wtorek, 3 lipca 2012

Odstępstwo rolne - wykorzystanie materiału ze zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem jako materiału siewnego

Skończyła się (chyba) kolejna akcja przysyłania rolnikom zeznania o wysiewach wiosennych poprzez Agencję Nasienną Sp. z o.o. z Leszna. Część otrzymuje już od kilku lat, część po raz pierwszy niektórzy wciąż czekają a i być może niektórzy nie wiedzą nawet o co chodzi?
no to może od początku trochę rozjaśnię:
"Odstępstwo rolne" to nic innego jak zgoda hodowcy danej odmiany zboża, rzepaku, ziemniaków i innych gatunków bez pisemnej aprobaty na wysiew danych roślin. Skorzystanie z odstępstwa wiąże się z obowiązkiem uiszczenia 50% stawki opłaty licencyjnej dla hodowcy dla danej odmiany w danym roku.
Kogo dotyczy obowiązek do uiszczania opłaty za odstępstwo rolne?
posiadacze gruntów rolnych o powierzchni:
-10ha i więcej za sadzenie ziemniaków odmian chronionych w Polsce oraz Unii Europejskiej
- 25ha i więcej za sadzenie ziemniaków odmian chronionych w kraju i w UE i/lub siew nasion odmian chronionych TYLKO w Polsce
- 30ha i więcej za sadzenie ziemniaków odmian chronionych i/lub siew nasion odmian chronionych w      Polsce   i w Unii Europejskiej
Poniżej 10ha posiadanych użytków rolnych nie ma obowiązku opłaty! (jeżeli jednak Agencja Nasienna, przyśle takie zeznanie a nie posiadają pełnych danych o gospodarstwie radziłbym zaznaczyć opcję poniżej 10ha, i po wypisaniu swoich danych osobowych i podpisem odesłać na wskazany adres oczywiście jedynie w sytuacji jeżeli rzeczywiście posiadamy gospodarstwo rolne poniżej 10ha UR!)
Po co w ogóle są te opłaty?
Opłaty są przeznaczone dla hodowców danych odmian roślin, jako ich wynagrodzenie oraz pokrycie kosztów tworzenia nowych odmian roślin.
Ochrona prawna odmian roślin - oznacza, że tylko hodowca, posiadacz wyłącznego prawa do danej odmiany może ją rozmnażać do siewu, zaprawić do siewu, magazynować do siewu, oferować na sprzedaż do siewu, sprzedawać do siewu ( to bardzo ważne, rolnikowi nie wolno sprzedawać np. zboża np. sąsiadowi jako materiał siewny! chodzi o formę - sprzedaje zboże a nie materiał siewny!
Każdy rolnik który w powyższy sposób chce korzystać z odmiany chronionej wyłącznym prawem musi podpisać umowę licencyjną z hodowcą to jest wówczas obowiązek chroniony prawem.
Jeżeli rolnik nabywa kwalifikowany materiał siewny w jakimkolwiek punkcie sprzedaży płaci już w cenie zakupu opłatę licencyjną także w tym roku zakupu danej odmiany jest już automatycznie zwolniony z obowiązku.
Przypominam również że jest obowiązek wypełnienia przesłanego formularza od Agencji Nasiennej za samo nie odesłanie grozi dość dotkliwa kara finansowa.
Agencja Nasienna z Leszna przeprowadza również kontrole w terenie, mają możliwość sprawdzenia danej wysianej odmiany, czyli sami laboratoryjnie sprawdzą zastana na polu odmianę rośliny, jej areał i pochodzenie.
Podstawy prawne:
Ustawa z 26.06.2003r. o ochronie prawnej odmian roślin ( Dz.U.z 2003r. nr 137,poz.1300 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Rady )WE) nr 2100/94 z dnia 27.07.1994r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U.L.227 z dnia 01.09.1995r. str.1-30.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/95 z dnia 24.07.1995r. ustanawiającego przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust.3 rozporządzenia Rady )WE) nr 2100/94 (Dz.U.L.173 z 25.07.1995r. str. 14-21)

1 komentarz:

Antosia pisze...

Fajnie wiedzieć takie rzeczy, człowiek sobie nawet nie zdaje sprawy, dzięki za ten wpis