niedziela, 4 maja 2008

o programie rolnośrodowiskowym

Pakiet Rolnictwo ekologiczne (kod S02) ma na celu rozpowszechnienie metod rolnictwa ekologicznego w produkcji rolnej, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rolnictwie ekologicznym. Dzieli się na 8 wariantów, w zależności od rodzaju uprawy i etapu certyfikacji gospodarstwa ekologicznego. Płatności za ten pakiet mieszczą się w granicach od 260 zł/ha (trwałe użytki zielone z certyfikatem) do 1800 zł/ha (uprawy sadownicze, w tym jagodowe bez certyfikatu - w okresie przestawiania gospodarstwa). Rolnictwo ekologiczne można realizować na terenie całego kraju. Gospodarowanie metodami rolnictwa ekologicznego wyklucza między innymi stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Już tylko te dwa czynniki powodują, że różnorodność biologiczna takich agrocenoz jest wysoka. Jeżeli połączyć to z ochroną tzw. nieużytków, gruntów zbędnych do produkcji rolnej, a będących siedliskiem wielu pożytecznych organizmów, dobrym gospodarowaniem wodą, utrzymaniem gleby w wysokiej sprawności, dostosowaniem terminów zabiegów uprawowych jak np. koszenia łąk do czasu wylęgu ptaków budujących gniazda na ziemi (np.: czajka, skowronek, pokląskwa, kszyk), to ta forma gospodarowania zapewnia wysoką różnorodność biologiczną użytków.Przy takim gospodarowaniu na użytkach rolnych mogą się utrzymać nie zakłócone łańcuchy troficzne i obok siebie występują przedstawiciele różnych grup zwierząt - zarówno ofiary jak i drapieżcy - w nie zaburzonej strukturze.

Brak komentarzy: