piątek, 7 listopada 2008

Wyłączne prawo hodowcy - odmiany chronione

Ochrona wyłącznym prawem obejmuje prawie wszystkie odmiany roślin co oznacza że wyłącznie hodowca będący właścicielem odmiany może materiał siewny rozmnażać, przygotowywać o siewu, przechowywać czy sprzedawać. Nasiona odmiany chronionej rolnicy mogą wysiewać tylko w postaci materiału kwalifikowanego czyli licencyjnego.Przepisy prawa przewidują wyjątek a mianowicie rolnik może podjąć decyzję o użyciu do siewu materiału z własnego zbioru. Siejąc własne nasiona odmian chronionych (bez zgody hodowcy) rolnik korzysta z (dozwolonego prawem) przywileju odstępstwa rolnego za który to przywilej każdy rolnik w tym przypadku zobowiązany jest uiścić w wysokości obowiązującej w danym roku. Przywilej odstępstwa rolnego nie dotyczy materiału siewnego nie dotyczy zakupu czy wymiany z tzw. "drugiej ręki" czyli zakupionego na targu, wymienionego z sąsiadem. Zgodnie z ustawą o ochronie prawnej odmian roślin rolnik musi zapłacić w ciągu 30 dni od daty wysiewu bez wzywania ze strony hodowcy. Wymóg ten nie dotyczy odmian mieszańcowych i odmian będących efektem krzyżowania linii gatunków obcopylnych ( odmiany syntetyczne). Organizacją hodowców odmian chronionych jest Agencja Nasienna Sp. z O.O. w Lesznie która to pośredniczy w uregulowaniu zobowiązań pomiędzy rolnikiem a hodowcą.
źródło: "Ustawa z dnia 26 czerwca 2003r. o ochronie prawnej odmian roślin" (Dz.U.2003r.Nr 137, poz.1300 z późniejszymi zmianami Dz.U.2006r.Nr 126, poz.877).

Brak komentarzy: