wtorek, 31 grudnia 2013

Nowy Rok 2014!

Z okazji nowego 2014 roku życzę Wszystkim wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, zamierzeń i planów, samych radosnych i miłych dni, rolnikom brak klęsk żywiołowych, udanych plonów niskich cen kosztów produkcji a wysokich cen sprzedaży

magazyn rolniczy "TYDZIEŃ" w TVP

Cyklicznie od wielu lat w niedzielę emitowany jest program rolniczy TYDZIEŃ, niegdyś dłuższy o bardziej ciekawej porze emitowania, obecnie o 8.00 skrócony do ok. 15 minut. W programie tym ciągle chwalą niesamowity rozwój krajowego rolnictwa, jesteśmy na przykład największym w świecie eksporterem jabłek, jabłek? a co z innymi, głównymi gałęziami, jak na przykład produkcja trzody chlewnej, czy bydła opasowego? o tym cisza.... wielka rewolucja obszarów wiejskich? z własnych obserwacji wiem ze aż tak różowo na wsi wcale nie jest, stopień bezrobocia w gminie jest zastraszający, chociażby po uzupełniającym Narodowym Spisie Rolnym w czerwcu, wielki odsetek młodych, często wykształconych ludzi siedzi w oczekiwaniu na jakąkolwiek pracę, programy PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013 trafiły do niewielkiego odsetka naszych rolników. Sytuacja w rolnictwie wcale się tak nie zmienia dynamicznie jak w TV włodarze się chełpią, a przede wszystkim jest wynikiem determinacji i pracowitości rolników.

środa, 11 grudnia 2013

Groźna choroba wykryta u naszych sąsiadów

W dn. 2 grudnia 2013 r. holenderskie ministerstwo rolnictwa zgłosiło do Światowej Organizacji ds. zdrowia zwierząt (OIE) ognisko ptasiej grypy o niskiej zjadliwości (H5N3) na ferie drobiu w Groningen, w północno-wschodniej części kraju. Zlikwidowano całe stado liczące ponad 9 tys. szt. drobiu, ustanowiono 1-km strefę ochronną i inne środki przewidziane prawem wspólnotowym. Chorobę wykryto także w niemczech

Dzień później (3 grudnia br.) nowe ognisko nisko zjadliwej ptasiej grypy zgłosiły do OIE również władze niemieckie. Wirusa wykryto w Badenii-Wirtembergii, w gospodarstwie liczącym 130 szt. drobiu, całe stado zostanie zlikwidowane. Poprzednio nisko zjadliwą ptasią grypę zanotowano w Turyngii w listopadzie br.
W dn. 28 listopada br. cypryjskie władze weterynaryjne zgłosiły do OIE kolejne, już 17 w tym roku, ognisko choroby Newcastle na fermie drobiu niedaleko Nikozji. Podejrzanych o zakażenie było 12 257 szt. drobiu (kurczęta brojlery, indyki i kury nioski), z czego stwierdzono 322 przypadki zachorowań, wszystkie śmiertelne. Pozostałe stado zlikwidowano. Objawy kliniczne choroby
zaobserwowano tylko u kurcząt brojlerów. Poprzednie ogniska choroby Newcastle na Cyprze notowano począwszy od czerwca br.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. OIE, ThePoultrySite z dn. 02.12.13

Afrykański pomór świń - realne zagrożenie

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, więc nie jest on dla nich groźny. Jednakże wystąpienie tej choroby naraża na ogromne straty finansowe, związane głównie z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu z danego kraju świń lub wieprzowiny do krajów wolnych od ASF.

Z akażenie zwierząt wirusem ASF najczęściej następuje poprzez bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami chorymi. Na terenach o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie wirus łatwo rozprzestrzenia się za pośrednictwem osób odwiedzających chlewnie, jak również poprzez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

Obecnie liczne ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej, na początku sierpnia 2012 roku wystąpienie tej choroby odnotowano na Ukrainie, a 21 czerwca br. na Białorusi. Przeniesienie choroby na terytorium Ukrainy prawdopodobnie nastąpiło wraz z żywnością przewiezioną z Rosji przez osoby przebywające tam na wakacjach. W związku z tym Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Unii Europejskiej.

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

U świń mogą pojawić się następujące objawy:
- liczne upadki (obserwuje się również padnięcia dzików);
- sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała;
- drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
- duszności i pienisty wypływ z nosa;
- wypływ z worka spojówkowego;
- biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;
- niedowład zadu;
- objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych;
- ronienia.

Podejrzewasz wystąpienie ASF?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy, obwarowany sankcją karną zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – Dz.U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem weterynarza opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Zgłosiłeś podejrzenie ASF – co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii – posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:
- izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
- wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności: mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
- niewywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
- uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń. Kraj, w którym wystąpi ASF,  narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń.
Więcej szczegółów na stronie Inspekcji Weterynaryjnej.
Zbigniew Szemczak
KPODR Minikowo

wtorek, 3 grudnia 2013

Odstępstwo rolne- czyli "przedziwne" przesyłki do rolników...

Zauważyć można na terenie naszej gminy wzmożoną akcję Agencji Nasiennej AGNAS z Leszna, a mianowicie przysyłanie kopert z informacjami o zasiewach, a raczej już ich ponowne monitorowanie z możliwością wyciągnięcia konsekwencji prawnych. Temat nie raz nie dwa już "wałkowałem" poza tym wyjaśniam od kilku już lat na szkoleniach. W skrócie telegraficznym: Jeżeli Rolnik nie kupuje kwalifikowanego materiału siewnego, to musi opłacić opłatę licencyjną za zużycie (niby) własnego materiału siewnego. I po to są te przysyłane informacje, wypełnienie i odesłanie skutkuje natychmiastowym otrzymaniem faktury do zapłaty, zaś nie wypełnienie również konsekwencjami finansowymi, gdyż Agencja ta może nawet dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Objęci są rolnicy o pow.  10ha użytków rolnych ( użytki rolne, nieużytki, teren zabudowany, rowy itp. z wyłączeniem jedynie lasów) Gospodarstwa  pow. 10ha opłacają jedynie opłatę za ziemniaki, natomiast pow. 25ha siew nasion odmian chronionych tylko w Polsce, a gospodarstwa rolne powyżej 30ha siew nasion odmian chronionych w kraju oraz Unii Europejskiej ( wykaz chronionych odmian jest wraz z otrzymaną informacją) Za nie udzielenie tej informacji pisemnej zgodnie z ustawą z 26.06.2003r. Rolnik popełnia wykroczenie. Bliższe informacje w naszym biurze! BA! jeżeli ktoś sobie życzy  mogę pomóc w wypełnieniu i to bezpłatnie.