wtorek, 6 maja 2008

Kontakt ze mną...

Wszelkie zapytania proszę kierowac do księgi gości na blogu: formanski.eblog.pl lub poczta e-mail: fastway@o2.pl
formanski.eblog.pl to blog poświęcony w większości rzepakowi

niedziela, 4 maja 2008

Organizacja atrakcji przez PZDR

Jak co roku zorganizujemy wraz z panem Piotrem atrakcyjne wycieczki dla rolników:

-14.06.2008r. "Dni pola" w Grubnie - impreza zorganizowana przez Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego na której oprócz kolekcji roślin uprawnych (zboża, rzepak, kukurydza, rośliny strączkowe, rośliny energetyczne i inne) będą również prezentacje działania środków ochrony roślin i nawozów, wystawy i pokazy maszyn rolniczych, doradztwo oraz konsultacje
lub:
-
14.06.2008r. "XV Żuławskie Dni Targowe" w Starym Polu - konkurencyjna impreza w województwie pomorskim, nieco dalej niż do Grubna, ale za to większe atrakcje -

-
6.09.2008r. XV Jesienne Targi Rolnicze "Wszystko dla Rolnictwa" w Olsztynie- impreza organizowana przez Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, liczni wystawcy w całego województwa oraz kraju ( ok360 wystawców w 2007r.) i rozmaite imprezy kulturalne ściągają corocznie coraz większą rzeszę osób zainteresowanych nie tylko rolnictwem ale i dobrą zabawą.

- 19.09.2008r. "AGRO-SHOW" w Bednarach - impreza której bliżej nikomu chyba przedstawiac nie muszę, największa w Polsce wystawa sprzętu,ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych wraz z demonstracją polową.

- 3.10.2008r.- Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich "FARMA 2008" w Poznaniu - to moja ulubiona atrakcja na którą zawsze gorąco zachęcam, powszechnie znana impreza odbywająca się corocznie na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich oczywiście w Poznaniu. Swoje wystawy mają chyba wszystkie firmy oferujące m.in. pasz i dodatki mineralne dla zwierząt gospodarskich, wszelakie maszyny urządzenia związane z hodowlą zwierząt oraz wiele innych atrakcji


Zastrzegam sobie zmiany w terminach wycieczek, nie wykluczam też dodanie innych atrakcji

Ważne adresy i kontakty

Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro powiatowe w Nowym Mieście Lub.
ul. Działyńskich 1B, 13-300 Nowe Miasto Lub. tel: 056-472-60-00, faks: 056-472-40-50

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Jagiellońska 24D, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, tel/faks: 056-474-21-88
pzdr.nml@w-modr.pl

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. Partyzantów 1/2, 10-959 Olsztyn, tel: 089-523-78-65, faks:089-527-92-42
olsztyn@arr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Olsztynie
ul. Św. Wojciecha 2, 10-038 Olsztyn. tel: 089-521-09-20/22

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Jagiellońska 24D, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, tel/faks:056-474-28-47

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Jagiellońska 24D, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, tel:056-474-24-23, nowemiastolub.piw@wetgiw.gov.pl

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn, tel:089-524-8800, faks: 089-524-88-02

o programie rolnośrodowiskowym

Pakiet Rolnictwo ekologiczne (kod S02) ma na celu rozpowszechnienie metod rolnictwa ekologicznego w produkcji rolnej, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rolnictwie ekologicznym. Dzieli się na 8 wariantów, w zależności od rodzaju uprawy i etapu certyfikacji gospodarstwa ekologicznego. Płatności za ten pakiet mieszczą się w granicach od 260 zł/ha (trwałe użytki zielone z certyfikatem) do 1800 zł/ha (uprawy sadownicze, w tym jagodowe bez certyfikatu - w okresie przestawiania gospodarstwa). Rolnictwo ekologiczne można realizować na terenie całego kraju. Gospodarowanie metodami rolnictwa ekologicznego wyklucza między innymi stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Już tylko te dwa czynniki powodują, że różnorodność biologiczna takich agrocenoz jest wysoka. Jeżeli połączyć to z ochroną tzw. nieużytków, gruntów zbędnych do produkcji rolnej, a będących siedliskiem wielu pożytecznych organizmów, dobrym gospodarowaniem wodą, utrzymaniem gleby w wysokiej sprawności, dostosowaniem terminów zabiegów uprawowych jak np. koszenia łąk do czasu wylęgu ptaków budujących gniazda na ziemi (np.: czajka, skowronek, pokląskwa, kszyk), to ta forma gospodarowania zapewnia wysoką różnorodność biologiczną użytków.Przy takim gospodarowaniu na użytkach rolnych mogą się utrzymać nie zakłócone łańcuchy troficzne i obok siebie występują przedstawiciele różnych grup zwierząt - zarówno ofiary jak i drapieżcy - w nie zaburzonej strukturze.

o programie rolnośrodowiskowym

Pakiet Rolnictwo zrównoważone (kod S01) jako jedyny nie dzieli się nawarianty. Polega na zbilansowaniu gospodarki nawozami, przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin i ograniczeniu obsady zwierząt w gospodarstwie. Ten pakiet jest wdrażany tylko w strefach priorytetowych. Płatność za działania w ramach pakietu wynosi 160 zł/ha. Sama nazwa tego pakietu wskazuje, że działania obejmują różne grunty w gospodarstwie, a stosowane metody gospodarki muszą spełniać zasady Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej. Zrównoważone rolnictwo to przede wszystkim zbilansowane niewysokie dawki nawozów oraz zachowanie istniejących w gospodarstwie trwałych użytków zielonych i użytków ekologicznych. Z punktu widzenia ochrony siedlisk i gatunków utrzymanie aktualnej mozaiki użytków ornych, łąk i pastwisk, utrzymanie oczek wodnych, zabagnień, zadrzewień stwarza warunki funkcjonowania licznych gatunków, także tych podlegających szczególnej trosce. W przyrodzie największa różnorodność występuje zawsze na granicy dwóch ekosystemów np. na granicy lasu i wody występuje więcej organizmów niż tylko w wodzie czy tylko w lesie. Podobnie na granicy pomiędzy zadrzewieniami, miedzami i innymi użytkami ekologicznymi a użytkami rolniczymi różnorodność jest największa, ponieważ występują tam gatunki typowe dla obu granicznych ekosystemów.