środa, 3 września 2008

Pomoc dla rolników dotkniętych tegoroczną suszą

Jak uprzednio donosiłem, sprawdziło się! Minister rolnictwa Marek Sawicki wydał rozporządzenie w sprawie suszy: czyli pomoc socjalna dla gospodarstw do 5 ha użytków rolnych - 500PLN: oraz dla gospodarstw powyżej 5ha - 1000PLN. Kredyty klęskowe oraz umorzenia składek KRUS. Dla szerszych informacji odsyłam na stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi gdzie mozna przeczytać tekst tego rozporządzenia (www.minrol.gov.pl)

Brak komentarzy: