMR z Olsztyna w zakresie spełniania minimalnych wymogów Cross-Compiance i od tej daty wszelkie niedociągnięcia, braki czy zaniedbania w gospodarstwie rolnym będą sankcjonowane procentowo obniżanymi dopłatami bezpośrednimi w zależności od rodzaju i ilości wykrytych błędów. Przypominam, że na każdym rolniku spoczywa obowiązek wiedzy i spełniania tych norm unijnych.

Brak komentarzy: