środa, 11 grudnia 2013

Afrykański pomór świń - realne zagrożenie

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, więc nie jest on dla nich groźny. Jednakże wystąpienie tej choroby naraża na ogromne straty finansowe, związane głównie z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu z danego kraju świń lub wieprzowiny do krajów wolnych od ASF.

Z akażenie zwierząt wirusem ASF najczęściej następuje poprzez bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami chorymi. Na terenach o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie wirus łatwo rozprzestrzenia się za pośrednictwem osób odwiedzających chlewnie, jak również poprzez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

Obecnie liczne ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej, na początku sierpnia 2012 roku wystąpienie tej choroby odnotowano na Ukrainie, a 21 czerwca br. na Białorusi. Przeniesienie choroby na terytorium Ukrainy prawdopodobnie nastąpiło wraz z żywnością przewiezioną z Rosji przez osoby przebywające tam na wakacjach. W związku z tym Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Unii Europejskiej.

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

U świń mogą pojawić się następujące objawy:
- liczne upadki (obserwuje się również padnięcia dzików);
- sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała;
- drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
- duszności i pienisty wypływ z nosa;
- wypływ z worka spojówkowego;
- biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;
- niedowład zadu;
- objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych;
- ronienia.

Podejrzewasz wystąpienie ASF?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy, obwarowany sankcją karną zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – Dz.U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem weterynarza opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Zgłosiłeś podejrzenie ASF – co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii – posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:
- izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
- wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności: mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
- niewywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
- uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń. Kraj, w którym wystąpi ASF,  narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń.
Więcej szczegółów na stronie Inspekcji Weterynaryjnej.
Zbigniew Szemczak
KPODR Minikowo

Brak komentarzy: