piątek, 9 grudnia 2011

Integrowana produkcja ziemniaka

W dniu `14 grudnia 2011r. w Zajeździe nad Drwęcą w Nowym Mieście Lubawskim ul. Kopernika 1a o godz. 10.00 odbędzie sie seminarium na temat: Integrowana produkcja ziemniaka
program seminarium:
10.00 - otwarcie seminarium - Dyrektor W-MODR w Olsztynie Zygmunt Kiersz
10.15-11.45 - Integrowana produkcja ziemniaka jadalnego oraz ziemniaka dla przetwórstwa - Wojciech Nowacki, IHAR
11.45-12.00 - przerwa kawowa
12.00-12.45 - Program ochrony ziemniaka - Wojciech Fabisiewicz Arysta LifeScience
12.45-13.45 - Hodowla i nasiennictwo ziemniaka - Rajmund Bruski, Pomorsko-mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie
13-45-14.15 - Oferta firmy Chemirol - Tomasz Szczepanek Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie
14.15 - Dyskusja, zakończenie seminarium

Zapraszam wszystkich zainteresowanych producentów ziemniaka.


Integrowana Produkcja (IP) i integrowana ochrona to system uprawy wykorzystujący w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu, zwracający szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi, umożliwiający uzyskanie płodów rolnych o najwyższej jakości, Zgodnie z postanowieniami art. 14 dyrektywy 2209/128/WE państwa członkowskie Unii Europejskiej w sposób obligatoryjny (obowiązkowy) będą zobowiązane do wdrożenia zasad integrowanej ochrony roślin od dnia 1 stycznia 2014r.

Brak komentarzy: