czwartek, 1 października 2009

Zmiany w terminach składania wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego zgodnie z przepisem §1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.U. Nr 113, poz. 945) wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie można składać w oddziałach terenowych Agencji w terminie od 15 stycznia 2010r. do 15 lipca 2010 r.
Szczegółowe informacje dotyczące udzielania ww. dopłat dostępne będą w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.
Obecnie zamieszczone na stronie internetowej „Warunki uzyskania dopłaty….” dotyczą tylko wniosków o przyznanie dopłaty złożonych w 2009 r.

Brak komentarzy: