wtorek, 29 listopada 2016

Pomoc do strat w uprawach rolnych

Do 5 grudnia w biurze powiatowym ARiMR należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy,którego podstawą jest sporządzony przez komisję powołaną przez Wojewodę protokół strat. Pomoc w wysokości 400,00 PLN/ha (w przypadku posiadania ubezpieczenia) oraz 200,00 PLN/ha (bez ubezpieczenia upraw) otrzymają rolnicy którzy na jakimkolwiek areale upraw ponieśli straty powyżej 50% , w przypadku naszego powiatu chodzi tu o wiosenne przyoranie ozimin.

Brak komentarzy: