poniedziałek, 14 stycznia 2019

Odstępstwo rolne - temat stary, ale z uwagi na kontrole w naszym powiecie jak najbardziej do przypomnienia

Kiedy odstępstwo rolne ma zastosowanie?

Gdy rolnik decyduje się na siew zebranych przez siebie nasion lub sadzeniaków odmian chronionych wyłącznym prawem. Wykorzystanie w ten sposób materiału ze zbioru odmiany chronionej nie wymaga uzyskania upoważnienia od hodowcy, ale muszą zostać spełnione określone warunki.

Zasady korzystania z odstępstwa rolnego:

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z odstępstwa rolnego?1. Gatunek musi być dozwolony prawem do korzystania z odstępstwa rolnego (lista gatunków – sprawdź tutaj: gatunki dozwolone do OR)2. Materiał do siewu odmiany chronionej pochodzi z własnego zbioru.
3. Gatunek, który chcemy wysiać, jest odmianą populacyjną.
Odstępstwo rolne nie obejmuje:
1. Gatunków spoza listy dozwolonych gatunków roślin uprawnych.
2. Odmian syntetycznych i mieszańcowych (F1).
3. Nabytych jako niekwalifikowany materiał siewny.

Ile kosztuje odstępstwo rolne?

W ciągu 30 dni od siewu materiału z własnego zbioru rolnik ma obowiązek uiścić na rzecz hodowcy opłatę za każdy kilogram materiału wykorzystanego do siewu. Wysokość tej opłaty wynosi 50% opłaty licencyjnej dla danej odmiany w danym roku.
Kto i za co uiszcza opłatę za odstępstwo rolne?
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, opłatę za odstępstwo rolne uiszczają:
  • w przypadku odmian ziemniaków: posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 10 ha i więcej;
  • w przypadku pozostałych odmian roślin chronionych na poziomie krajowym (PL) i dozwolonych do odstępstwa rolnego: posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 25 ha i więcej;
  • w przypadku pozostałych odmian roślin chronionych na poziomie wspólnotowym (UE) i dozwolonych do odstępstwa rolnego: posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 30 ha i więcej.
Posiadacze gruntów rolnych do 10 ha, jako tzw. drobni rolnicy są zwolnieni z obowiązku opłaty. Nie oznacza to jednak, że nie muszą oni stosować się do przepisów chroniących wyłączne prawo do odmian roślin!

3 komentarze:

Roman pisze...

Bardzo ciekawy wspis. Długo szukałem informacji na ten temat.

Agrouniversal pisze...

Jasne że temat do przypomnienia. Super blog!

Części do przyczep rolniczych pisze...

Dobrze, że ktoś przypomniał te zasady. Pozdrawiam i zapraszam do mnie:)