czwartek, 2 kwietnia 2009

programy "PROW 2007-2013"

W tym miesiącu ruszają dwa programy pomocowe a mianowicie od 15 kwietnia program "Różnicowanie w kierunku nierolniczym" oraz w dniach 21-28 kwietnia ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" Rozpatrywanie tych wniosków ma odbyć się na zasadzie losowania. Wnioski można w tym roku składać również w biurach powiatowych ARiMR!